Home

Mapa katastru

podnět; video; blog; iKatastr. Katastr nemovitostí a katastrální mapa, interaktivní on-line náhled do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí 2.0 - mapové nahlížení. Katastrální mapy, pozemkový katastr, věcná břemena a další - on-line nahlížení do katastru nemovitost

Katastrální mapa Katastrální mapa obsahuje: polohopis (hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní hranice, hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a další prvky polohopisu),; popis (uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a.

Katastr nemovitostí Milevsko | Kurzy

iKatastr: mapa a informace z K Mapová aplikace pro prohlížení produktů ČÚZK. 3D ZABAGED - Sídelní objekty 3D ZABAGED - Komunikace 3D ZABAGED - Vodstvo 3D ZABAGED - Výškopis 3D Geonames - Panoram Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s usnesením vlády ČR č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020 budou mít všechny katastrální úřady ode dne 23. listopadu 2020 úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních. Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát). Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu

iKatastr: mapa a informace z K

Katastr nemovitostí 2

ČÚZK - Katastrální mapa

 1. Císařské povinné otisky stabilního katastru - Čechy; Císařské povinné otisky stabilního katastru - Morava a Slezsko; Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování; Sbírka map a plánů do roku 1850; Státní mapa 1:5 000; Státní mapa 1:5 000-odvozená se sítí systému S-1952 v rám
 2. Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí.. Podoby katastrální mapy. V katastru nemovitostí ČR se vyskytuje v digitální, digitalizované či grafické podobě..
 3. V pravém horním rohu máte nabídku přepnutí mapového podkladu - katastrální mapa, ortofoto, mapa pozemkového katastru. Pod levým dolním okrajem marushka katastrální mapy máte funkční tlačítka jako přibližování, oddalování, šipky - vpřed, zpět, tlačítko výběru části mapy,.
 4. Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 49°35'21.5'' Zeměpisná délka: 17°16'11.7'' Kontaktní informace. E-mail: kp.olomouc@cuzk.cz ID datové schránky: ugsied2 IČO: 00213730 Telefon: 585 552 111 Ředitel úřadu. Mgr. Jana Čermáková.
 5. Mapa pozemkového katastru je naskenovaná a je poskytována v rastrové podobě. Tato mapa se zobrazuje pouze v těch katastrálních územích, ve kterých jsou vedeny parcely zjednodušené evidence. Pokud je na daném území vedena katastrální mapa v digitální podobě, zobrazují se digitální
 6. Nahlížení do katastru nemovitostí online, Katastrální úřady ČR, Katastrální mapy, Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapy onlin
 7. Na mapách služby Mapy.cz najdete novou, užitečnou funkci - infromace z katastru nemovitostí. Z libovolného místa na mapě se tak snadno přepnete do oficiální aplikace katastru a dozvíte se podrobné informace o pozemku, který vás zajímá

Nahlížení do katastru mapa. Mapy jsou v mnoha ohledech užitečným ukazatelem. A právě katastrální mapa je v současnosti spolu s koronavirovou mapou jednou z nejvyhledávanějších map. Mapu katastru a katastrální mapy lze snadno najít při nahlížení do katastru nemovitostí. Stačí kliknout na ikonu mapy a poté už můžete. Katastr nemovitostí - obecné informace. Katastr nemovitostí ČR (dále jen KN) vznikl ke dni 1.1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Katastrální mapy jsou na internetu konečně on-line. aktualizováno (8.2.2017): Nově nabízí náhled do katastru a katastrálních map mapy.cz.Po zadání konkrétního pozemku nebo nemovitosti vidíte v pravém sloupci náhled na nemovitost a máte zde odkaz Informace o parcele v katastru nemovitostí

Barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843, původně určené k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni, odkud byly po vzniku Československé republiky v rámci archivní rozluky předány do Prahy Katastrální mapa je mapa velkého měřítka, která zobrazuje státní hranice, hranice katastrálních území a územních správních jednotek, hranice pozemků a obvodů budov, tunely, mosty, vodní plochy a další. Katastrální mapa je vedena v elektronické podobě na více než polovině území České republiky V mapě zůstane pouze mapa Pozemkového katastru, pod kterou si můžete zapínat Ortofoto, ale pouze zaškrtávátkem v pravém menu, nenechte se zlákat horními tlačítky, viz 1. Křížová cesta u Stříbra na Pozemkovém katastru s podkladem leteckého snímku. Drobné památky na mapách Pozemkového katastru Mapa kultur Katastrální mapa Mapa pozemkového katastru Definiční body budov Názvy ulic. Info 27.3.2019. ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU (ÚAZK) Další aplikace. Další archiválie. Uložit kompozici. Hledat. Důležité odkazy. Upozornění close. Katastr nemovitostí dle majitelů online může být zajímavá služba pokud chcete zjistit kolik takového majetku má hledaná osoba.. Tím může být má soused, kamarád, příbuzný nebo šéf, jehož majetek hledáte pouze ze zvědavosti nebo také pro praktické užití, kdy si můžete například hledat kolik majetku má člověk, který vám dluží

Geoprohlíže

 1. Katastr nemovitostí on-line nad nejaktuálnějšími leteckými mapami. Katastrální mapa, vyhledání parcel, adresy, náhled do katastru kliknutím do mapy
 2. Historické mapy jsou důležitou součástí genealogické práce, obzvláště ty zobrazující detaily obcí. Díky nim si můžete udělat představu o velikosti sídla vašich předků, přečíst pomístní názvy, ke kterým se odkazují zápis v gruntovních knihách a mnohé další informace
 3. Na webu cuzk.cz klikněte na Nahlížení do katastru nemovitostí, dále pak na Zobrazení mapy. Napište do kolonky zvolené katastrální území, např. České Budějovice 1. Otevře se vám mapa zvoleného území. V horní části obrazovky naleznete funkci Katastrální mapa + ortofoto, ta vám zobrazí letecký pohled
 4. KATASTRÁLNÍ MAPA § 3. Katastrální mapa a její obsah (1) Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého měřítka. (2) Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis, které se do ní vyznačují v souladu s bodem 10 přílohy k této vyhlášce. § 4. Forma katastrální mapy (1) Katastrální mapa má digitální formu.

Video: ČÚZK - Digitalizace katastrálních map a další postup

Marushka - Mapový aplikační server

 1. DKM - digitální katastrální mapa vzniklá obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - Informační systém katastru nemovitostí. (Vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000.
 2. Cena půdy dle katastrálních území. Cena zemědělské půdy se vždy odráží od bonity půdy, která je vyjádřena pětimístným kódem BPEJ.Zjistit si cenu půdy ve Vaší lokalitě dle BPEJ kódu můžete na kalkulačce bonity půdy.Cena pozemku dle BPEJ kódu se mění v závislosti na katastrálním území
 3. Výpis z katastru nemovitostí je nejvíce žádaným dokladem nejen pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné osoby z právních vztahů k nemovitostem, ale i pro další subjekty, které potřebují znát jeho údaje pro různé dispozice s nemovitostmi
 4. při velkém množství změn => nová mapa. ¾. současně s reambulací katastru bylo zavedeno nové základní měřítko katastrálních map (1 : 2 500) ¾. v souvislosti se zavedením metrické míry ve Francii roku 1871. ¾. práce ukončeny v roce 1882 . ¾. rychlá a méně kvalitní práce => nekvalifikovaný personál.
 5. Pravidelná automatická kontrola katastru nemovitostí. Hlídač je obdobou antivirových programů, běží na pozadí a kontroluje v katastru stav hlídaných nemovitostí.Jakmile zjistí, že se v katastru nemovitostí něco změnilo, upozorní vás zobrazením okna s varováním a vy máte čas vše prověřit a adekvátně reagovat
 6. Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 49°44'20.9'' Zeměpisná délka: 13°22'37.6'' Kontaktní informace. E-mail: kp.pmesto@cuzk.cz ID datové schránky: f5miepm Tel: 377 162 111. Ředitel úřadu. Ing. Ludmila Šikov
 7. Kataster nehnuteľností - vyhľadávanie v katastri nehnuteľností online, parcely, pozemky, vlastníc

Staré katastrální map

Spojené originální mapy stabilního katastru v Archivních mapách. Do aplikace Archivní mapy byla doplněna Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená se sítí systému S-1952 v rámu. Toto druhé doplněné vydání Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené mělo v rámu vyznačenu síť rovinných souřadnic Gauss-Krügerova zobrazení v. Mapy Stabilního katastru byly digitalizovány v rámci projektu laboratoře Staré mapy v prostředí internetuve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Preferovány byly tzv. povinné císařské otisky, což jsou nejlépe zachované kopie originálních map vytvářených přímo v terénu.Povinné císařské otisky vynikají jemnými a jasnými barvami a neobsahují žádné.

Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz Milan Talich Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Milan.Talich@vugtk.cz. Konference H I S T O R I C K É M A P Y , 23. listopadu 2017, Bratislavský hra Adresa katastru v Jihlavě Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Jihlava Fibichova 4666/6 58601 Jihlava Mapa katastru Mapa bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) obsahuje zákresy hranic parcel jednotlivých vlastníků tak, jak platily do znárodnění a združstevňování po druhé světové válce. Mapy PK se postupně přestávaly užívat začátkem padesátých let. Zákres novějších staveb a změn hranic pozemků se prováděl do nov Co se do katastru nemovitostí zapisovalo, řešil zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a druhý samotný zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem obsahoval proces zápisu do katastru Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 50°2'22.4'' Zeměpisná délka: 15°46'59.7'' Kontaktní informace. E-mail: Nahlížení do katastru. Některé informace lze v katastru prohlížet přímo z bezplatné aplikace, např. vyhledat parcelu, stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku v Pardubicích..

ÚAZK - přehledk

 1. Adresa katastru v Ústí nad Labem 40007 Ústí nad Labem Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 50°40'0.5'' Zeměpisná délka: 14°4'30.3'' Kontaktní informace. E-mail: kp.ustinl@cuzk.cz ID datové schránky: pt3iex2 Tel: 475 246 500. Ředitel úřadu. Ing. Jiří Jindřich.
 2. Indikační skici a první mapy stabilního katastru z I. pol. 19. století na svou dobu překvapují komplexností. Tento cenný dokument lze dnes využít zejména při všech projektových pracích v katastrálních územích obcí (územní plány, územní systémy ekologické stability, pozemkové úpravy aj)
 3. Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 49°49'45.6'' Zeměpisná délka: 18°16'40.8'' Kontaktní informace. E-mail: kp.Ostrava@cuzk.cz ID datové schránky: emchvd7 Tel: 596 944 111. Ředitel úřadu
 4. Katastr nemovitostí Josef Weigel (5/2015) * * * * * * * * * * * * * * * * * * Katastr nemovitostí České republiky (KN) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (nemovitostech) vymezených zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem (§1 zákona 256/2013 Sb.)
 5. Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 49°13'32.9'' Zeměpisná délka: 17°40'51.3'' Kontaktní informace. E-mail: kp.zlin@cuzk.cz ID datové schránky: zbfie27 Tel: 577 577 711 Fax: 577 577 744. Ředitel úřadu. Ing. Jiřina Huňkov

Stabilní katastr - Wikipedi

Jak získat výpis z katastru nemovitostí online. Některé podrobné výpisy je možné získat za úhradu v ceně do 50 do 100 Kč, ovšem lze získat i výpis z katastru nemovitostí zdarma. Ten je ale pouze na úrovni informační, což lze zjistit při nahlížení do katastru nemovitostí online na internetu Dotkl jste se faktu, který řada lidí neví, a sice že výměra není v katastru nemovitostí závazným parametrem. Hranice pozemku jsou dány hranicemi, které existují v terénu. Takže pro vytyčení hranice pozemku je vždy důležitá hranice v terénu. Pokud se tato hranice nezmění a změní se pouze výměra, tak se de facto pro. Mapa katastru. GPS souřadnice katastru. Zeměpisná šířka: 49°11'52'' Zeměpisná délka: 16°36'30.1'' Kontaktní informace. E-mail: kp.brnomesto@cuzk.cz ID datové schránky: 4jyieak IČO: 00213730 Telefon: 542 521 111 Fax: 542 521 302 Ředitel úřadu. Ing.. katastrální mapa, ve které můžete hledat jako v klasické mapě. Ta je ideálním pomocníkem, když například potřebujete zjistit, z kolika pozemků se skládá vaše zahrada, nebo jestli jsou všechny vaše hotové stavby zapsané v katastru nemovitostí

U práv zapisovaných do katastru nemovitostí zpravidla předpokládáme, že jsou zapsána podle skutečného stavu. V praxi je však možný případ, kdy osoba zapsaná v katastru nemovitostí ve skutečnosti není vlastníkem dané nemovitosti nebo kdy katastr obsahuje chybný údaj ohledně věcného břemene Nevite nekdo, jak se da dostat katastralni mapa do vykresu v CADu? Scanner nemam, takze oskenovani pro me nepripada v uvahu. Vcera jsem to zkousel tak, ze jsem si katastralni mapu vytiskl na A4 a pak uhelnikem meril uhly, vzdalenosti stran nastesti vim, a pak to v cadu kreslil, ale samozrejme mi to nevyslo uplne presne Mapa Pozice na mapě - detailní mapa okolí (základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd.), plánování trasy, GPS a mnoho dalšího na mapy.cz

Mapy nové a historické Kacanov a okolíHradiště Staré Zámky | mojebrnoBílý Kříž - Moravskoslezské Beskydy - Staré HamryProstorni podaci za celu Srbiju na novom portalu › Made-inEvropa Obrysová MapaKemp Strachotín - Ubytování v mobilních domech, ubytováníMapy zagrożenia powodziowego (MZP), mapy ryzyka
 • Natržený meniskus.
 • Dekaly na modely.
 • Jak označit oblečení do školky.
 • Mexicka panev.
 • Zapouštění vodových barev.
 • Clarivein praha.
 • Odemykani gestem.
 • Jak zahubit larvy komárů v sudu.
 • Camera sensor size.
 • Blond barva na vlasy loreal.
 • Kya avatar.
 • Tenis hráči.
 • Instalace certifikátu android.
 • Vředy na kůži obrázky.
 • Kouzelna beruska a cerny kocour sberatel.
 • Peřej křížovka.
 • Dyson vysavače.
 • Alergicka reakce na krku.
 • Rovnice tečny hyperboly.
 • Kroužek šermu brno.
 • Grepy a cukrovka.
 • Pracovní batohy.
 • Autoškola praha 1.
 • Tapety new york.
 • Vysvědčení 2017 datum.
 • Kypr cestopis.
 • Lymfom u malých dětí.
 • Může zaměstnavatel zakázat darování krve?.
 • Schumacher pláče.
 • Bonnie aarons.
 • Slané muffiny se zakysanou smetanou.
 • Radiohead creep chords acoustic.
 • Tomel sosnovská.
 • Biblické příběhy: šalamoun.
 • Vinobraní mikulov.
 • Vývoj vinařství.
 • Ichtamolový šampon.
 • Eet pokladna bez paušálu.
 • Sedaci soupravy jena recenze.
 • Ostružina.
 • Need for speed 2015 seznam aut.