Home

Přepočet hustoty piva podle teploty

Měření hustoty a teploty - Domácí Výroba Piva

Měření hustoty a teploty Javascript není prohlížečem podporován nebo je vypnutý. Pro zobrazení stránky tak, jak byla zamýšlena, použijte prohlížeč s podporou JavaScriptu Pomocí aplikace JEDNOTKY.cz můžete velmi snadno převádět jakékoliv existující jednotky. Vzájemné převody jednotek kalorie - kilojouly, stupně Celsia - stupně Farenheita, kilowatty - koňská síla a mnoho dalších pro vás již nikdy nebudou znamenat problém Závislost hustoty destilované vody na teplotě. Destilovaná voda má největší hustotu za běžného tlaku při teplotě 3,98° C (tzv. anomálie vody)

Hustota - převody jednotek Jednotky

 1. Napíšeme si vztah (vzoreček), podle kterého žádanou hodnotu vypočítáme. Dosadíme do vzorečku a vypočítáme. K výsledku je nutné napsat jednotky. Napíšeme odpověď. Příklady na výpočet hustoty tělesa Příklad 1: Klíč má hmotnost 50 g a jeho objem je 6,4 cm3. Jaká je hustota látky, ze které je klí
 2. Teplotní změna hustoty. Při změně teploty tělesa dochází ke změně jeho objemu, ale hmotnost tělesa zůstává stálá. Proto dochází zároveň i ke změně hustoty tělesa. Má-li těleso při počáteční teplotě objem a hustotu , pak má při teplotě t objem V a hustotu , pro níž platí: .Při odvozování jsme zanedbali kvadratický člen , který je vzhledem k typickým.
 3. Pro vyjádření hustoty se však často používají dílčí jednotky jako je g/cm 3 (10 ‑3 kg/m 3). Kromě toho je běžné i vyjádření v g/ml nebo kg/l. Přitom platí, že 1 g/cm 3 = 1g/ ml. Měření hustoty. Podle požadavků na rychlost a přesnost stanovení hustoty se pro měření využívají různé přístroje

Závislost hustoty destilované vody na teplot

1) Podle údajů v tabulce hustot seřaď sestupně látky podle jejich hustoty: máslo, pájka, dřevo smrkové, korek, ocel, nafta, diamant? 2) Jaká je hustota stavební desky ve tvaru kvádru o rozměrech 1 m, 20 cm, 20 cm? 3) Těleso z nějaké látky má objem 15 cm3 a hmotnost 117 g. Jaká je hustota této látky Hustota kapalin - tabulky hustoty kapalných látek. Hustota - kapaliny. Úvod > Tabulky > Hustota - kapaliny Hustota kapalin. Pokud není uvedeno jinak je uváděna hustota kapalin při 20 °C. Tabulka hustoty vybraných kapalin: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Acetofenon: 1 033 : Aceton: 789,9: 792 : Allylalkohol: 854 : Anilin: 1 022 Některé restaurace mívají na čepu i další druhy piv. Piva typu ale (ejl) se podávají za vyšší teploty, okolo 8 až 10 stupňů. U belgických speciálů, například trapistických piv nebo lambicků (lambíků) je to i nad 10 stupňů. To jsou piva s vyšším obsahem alkoholu, u nás podávaná spíš jako rarity Definice skutečné hustoty nebo absolutní hustoty Skutečná hustota je poměr mezi hmotností a objemem látky za daného tlaku a teploty a odpovídá její hmotnosti ve vakuu. Jedná se o koncepci, která se rovněž využívá při měření hustoty pomocí digitálních hustoměrů

Tabulka odchylky pro měření lihoměrem kalibrovaným na 20C° Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies Tabulka uvádí hodnoty hustoty suchého vzduchu v kg/m³ v závislosti na teplotě -20 až +40 °C, atmosférickém tlaku, resp. nadmořské výšce. Zdroj: Technický průvodce - Větrání a klimatizace Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh Při znalosti hustoty média počítá i hmotnostní průtok potrubím. Tabulka uvádí měrné tepelné ztráty objektů podle typu objektu a provozu, exteriérové teploty a podle roku realizace. Ve všech případech je infiltrace počítána pro výměnu vzduchu 0,5/hod Přepočet svítivosti v kandelách (cd) na světelný tok v lumenech (lm) a zpět. pokud víme maximální oteplení, což je rozdíl počáteční teploty a maximální povolené teploty vedení či trafa. Kov: (průměr a průřez) podle známého proudu a zvolené proudové hustoty-Výpočet proudové hustoty podle známého proudu. měrou. Závislost hustoty ropných frakcí na teplotě můžeme vyjádřit například pomocí následující kvadratické rovnice, kterou je možno použít pro přepočet hustot pro různé teploty: ρ t = ρ to - (t - t 0) - (t - t 0) 2 kde t 0 je referenční teplota, při níž známe hustotu vzorku ρ to. Koeficienty α a

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (231411); Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí (166608); Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (163390); Oslunění/zastínění okenní plochy (149530); Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše. Hustota bývá nazývána také jako měrná hmotnost, ve vzorcích se značí řeckým písmenem \(ρ\) [ró]. Základní jednotkou hustoty je kg / m 3 (lepší zápis pro kg / m 3 je kg . m-3), v chemii se často používá také g . cm-3, nebo např. kilogram. 2.7 Vplyv teploty na hustotu V moriach neustále prúdia teplé a studené prúdy. Zmenou teploty sa menia aj niektoré fyzikálne vlastnosti látok a telies (hustota, objem). Zmenou teploty sa mení hustota. So stúpajúcou teplotou sa hustota zmenšuje, s klesajúcou teplotou sa hustota zväčšuje

 1. Teplota a svítivost jsou jediné intenzivní základní veličiny SI - při měření proto nelze aplikovat princip kolikrát se vejde jednotka do měřené veličiny. Základní jednotka kelvin je přesto pomocí tohoto principu definována. Pro přesné měření teploty v metrologii a pro tvorbu teploměrných etalonů proto definice nestačí; je nutné mít praktickou realizaci.
 2. Měření hustoty piva Pro určení množství alkoholu v pivu, v domácích podmínkách, se používá obyčejný hustoměr na kapaliny. Do odměrného válce nalijeme asi 2 třetiny mladiny, která byla ochlazena na pokojovou teplotu, tedy asi 20 stupňů. a vložíme hustoměr, kde je základní hustota 1000, tedy hustota vody
 3. Ahoj, co se týká té teploty, mám li problém s teplotou tak to jsem vyřešil relativně jednoduše. Mám topení do akvárka a ty moderní mají termostaty. Nastavím teplotu a nechám to být. Teplotu, kterou uvádíš je naprosto nesmysl. Kvasinky pro svrchní kvašení potřebují teploty vyšší
 4. 4.1 MERANIE HUSTOTY A TEPLOTY VARU ROZTOKOV . CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je namerať hustotu roztokov rôznymi metódami, porovnať namerané hodnoty a následne zmerať teplotu varu v závislosti od koncentrácie. ÚLOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA • Stanovenie hustoty roztokov pomocou odmerného valc
 5. ut a chmel se přidává natřikrát. Do Hustoty 1 vložíme 1048 (přepočet z 12° Plato) jako OG neboli původní stupňovitost mladiny. (podle druhu a síly piva, podle teploty a druhu kvasnic přibližně 8-36 hodin) počkat než kvasnice.
 6. Rychlá kontrola hodnoty Brix (podle hustoty) v laboratořích pro kontrolu kvality. aby získali lepší kontrolu nad procesem fermentace piva. Referenční hodnota teploty pro stupnici Plato je 17,5 °C. Z tohoto důvodu se pro přepočet hodnoty z měrné hmotnosti na Plato používá tato rovnice

Teplotní změna hustoty :: ME

 1. Meranie hustoty a teploty Javascript není prohlížečem podporován nebo je vypnutý. Pro zobrazení stránky tak, jak byla zamýšlena, použijte prohlížeč s podporou JavaScript
 2. Tento nástroj slouží pro přepočet mezi různými jednotkami hustoty. Poznámky: . Nástroj je dostupný pouze pro přihlášené uživatele.; Zvolte známou jednotku, do vstupního políčka zadejte její hodnotu a klikněte na tlačítko Spočítat
 3. Vlastnosti Piva. Tento dokument pochází z roku 1934. Pivo je nápoj vyrobený z vody, sladu a chmele tak, že se mladinka, připravená zcukřením sladu a povařená s chmelem, zakvašuje kvasnicemi a nakonec se nechá nasytit kysličníkem uhličitým.. Pivo českého typu je světlé, žluté až zlatožluté barvy, silně chmelené, čisté, obsahující mnoho kysličníku uhličitého a.
 4. Automatizační technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu . celé číslo. Časopis; Mediální plán; Inzerce. Informace k inzerc
 5. Tabulka byla vypočítána podle následujícího vzorce: V 2 = c 1 ÷ c × (100 + k) - (100 + k 1) Kde výsledek V 2 je objem vody v litrech kterou je nutno přidati ke 100 litrům silnějšího lihu o stupňovitosti c 1 a kontrakci k 1, aby bylo dosaženo nižší stupňovitosti c při kontrakci k. Hodnoty podle příkladu 1. dosadíme do vzorce
 6. 2.Do Hustoty 1 vložíme 1048 (přepočet z 12° Plato) jako OG neboli původní stupňovitost mladiny. 3.Do Hustoty 2 vložíme 1016 (přepočet z 4° Plato) jako FG neboli konečnou stupňovitost mladiny, hodnotu na kterou nám mladina prokvasí před stočením do lahví (o tom více v dalším dílu seriálu)

Pro prvotní změření hustoty postupujte podle návodu níže. Naplňte měřicí nádobu (téměř plna) ochlazenou mlázím. Správné změření hustoty se provádí při teplotě 20 ° C. Opatrně položte hustoměr (nebo Hydrometry) do měřicí nádoby a přečtěte hodnotu hustoty (pro pivo se tato hodnota obvykle pohybuje přibližně. Přepočet kg na litry pro slad 5,6 kg na 10 l Plzeňský slad 3,0 kg = 5,4 l Bavorský slad 0,5 kg = 0,9 l Dávka chmele se volí podle obsahu hořké kyseliny v chmelu české pivo má mít 20-30 mg - hořké kyseliny na 1 l piva žatecký chmel typu KH6 má 6 % hořkých kyselin výtěžnost cca 28

podle Archimédova zákona nemůže se člověk v Mrtvém moři potopit. -snížením nebo zvýšením teploty nebo tlaku -jejím znečištěním (tzn. přidáním jiných látek) Podle hustoty můžeme posuzovat objem a hmotnost tělesa Příklad 1:. Odpověděl tchor pro téma pár začátečnických otázek: ředění piva, měření hustoty Som odobral do odmerky 2-3 dcl a nechal vychladit a zmeral, klasika. Asi to nie je dolezity udaj lebo nikde som sa o tom nedocital ale tak pre svoju zvedavost som si to chcel zmerat

ření hustoty na základě hydrostatického tla-ku jsou patrné z obr. 1. Při uspořádání podle obr. 1a je použit snímač rozdílu tlaků, v pří-padě podle obr. 1b jsou použity dva snímače tlaku umístěné v různých výškách. Pro spl-nění podmínky konstantní výšky h nesmí hla-dina v nádobě klesnout pod vyznačenou. 7. třída - Klid a pohyb tělesa Výtah vystoupí do posledního patra věžového domu za 11,4 s. Příklad 5: Gepard uběhne 150 m za 5 sekund, orel dosahuje rychlosti až 230 km/h, delfín uplave za minutu až 1,2 km. Které zvíře je nejrychlejší a které nejpomalejší SFP V naměřená hodnota (čistý filtr, přepočet hustoty) Provedení jednotek ČSN EN 1886. Mechanická pevnost skříně i rámu se posuzuje podle průhybu při definovaném přetlaku v jednotce. Rozeznávají se tři třídy mechanické pevnosti: max. průhyb třídy D1 - 4 mm/m 2, D2 - 10 mm/m 2, D3 > 10 mm/m 2 Na této stránce najdete online převod jednotek objemu, názvy, podrobné popisy anebo vzorec pro výpočet. Níže uvedená tabulka zahrnuje základní měrnou jednotku podle soustavy SI, kterou je metr krychlový (m 3).Online kalkulačka z něj provádí přepočet na všechny známé a schválené předpony pro násobky a díly, stejně jako na veškeré běžně používané objemové.

Rozložení tlaku, hustoty a teploty vzduchu se s rostoucí nadmořskou výškou postupně mění. Jiný tlak a hustota vzduchu jsou u hladiny moře, jiný ve výšce 500 m n. m. a nebo ve 2 000 m n. m. či 4 000 m n. m. a výše v hladinách, kde se pohybují výškoví horolezci či letadla Stupnice Oechsle je určena pro měření cukernatosti vinného moštu a je používána na území Německa, Švýcarska a Lucemburska. Na začátku 19. století (okolo roku 1820) ji vyvinul mechanik, klenotník a vynálezce Ferdinand Oechsle. Cukernatost vinného moštu je odvozena od měření jeho hustoty Jeho použití při přípravě vína a piva je jednodušší a efektivnější. Rozpětí stupnice. měrná tíha: 0,990 do 1,150; obsah cukru g/l: 0 až 360; Potenciání obsah alkoholu v %: 0 až 20; Stupnice jsou kalibrované na měření tekutin a teplotě 20°C, v případě jiné teploty je potřeba použít převodovou tabulku metr délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy kilogram definován pomocí metru a sekundy zafixováním hodnoty Planckovy konstanty na přesné hodnotě 6,62607015·10-34 kg·m 2 ·s-1 Původní definice, platná do 19.5.2019: hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sévres u Paříž

Podle těchto vztahů lze snadno získat objem spalin , který vznikne spálením jednotky paliva ( 1kg, 1m3 ) za normálních podmínek ( tp = 0 °C , atmosferickém tlaku pn = 101 325 Pa ) . Kriteria pro výpočet teploty v okolí komína: Hustoty suchého vzduchu (L při tlaku 101 325 Pa, tL = teplota vzduchu (°C Velmi důležité je oživení kvasnic před zakvašením piva podle návodu. A počkat až se projeví činnost kvasinek - na hladině se objevují první bublinky. Pokud máte pochybnost o rozkvašení, lze přidat další sušené spodní kvasnice, nebo pokud máte možnost z pivovaru tekuté V minulém dílu seriálu o vaření piva jsme si řekli, co budete potřebovat k tomu, abyste si mohli uvařit vlastní pivo ze sladového výtažku. Dnes si ukážeme, jak

Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.U pevných látek se viskozita projevuje různou deformační odezvou v závislosti na délce trvání působení zatížení (při dlouhodobém zatížení materiál teče) - pro. Zpět na začátek 3.1. Podstata a princip technologie vstřikování. Technologie vstřikování je takový způsob zpracování plastů a kompozitů, při kterém je potřebná dávka zpracovávaného materiálu ve formě taveniny (tekutý stav, viskózní tok, viz obr. 1.6) vstříknuta pomocí šneku nebo pístu velkou rychlostí z plastikační (tavící) komory do uzavřené dutiny. Souhrn nejrůznějších internetových kalkulaček. Praktické kalkulačky na výpočet hypotéky, čisté mzdy, nemocenské spoření, důchodu, leasingu, BMI aj

Pro přepočet mezi oběma viskozitami se používá hodnota hustoty. Dynamická viskozita je součinem kinematické viskozity a hustoty. Hodnota viskozity se velmi rychle mění podle aktuální teploty oleje. Závislost viskozity na teplotě vyjadřuje hodnota viskozitního indexu. Čím méně se mění viskozita s teplotou, tím vyšší je. Tyto teploty platí i pro mražené krémy. Studená kuchyně - Výrobci nejčastěji udávají teplotu skladování v rozmezí 1 až 5 °C, někdy až 8 °C. U trvanlivých masných výrobků je dána kombinace teploty a doby skladování: minimální doba trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C. Lihovin Měřidlo hustoty. Měřidlo plus 12 akce Jedná se o seznam zemí a závislostí podle hustoty obyvatel, měřených počtem obyvatel na kilometr čtvereční 8.Aká je relatívna hustota zemného plynu v porovnaní so vzduchom, ak tento plyn obsahuje 75 obj.% CH4, 15 obj.% C2H4, 7 obj.% H2, 1 obj.% CO a 2 obj.% CO2. Tabuľky. Hustoty kvapalných látok

VarimPivo.cz - Domácí vaření piva, Homebrewing Fórum pro všechny přátele zlatavého moku a vaření piva. FAQ: Poslední návštěva: před méně než minutou: Právě je 25 lis 2020 13:46: Přispět na provoz můžete libovolnou částkou na: 1165212014/3030 nebo přes PayPal Při přesnosti měření hustoty až 0,000005 g/cm3 a teploty 0,01 °C, a současně i požadavku na množství vzorku pouze 1 ml, je DMA nejpřesnějším referenčním přístrojem s nejmenší spotřebou kalibračních standardů Teorie vlhkého vzduchu nás zavede do fyzikálních zákonů. Způsoby vyjádření vlhkosti vzduchu s řadou doplňujících poznámek shrnuje základní teorii. Problematika je určena pro studenty vysokých škol nebo jako pomůcka na zkoušky pro autorizované inženýry v oboru TECHNIKY PROSTŘEDÍ Základní metody určení hustoty cukerných rozvarů: 1.teploměr (lihový, digitální) přepočet 1000C = 800R (5:4) 2.hustoměr Bauméův (do 80 % cukru) 3.refraktometrem a/ruční b/stabilní (0 - 98 % cukru) - při dosažení teploty varu se na povrchu tvoří pěna, která obsahuj Hustota spalin se snižuje se zvyšující se teplotou. Pro přepočet na reálnou teplotu T s je proto nutné použít přepočtu dle vztahu: ρ T = ρ 0 /(1 + T s /273,15) V následující tabulce jsou uvedeny objemy spalin a jejich hustoty vzniklé spálením 1 kg dřevních pelet a pro různé teploty spali

Měření hustoty - zshk

Domácí výroba piva plzeňského typu klasickým českým dvourmutovým výrobním postupem. Spotřeby surovin jsou na výrobu cca 100 l piva o stupňovitosti cca 12 %.. Do nádoby s cca 60 litry vody teplé 35-37 °C vysypeme (vystřeme) za stálého a důkladného míchání 20 kg sladového šrotu.. Po 5minutové prodlevě přidáme cca 25 l vroucí vody (zapářka) - vodu. Portál pro strojní konstruktéry - novinky z oboru, online technické výpočty, převody jednotek, praktické informac

Hustota kapalin - fyzikální tabulky objemové hmotnost

Správná teplota piva je základ, říká mistr světa v jeho

kalibraci a údaj o pr ůtoku vypo čítáme s deklarovanou p řesností podle normovaného postupu ρ αε 2( ) 1 2 p p Q f V − = ⋅⋅⋅ 15 Měřicí za řízení s pr ůřezovým m ěřidlem Měřicí za řízení tvo ří: • škrticí orgán - clona, dýza, Venturiho dýza • diferen ční tlakom ěr - snímání diference tlaku. ného piva 10 % 12 % poöet várek za 24 h celkem 10 obsah zásobníkü vody m3 na 100 kg sypání 2,7 2,1 4,5 rovnice ( 13) Dochlazování mladiny ledovou vodou — zení 2. stupeñ chla- Teplo, které je nutno odvést v dochlazovací Cásti des- kového chladiöe ledovou vodou, je dáno rozdílem teploty trn2 a teploty zákvasné tmz Používá se k barvení cukrářských výrobků, piva, rumu. výroba: • tavíme cukr bez vody (viz příprava dobošova karamelu.) • Jakmile dosáhneme žádaného odstínu tmavohnědá. Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (231411) Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí (166608) Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (163390) Oslunění/zastínění okenní plochy (149530

Vše, co potřebujete vědět o měření hustoty - Mettler Toled

Tabulka pro lihoměry - Alkoholesenc

Hustota suchého vzduchu - TZB-inf

Vaření piva je v módě. Vždyť podle Sdružení pivovarů USA jen ve Spojených státech stoupl počet malých rodinných pivovarů z necelých 1600 v roce 2009 na více než 6000 v roce 2017. Řada milovníků piva zahájí svou kariéru doma vařením v hrnci a postupně se vypracuje k otevření příjemného pivovaru Podle činnosti a umístění v mazací soustavě rozlišujeme čističe: Pro přepočet mezi oběma viskozitami se používá hodnota hustoty. [20] υ = μ ⁄ ρ [mm 2 /s-1]; υ Úroveň viskozity se velmi rychle mění podle teploty oleje Přístroj pro měření hustoty a koncentrace pro domácí výrobu: zobrazuje obsah extraktu v mladině piva, obsah cukru v džusu nebo % alkoholu v lihovině prostřednictvím aplikace na Vašem chytrém telefon

Tabulky a výpočty - TZB-inf

čování součinitele přestupu tepla při samovolné konvekci. Z teorie fyzikální podobnosti aplikované na přestup tepla na rozhraní pevné látky a tekutiny plyne základní kriteriální rovnice pro určení součinitele přestupu tepla, tedy rovnost Nusseltových kriterií dvou geometricky a fyzikálně podobných uspořádání Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 396/2016 Sb. Čl. II. Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky Pro přepočet objemu na hmotu používáme definici hustoty hmoty: ρ = m / V. Z tohoto vzorce vyjádříme hmotnost, dostaneme: m = ρ * V. Pokud tedy znáte objem těla a hodnotu hustoty látky, ze které toto tělo sestává, pak je dostačující násobit tato množství, aby se získala tělesná hmotnost, což je odpověď na otázku. Alkohol kalkulačka počítá množství alkoholu v krvi podle zadaných údajů, kterými jsou pohlaví (muž / žena), váha, čas konzumace, a množství a druh vypitého alkoholu. Tento test určí orientační množství alkoholu v krvi ( promile ) a na grafu zobrazí průběh odbourávání alkoholu FYZMATIK Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta. zobrazit celý profil. rubriky: MOJE TŘÍD V řadě případů je nejlepším odhadem X i výběrový aritmetický průměr x̅ i, vypočtený podle rovnice (1) z n naměřených hodnot x ij (j = 1 až n) paralelním měřením.Měřené veličiny X i jsou většinou náhodné veličiny s určitým rozdělením pravděpodobnosti odchylek (normálním, obdélníkovým, trojúhelníkovým, atd., viz tab. č. 1 a obr. č. 3 a č. 4 níže.

 • Josif vissarionovič stalin manželky.
 • Injekce na cukrovku.
 • Motosalon vstupenky.
 • Komín mimo dům.
 • Jak zemřel michael jackson.
 • Jak změnit písmo na instagramu.
 • Jak zpracovat bylinky.
 • Obrázky kreslené dýně.
 • Top gun 1.
 • Mouka od mlynáře.
 • Řazení vlaků gvd 2019.
 • Roštěná pohlreich.
 • Google google google google google.
 • Virgan oční gel.
 • Dalmatin inzerce.
 • Zámek v karviné–fryštátě.
 • Evf.
 • Zakladni deska 2011 bazar.
 • Ps na hp.
 • Morfinové alkaloidy.
 • Červený trpaslík online rezabek.
 • Photoshop cc vs cs6.
 • Strike css.
 • Filmy pro teenagery ze střední.
 • Psychogenní bolest břicha.
 • Yeezy 950.
 • Děčín historie.
 • Papírové tašky brno.
 • Podmáslí recept.
 • Rádio petrov.
 • Kojenecke puncochacky.
 • Metallica nothing else matters chords.
 • Audi q7 2008.
 • Lev obrázky kreslené.
 • Quilling shop.
 • Opici nestovice wiki.
 • Chryzantéma cena.
 • Camp rock 3 zkouknito.
 • Jak přesunout pagefile sys.
 • Extra prace.
 • Groše polsko.