Home

Mohorovičičova diskontinuita

Objev Mohorovičičovy diskontinuity - Časopis Vesmí

Andrija Mohorovičič patří, jistě právem, mezi nejznámější geofyziky. Tuto skutečnost připomenula mimo jiné i instalace pamětní desky v pražském Klementinu, o které referuje článek ve Vesmíru. [ Mohorovičičova diskontinuita: plocha, na níž nespojitě (skokem) dosáhne rychlost podélných zemětřesných vln hodnot větších než 8 km. s-1. Více informací naleznete v našem slovníku Mohorovičičova diskontinuita (označovaná jako MOHO) je plocha nespojitosti mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm. Její hloubka pod povrchem Země je 10 - 90 km. Pod ocány je mělko, pod kontinety středně hluboko (30 - 40 km) a nejlouběji se nachází v oblastech pásemných pohoří (až 90 km). V ČR je se její hloubka pohybuje mezi 30 - 40 kilometry

Kolský experiment - nejhlubší vrt | Editmax

Písmeno A označuje Mohorovičićovu diskontinuitu Mohorovičićova diskontinuita nebo Mohorovičićova vrstva nespojitosti (známá také pod zkratkou MOHO) je vrstva, která geologicky definuje přechod zemské kůry a svrchního pláště. 11 vztahy Moho, Mohorovičičova diskontinuita, M Země.. Text: Prof. Jan Petránek Odkazy. Země. Rozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby Diskontinuita MOHO. Nejznámější je Mohorovičičova diskontinuita, známá také jako vrstva Moho, která odděluje v hloubi asi 5 až 8 km pod oceány až 80 km pod Himálajem zemskou kůru od pláště. Objevená byla jako první v roce 1909. Golicinova diskontinuita Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Od zemské kůry odděluje zemský plášť Mohorovičičova diskontinuita (nebo Mohorovičičova plocha diskontinuity, zkráceně plocha Moho). Mezi svrchním a spodním pláštěm je ještě přechodná zóna. Zemský plášť jako celek činí 69% hmotnosti a 84 % objemu Země (Wikipedia cz)

Mohorovičičova diskontinuita - zkratka MOHO - plocha nespojitosti mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm - její hloubka pod povrchem Země se pohybuje mezi 10-90 km. Zemský plášť. a) svrchní plášť - ohraničen ze shora Mohorovičićovou plochou diskontinuity, spodní hranice je pak přibližn Gutenbergova diskontinuita je část zemského obalu, která se nachází v hloubce 2900 kilometrů od zemské kůry, což představuje přechod mezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou a polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy (hlavně železem a niklem).Mocnost vrstvy se na základě měření pohybu seismických vln odhaduje na 200 až 300 kilometrů a. ZEMSKÁ KŮRA tvoří nejsvrchnější část pevného zemského tělesa. Její mocnost je proměnlivá. Na pevnině dosahuje 30-40 km, pod oceány pouze 6-15 km. Ostrou hranicí označovanou jako Mohorovičičova diskontinuita je oddělena od podložního pláště. Zemskou kůru lze rozdělit na dva typy (obrázek 3 a obrázek 4)

Co je Mohorovičičova diskontinuita - slovník PŘÍRODA

Tato diskontinuita odděluje plášť a jádro a označuje se jako Oldham-Gutenberg-Wiechertova. V zemském tělese existuje ještě několik dalších diskontinuit. Jednotlivé vrstvy Země. Zdroj: commons.wikimedia.org. Spodní hranice bazaltové vrstvy a tím celé kontinentální kůry tvoří Mohorovičičova plocha diskontinuity. anebo se tomu říká taky Mohorovičičova diskontinuita Anonym117401. 15.02.2009 21:37 | Nahlásit. hranice mezi pevnou plochou a svrchní plochou zemského pláště.

Zemská kůra - hmota Země se do hloubky nemění plynule, ale v určitých hloubkách jsou nápadné změny - plochy nespojitosti (diskontinuity): • Mohorovičičova diskontinuita (MOHO plocha) - v hloubce 30 až 40 km pod povrchem kontinentů, 7 až 15 km pode dnem oceánů; pod MOHO nárůs Mohorovičičova diskontinuita. Ta ke tak hluboko (20 - 90 km pod kontinenty, 10 - 20 km pod oceány), že ruští vědci museli vymyslet nové způsoby vrtání. Jejich práce poskytla nepřeberné množství informací o tom, co se nachází hluboko pod povrchem a pro vědce jsou užitečné dodnes

Od zemského pláště je oddělena zřetelnou fyzikální hranicí, která se označuje jako Mohorovičičova diskontinuita. Na této ploše, která se nalézá v průměrné hloubce 30 - 40 km, dochází k náhlé změně hustoty (z 2,9 na 3,3 g.cm -3 ), čímž vzniká dobrá odrazová plocha pro zemětřesné vlny (Acker a kol., 1976) Gutenbergova diskontinuita, která představuje přechodmezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou obohacenouo prvky kobalt, hliník a titana polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy (hlavně železo a nikl). Mohorovičičova diskontinuita. ZEMSKÁ KŮRA Mohorovičičova diskontinuita neboli Mohorovičičova plocha nespojitosti představuje geologicky přechod zemské kůry a svrchního pláště. Pod kontinenty se průměrně vyskytuje v rozmezí 20-90 km, pod oceány pak 10-20 km. Jedná se první významnou nespojitost v rychlosti šíření seismických vln, protože v tét Svrchní část zemského tělesa.Má mocnost průměrně 40 Km (od 60-80 Km). Spodní hranice litosféry se nazývá Mohorovičičova diskontinuita. Typy zemské kůry: 1.) Pevninská - tvoří kontinenty a okrajové části oceánů. Vznikali před 4 mld. let. 2.) Oceánská - má menší mocnost, jednoduší stavbu a je mladší než pevninská Někdy se rozeznává (svrchní) granitová vrstva, oddělená Conradovou diskontinuitou (plochou nespojitosti) od níže ležící bazaltové vrstvy. Spodní hranicí kůry je Mohorovičičova diskontinuita neboli Moho (M), která pod oceány leží v hloubce 7 až 12 km, pod kontinenty v průměru 30 až 40 km hluboko (pod horstvy 70 km)

GeoWeb: Dotaz: Mohorovičičova diskontinuita - MOHO

Tato plocha diskontinuity byla podle svého objevitele nazvána jako Mohorovičičova diskontinuita (MOHO, M-diskontinuita). Tvoří hranici mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm (obr. 2-11). Druhá nejvýznamnější diskontinuita byla objevena mezi litosférou a astenosférou (obr. 2-11) v hloubce 70 km pod oceány a 225 km pod kontinenty Objektem geografie je krajinná sféra - ta zasahuje kus nad a kus pod povrch Z. Horní hranice je ozonosféra (asi 25 km nad Z povrchem) a dolní hranice Mohorovičičova diskontinuita (asi 35 km pod povrchem) Krajinná sféra: Fyzickogeografická sféra (příroda - atmosféra,pedo,bio,lito,hydro

Svrchní část zemského tělesa.Má mocnost průměrně 40 Km (od 60-80 Km). Spodní hranice litosféry se nazývá Mohorovičičova diskontinuita. Typy zemské kůry: 1.) Pevninská - tvoří kontinenty a okrajové části oceánů. Vznikali před 4 mld. let 2.) Oceánská - má menší mocnost, jednoduší stavbu a je mladší než pevninská Mohorovičičova diskontinuita Guttenberg-Wiechertova diskontinuita Conradova diskontinuita mezi granitickou a bazaltickou vrstvou pevninské kůry Zemský plášť Kapalné jádro Pevné jádro <45km 2900 km 5100 km 6378 km Zemská kůra pevninská a oceánská Zemské jádr Mohorovičičova diskontinuita . Litosféra Astenosférá Tekuté . Author: Radovan Created Date: 11/3/2012 9:52:07 AM.

Plášť prostřednictvím relativně výrazného geofyzikálního rozhraní - plochy Moho (Mohorovičičova diskontinuita) přechází v zemskou kůru, nejsvrchnější sférickou zónou Země. Je charakterizována především nejnižší hustotou a největším podílem litofilních prvků, převážně na bázi křemičitanů ( obr. 2.2.4 ) zemské kůry (M -Mohorovičičova diskontinuita, vzdálenost cca 100 km) Podle z Kulhánek (1990)18. Schéma ší ření zemětřesných vln v jednoduchém dvouvrstevném prost ředí zemské k ůry (C - Conradova diskontinuita, M - Mohorovi čičova diskontinuita Mohorovičičova diskontinuita. Stavba svrchní části zemského tělesa Conradova diskontinuita PERIDOTIT GABRO BASALT GRANULIT GRANIT. Koncentrická stavba Země.

- Mohorovičičova diskontinuita 25 - 80 ( 90 ) km; prům. 35 km; oceán 10 - 17 km - rozhraní svrchní x spodní pláš ť 650 - 670 km - Wieckert-Guttenbergova diskontinuita 2 900 km - sp. pláš ť x jádro - vnitřní x vn ější jádro 4 980 - 5 150 km - jádro 90 % Fe 8 % Ni 2 % S, H, O - silikáty. Mezi zemskou kůrou a svrchní vrstvou pláště je vyvinuta další diskontinuita - Mohorovičičova plocha a další významná nespojitost je mezi pláštěm a jádrem - Gutenbergova plocha, kde dochází k náhlému snížení rychlosti podélných .. Zeměkůra se dlouho nechávala na pokojiJe to už drahně let,co si člověk dovolil píchat matku Zemi. Nejhlubším vrtem na pevnině je pravděpodobně stále ještě vrt SG3 na poloostrově Kola, vrtaný ve tvrdých horninách, s plánovanou hloubkou 13,5 až 15 km. Vrtání začalo v roce 1970 a již v roce 1984 vrt dosáhl hloubky 12 068 m

Mohorovičićova diskontinuita - Uniepedi

 1. Kůra je horní část litosféry. Představuje pouze 1% celkové hmoty Země. Od svrchního pláště ji odděluje MOHO (Mohorovičičova diskontinuita) s výrazným skokem v rychlosti šíření zemětřesných vln. Zemská kůra má dva základní typy - kůru kontinentální a kůru oceánskou
 2. Jednotlivé vrstvy jsou od sebe odděleny diskontinuitami (náhlými změnami rychlosti šíření seismických vln), které jsou zřetelné v seismických záznamech; nejznámější z nich je Mohorovičičova diskontinuita, oddělující kůru a vnější plášť, a Gutenbergova diskontinuita, která odděluje zemský plášť od jádra
 3. Mohorovičičova diskontinuita - MOHO, Guttenbergova diskontinuita: potřebovala bych vědět co to je mohorovičova diskontinuita a gutenberkova plocha nespojitosti.děkuji za rychlou odpověď.kde mák tyto témata hledat?? Přečíst odpově

Mohorovičičova diskontinuita monzun moréna mortalita mořské dmutí mrazové zvětrávání mulat nadhlavník (zenit) natalita naturální zemědělství nebeská sféra NiFe nimbostratus niva údolní nivální podnebí nivelační síť nomádské pastevectví oáza obilnice světa obratník Raka a Kozoroha (Tropic of Cancer and Capricorn Mohorovičičova. plocha diskontinuity, na níž se odrážejí a lomí zemětřesné vlny. Mohorovičićova diskontinuita. nebo . Mohorovičićova. vrstva . nespojitosti. je vrstva, která geologicky definuje přechod zemské kůry a svrchního pláště. Mohorovičičova diskontinuita. Conradova diskontinuita. Guthenbergova diskontinuita. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test Začíná jižním koncem Hořejšího jezera a končí až v polovině Spojených států. Na první pohled není nic vidět. Celá oblast se však chová geologicky divně - nepochopitelné signály dává dokonce i slavná Mohorovičičova diskontinuita - vrstva, která se na většině světa chová obvykle podobně

Moho, Mohorovičičova diskontinuita, M - Geologická

Vlnění - první sada Equation Chapter 1 Section 1 1. Nadsvětelné rychlosti − prasátko Zadání: Světelným zdrojem můžeme otočit o 90° za 0.1 s. Jak daleko musí být projekční plocha, aby se světelná skvrna (prasátko) pohybovala nadsvětelnou rychlostí Mohorovičičova diskontinuita (MOHO) MOHO - označena číslem 2. Oceánská kůra. tvoří dna oceánu, pánve, příkopy. tenčí 6 - 8 km. dvě vrstvy - usazeniny a pod nimi vrstva čedičová.

Mohorovičičova diskontinuita - hranice mezi zemskou kůrou a pláštěm moréna - val, který vznikl hrnutím materiálu před ledovcem meandr - zákrut řeky gejzír - přerušovaný výron podzemní vody (každý pojem max. 2 body, celkem 8 b) 4. Napiš, které pražské potoky protékají: pod Nuselským mostem - oti

Diskontinuita (geologie) - Wikipedi

 1. Komentáře . Transkript . Nauka o Zemi - VĚDA-TECHNIK
 2. § 30-40km Mohorovičičova p.d. GEOSFÉRY ZEMĚ. 1)Zemské jádro od 2 900km-6 378km-střed země, teplota 5 000°C- Jsou zde nejtěžší prvky - Fe,Ni - látky s největší hustotou-10-12g/cm 3- Jádro dělíme na vnější jádro (pásmo) je kapalné hustota 10g/cm 3, 4 000°C, 2 900km-5000k
 3. Seznam geopojmů - geologie, aneb věda o Zemi Geologie - pojmy endogenní geologie: Země : - celková hmotnost - prům. hustota - prům. tíhové zrychlení - na pólu - prům. tíhové zrychlení - na rovníku - úklon osy od roviny ekliptiky - poloměr na rovníku - poloměr na pólu - obvod na rovníku - plocha povrchu Země - plocha oceánů - plocha pevnin - rychlost rotace ne rovníku.
 4. Enviweb.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno
 5. FGS a SES jsou vzájemně propojeny a tvoří krajinnou sféru. Spodní hranice krajinné sféry tvoří Mohorovičičova diskontinuita (hranice zemské kůry a zemského pláště). Její horní hranice je přechod stratosféry v mezosféru. Do KS patří jenom svrchní část litosféry

Mohorovičičova diskontinuita - YouTub

Tato diskontinuita odděluje plášť a jádro a označuje se jako Oldham-Gutenberg-Wiechertova. V zemském tělese existuje ještě několik dalších diskontinuit. Řez Zemí. Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Jeremy Kemp. Public domain. Spodní hranice bazaltové vrstvy a tím celé kontinentální kůry tvoří Mohorovičičova. Kůru odlišuje od pláště náhlá změna hustoty (z 2,9 na 3,3 g.cm-3), a tím se vytváří dobrá odrazová plocha pro zemětřesné vlny. Tato plocha, známá jako Mohorovičičova diskontinuita (rozhraní), krátce Moho, byla pojmenována podle chorvatského vědce, který ji objevil r. 1909 - 10 km Conradova Diskontinuita - Bazaltická vrstva - chem. analýza je podobná čediči, především basické horniny. Mohorovičičova Diskontinuita - Mohoplocha - Svrchní plášť. 400-1000 km přechodná zóna -horniny přecházejí do plastického stav

Vznik a vývoj Země - Přehled geologie

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

Gutenbergova diskontinuita - Wikipedi

Diskontinuita

 1. Vědy o Zemi - Časopis Vesmí
 2. Stavba Země Eduportál Techmani
 3. Mohorovičičova plocha nespojitosti, co to je? - Ontol

Video: Kolský experiment - nejhlubší vrt Editma

1 - geologie.vsb.c

 • Kuk český krumlov.
 • Když se muž přestane ozývat.
 • Moto výstava 2018.
 • Solutio novikov vlastnosti.
 • Včelařské potřeby praha 5.
 • Stari budovy.
 • Eutanázie kde je legální.
 • Chris evans instagram.
 • Mobilní telefony z roku 1998.
 • Zdravotnické oděvy levně.
 • Jak resetovat ps3.
 • Augustinianské opatství.
 • Imagine dragons florence.
 • Vareni piva.
 • Příjem potravy v g/den nutný k udržení bazálního metabolismu.
 • Česká barbie gabriela.
 • Měsíční pracovní doba.
 • Jídlo na zahradní párty.
 • Obarvení fotografií.
 • Zábavná prvouka.
 • Svědek na svatbě volno.
 • Specialized elektrokolo 2020.
 • Účet 799.
 • E 414.
 • Masáž na skoliozu.
 • Kniha džunglí had.
 • Jí myš sýr.
 • Hmotnost podlahového topení.
 • Ct vyšetření ostrava.
 • Číslo občanského průkazu formát.
 • Kojící podprsenka 75j.
 • Protonové centrum praha kontakt.
 • Baby marina beroun.
 • Quick lift zkušenosti.
 • Skif bazar.
 • Matkou ve 14.
 • Cidlo airbagu.
 • Mariem mhadhbi viktorie janečková.
 • Ledvinka dasta.
 • Obarvení fotografií.
 • Apotex paracetamol.