Home

Grafické formáty a jejich vlastnosti

Grafické formáty, jejich vlastnosti a využití :: Grafik

Úvodní stránka > Grafické formáty, jejich vlastnosti a využití Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Některé formáty mohou do souboru ukládat i další informace, např. náhled obrázku v malém rozlišení, informace o expozici, datu a čase pořízení a podobně jednoduché grafické objekty, ikony, loga, navigační prvky fotografie, grafika s velkým množstvím barev a jejich odstínů: od jednoduchých ikon až po fotografie: barevná hloubka: 8 bitů (lze i méně); až 256 barev: 24 bitů; až 16,7 mil. barev: 8 bitů (lze i méně) či 24 bitů; až 16,7 mil. barev: transparence: ano (jen.

Webové grafické formáty; Webové grafické formáty. Podrobnosti Vytvořeno: 30. říjen 2011 Vlastnosti grafických formátů Hlavní zásadou je, že použité obrázky by měly být co nejmenší (myslím tím jejich velikost v kB), aby se stránka nenačítala dlouho. Proto je nutné správně zvolit formát a stupeň komprese s. Seriál Grafické formáty pomocí kterých se určují vlastnosti ukládaných souborů a také způsob vytváření plošných objektů spolu s nastavením jejích vlastností. Pavel Tišnovský 31. 1. 2008 Počet nových Dále se seznámíme s takzvanými senzory a jejich nezastupitelnou rolí při tvorbě virtuálních světů. S vektorovou grafikou se v současné době zřejmě potkáte až v případě, kdy s ní budete pracovat ve vektorovém grafickém editoru, a tak se zaměříme na rastrové grafické formáty. Grafické formáty. Je třeba se rozhodnout, zda obrázek uložit jako GIF nebo jako JPEG (nebo také JPG) Mezi nejznámější a nejrozšířenější formáty (přípony) grafických souborů patří .jpg a .gif. Umí je zobrazit všechny rozšířené aktuální webové prohlížeče (Microsoft Internet explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera a další). Stejně tak je dokáže zobrazit většina interních integrovaných prohlížečů obrázků, které bývají součástí moderních.

Vektorové grafické formáty tvoří poměrně různorodou skupinu souborových formátů určených pro popis grafické informace. Zatímco se u rastrových grafických formátů tato informace nenávratně rozpadla do množiny různobarevných pixelů umístěných v pravidelné rastrové mřížce (bitmapě, pixmapě), u vektorových. grafické formáty a jejich vlastnosti (rastrové - BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG - vlastnostmi se rozumí využitelná barevná hloubka a způsob komprese) - OLAT konverze mezi formáty včetně vhodné komprimace dat - prakticky - program dle výběru - Photofiltre, Zoner Media Explorer, GIM

GIF, JPEG a PNG - jak a kdy je použít? Interval

 1. filtrů a řady dalších nastavení nejsou nativní grafické formáty zrovna ideálem interoperability tedy přenositelnosti. Dalším důvodem proti šíření nativních formátů je jejich velikost, vzhledem k obsahu značného množství doplňkových da
 2. Konečně třetím a nejmladším z grafických formátů, které se dají obecně nazvat jako internetové, je PNG (Portable Network Graphics). Tento relativně mladý formát vznikl jako alternativa k obou výše zmíněným a proto je nositelem jejich klíčových vlastností: podporuje jak plné barevné spektrum, tak průhlednost
 3. Grafické formáty, jejich vlastnosti a využití Komprese JPEG a GIF Publikování a sdílení obrázků, digitální fotoaparát a jeho funkce Dokument s kombinacemi vektorové a bitmapové grafiky Vyhledávání. Vyhledávání. Kontakt.
 4. 21. Grafické formáty. Grafika - rozdělení, vlastnosti, využití, parametry rastrové grafiky Grafické soubory - typy souborů a jejich využití Grafický software - rozdělení, vlastnosti a funkce Grafické výstupy - konverze, komprimace, zobrazení, tis
 5. Počítačová grafika, prezentace (základní pojmy a principy z oblastipočítačové grafiky, grafické a multimediální formáty, jejichvlastnosti a způsoby využití, základní zásady správné úpravygrafických dokumentů) Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima
 6. Grafické formáty. V dnešním světě existuje celý pytel různých grafických formátů. Nikdo nezná úplně všechny formáty, které světem kolují. Většina formátů jsou proprietární formáty rozdílných grafických editorů. Celá škála grafických formátů vznikla z potřeby uložit určité grafické informace určitým.
 7. Grafické formáty. Obsah. 1 Základní vlastnosti. 1.1 Typy grafických formát.

Webové grafické formáty - barts

V minulém dílu seriálu o počítačové grafice jsme se zabývali hloubkou, věrností, kalibrací a grafickými formáty. Výsledný obraz bychom si chtěli uložit na svůj osobní počítač. K tomu existuje několik metod (respektive formátů) uložení. Každá z nich má své výhody a o tom bude dnešní kapitola KAPITOLA VI. OSTATNÍ GRAFICKÉ FORMÁTY Ostatní grafické formáty se používají zřídka, nebo jsou to formáty podporované některým spektrem grafických aplikací, jež nejsou mimo svou oblast příliš rozšířené. K dalším bitmapovým formátům patří CUT, IFF, DIB, PBM, LBM, MAC, MSP, PCD, PXR, SCT, PCT, PGM, PPM, RAS a další − běžné grafické formáty a jejich vlastnosti − nástroje pro práci s grafikou (předpokládá se použití aplikací dodávaných jako součást operačního systému případně dalších aplikací, zejména z oblasti freeware) − pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní oblasti. Rozšiřující učivo

7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití − Grafické formáty a jejich vlastnosti − Konverze mezi formáty s nastavením vhodné komprese dat − Volba grafických formátů podle způsobu využití 7.3 Práce s rastrovou grafikou − Vyhledávání obrázků, skenování obrázků, publikování a sdílení obrázk Grafické formáty Definují způsob popisu a uložení grafických dat Existuje mnoho druhů a typů Specifické pro různé aplikace a platformy (operační systémy) Teprve časem se některé z nich staly všeobecně uznávanými Větší rozměry, rozlišení, počet barev předlohy → větší objem dat → nutnost jejich komprese. 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití; 7.3 Práce s rastrovou grafikou; 7.4 Práce s vektorovou grafikou; 7.5 Prezentace; 7.6 Tvorba webu; 7.7 Multimédia; 8 Hromadné zpracování dat a číselných údajů. 8.1 Tabulkový procesor. 8.1.1 Práce s tabulkou, operace s daty; 8.1.2 Editace a plnění buněk.

Seriál Grafické formáty - Root

Grafické formáty

Grafika Přípony, koncovky, formáty souborů

Práce s grafickými formáty a digitálními fonty Grafické formáty a jejich specifické vlastnosti: PSD, JPEG, PNG, GIF, AI, EPS, SVG, EPS, PDF. Postscript. Digitální formáty písem: Type1, TrueType, OpenType. 17. Technologie a proces tvorby tiskovin Proces tvorby tiskovin od návrhu po finalizaci. Standardní formáty papíru a knižní. Těmito formáty jsou PDF, MOBI a EPUB. [zdroj?] Všeobecně lze říci, že formáty elektronických knih se liší různými specifikacemi (otevřenost formátu, platforma, podpora DRM, grafické prvky atd.). Tyto vlastnosti přinášejí různé výhody i úskalí formátů. Dle těchto kritérií vybíráme vhodný formát pro dané účely Binární relace a jejich vlastnosti. Elementární funkce a jejich grafy. Spojitost, limita a derivace funkce v bodě. Základní věty o derivacích funkcí. Lokální a absolutní extrémy funkce. Průběh funkce. projekce, viditelnost, barevné modely, zpracování obrazu, grafické formáty, OpenGL Lekce 4 - Úvod do počítačové grafiky - Grafické formáty V minulém dílu seriálu o počítačové grafice jsme se zabývali hloubkou, věrností, kalibrací a grafickými formáty. Výsledný obraz bychom si chtěli uložit na svůj osobní počítač. K tomu existuje několik metod (respektive formátů) uložení

Vektorové grafické formáty a metaformáty - Root

Otázka: Rastrová a vektorová grafika a software pro jejich zpracování Předmět: Informatika Přidal(a): Lenka Francová Rastrová i vektorová grafika jsou dva základní způsoby sloužící k ukládání dvojrozměrných obrázkových souborů do elektronické podoby grafické a multimediální formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití komprese - ztrátová, bezztrátová programy pro práci s grafikou základní zásady správné úpravy grafických dokument Princip vektorové grafiky, vlastnosti, formáty, programy, použití v praxi. 5. Práce s tvary a možnosti jejich tvorby. Atributy vzhledu, grafické styly a jejich modifikace. 15. Počítačové zpracování elektronického dokumentu . Historie, sazba a písmo. Programy pro tvorbu textových dokumentů. Proporcionální 7.2 pracovat s grafickými formáty, specifikovat grafické formáty a jejich vlastnosti, provádět konverzi mezi formáty včetně vhodné komprimace dat, zvolit grafický formát vyhovující danému užití 7.3 získávat, snímat, upravovat a publikovat fotografie, prohlížet fotografie uložené na disku počítače

Tema 18 - jardaz.c

Grafické formáty Ať už se vytváří, edituje či jinak zpracovává jakákoliv grafika, vždy bude mít nějaký for-mát. Grafické formáty v sobě uchovávají grafické informace, kterou jsou pak grafické prohlížeče schopny zobrazit jako grafiku. Formáty jsou různé podle druhu grafiky a dále se pak rozlišují Grafické rozhraní (vzhled) všech moderních operačních systémů je podobné. Velmi podobné je i jejich ovládání. Určitým problémem je nepřenositelnost aplikačního softwaru mezi nimi, tj. program určený pro systémy Windows nepůjde spustit pod systémem Linux ani Mac OS a naopak Funkce a jejich vlastnosti 7. Druhy funkcí a jejich vlastnosti 8. Exponenciální funkce a rovnice 18.Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika) formáty 12. Ukládání dat (zařízení, formáty) 13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy 14. MS Wor • estetické zásady vhodné grafické kompozice a barevného ladění 7.2 Grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití • běžné grafické formáty a jejich vlastnosti, konverzi mezi formáty a nastavení vhodné komprese dat 7.3 Práce s rastrovou grafikou • vyhledávání obrázků, skenování a sdílení obrázk

Důstojný nástupce FreeMindu: nástroj Freeplane - Root

Běžné grafické formáty a jejich vlastnosti. Grafické editory - přehled free programů pro grafiku. Hornil StylePix - free rastrový editor. Irfanview 4.20. Grafika online 1 - přehled online editor. Grafické formáty a jejich vlastnosti. Zálohování dat a jejich archivace. 9. T. ypografický měrný systém a měrné jednotky v současnosti, formáty papíru - formátové řady A, B, C, odborné pojmy. 10. Obaly - historie balení, členění papírových obalů, obalový design, funkce grafické úprav

Bedná ř Vladislav Bambuch Grafické formáty Brodek u P řerova 2010 - Strana 8 (celkem 32)- BVG 01 ver. 01 Grafický formát BMP (BitMaP) pat ří v sou časnosti mezi nejpoužívan ější grafické formáty, což je z technologického pohledu docela paradoxní, protože je pom ěrn ě složitý na zpracování Všechny mají své výhody a nevýhody a jejich rozšíření je různé. Mezi nejčastěji používané formáty, se kterými se na internetu můžeme setkat jsou právě obr. typu JPEG (.jpg, .jpeg,.) GIF a PNG. Jejich hlavní výhodou je právě výše zmiňovaná komprese (zmenšovaní datového objemu), a tak soubor např Grafické formáty a barevné modely, barevná věrnost (kalibrace) 1 Získávání digitálních obrázků - vyhledávání, skenování, digitální fotografie 3 Základní úpravy fotografií - rozlišení, změna rozměrů, otáčení, barevná hloubka Grafické systémy - bitmapová a vektorová grafika Princip ukládání grafické informace v bitmapové a vektorové grafice, výhody a nevýhody, možnosti použití, základní grafické formáty pro oba typy, základní prvky ve vektorové grafice a jejich vlastnosti, bézierova k řivka, druhy p řechod ů mezi úseky složené k řivky • rozumět rozdílu mezi rastrovou a vektoru grafikou, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • orientovat se v základních grafických formátech • seznámit se s geometrickými i fyzikálními principy 3D modelování • umět charakterizovat křivky a plochy užívané v počítačové grafic

Hlavním výstupem je kapitola 3. Grafické formáty a příloha 1. Vybrané grafické formáty. 4. Analýza vlivu použitého softwaru na obrazovou kvalitu souborů ve formátu JPEG 2000 při jeho vytváření nebo formátové migraci Analýza na reálných příkladech doložila různorodost renderování obrazových dat v různýc Prvky stránek. Obrázky a pozadí - Odkazy - Tabulky - Rámy - Formuláře - Další tagy a jejich použití. Na této stránce sdružuji návody na vkládání jednotlivých věcí, které na stránkách lze potkat. Při výkladu předpokládám, že za sebou máte první kurz tvorby stránek a že aspoň částečně chápete základy HTML Formáty Grafické formáty. Gimp podporuje prakticky všechny rastrové formáty: gif, jpg, png, xpm, tiff, tga, mpeg, ps, pdf, pcx, bmp atd. a mnoho vektorových. Navíc lze ukládat přímo do zkomprimovaných souborů gzip, bzip2. Zachovává informaci o vrstvách, jejich vlastnostech a dalších nastavení obrázku. Proto je vhodné do. Grafické formáty Grafické formáty jsou standardy, které popisují, jak se mají ukládat grafická data a slouží k jejich přenosu, organizování a k prohlížení. Takových formátů je velké množství. Prakticky každá firma, která vyvíjí nějaký software pro práci s grafikou, používá svůj interní firemní formát. Funkce a jejich vlastnosti 7. Druhy funkcí a jejich vlastnosti formáty 12. Ukládání dat (zařízení, formáty) 13. Počítačové viry, ochrana počítačů před viry, antivirové programy 14. MS Word 15. MS Excel 16. Databáze 17. MS PowerPoint 18. Grafické možnosti PC a grafické programy (vektorová a rastrová grafika) 19.

Nativní formáty grafických programů Computerworld

GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY - struktura grafického souboru, druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; vnitřní komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty; úprava a konverze grafických souborů c. objekty na snímcích prezentace a jejich animace (text, grafické prvky, zvuk a video, odkazy na externí zdroje) základní pojmy a vlastnosti c. formáty rastrové a vektorové grafiky a jejich využití d. 3D grafika (části tvorby 3D modelu, využití

Tisknutelné formáty papíru: A6-A4, vlastní formáty; Automatický oboustranný tisk ve standardu; Malý, kompaktní a lehký design . Podporované technologie. Služba ePRO - vzdálený dohled. Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola Název v angličtině: grafické formáty, JPEG 2000, komprese, kontrola kvality, obrazové dokumenty, signifikantní vlastnosti, skenery, specifikace formátů které má koncovému uživateli napomoci porozumět vztahům mezi různými grafickými formáty a jejich.

Grafické formáty: konec tápání - DIGIarena

Oddělení struktury a grafické prezentace dokumentu, grafické formáty ve webových technologiích. (A7B14TEV) Přenosové a datové sítě. Vlastnosti přenosových kanálů, metody kódování a modulace. Metalické a optické spoje. Ochrana proti chybám přenosu, potvrzovací schémata. Metody přístupu ke sdílenému médiu. (A7B36PSI křivky - popis a jejich vlastnosti, aplikace generátorů na křivky 3. Materiály a textury Základní znalost 2D grafiky, grafické formáty, barvy, popřípadě komprese . Termíny kurzu: 03.11. - 04.11.2020 Praha 5 900 Kč (bez DPH). Grafické a multimediální procesory. FEKT-LGMP Ak. rok: 2011/2012. Principy 2D grafiky, křivky a jejich vlastnosti, algoritmy rasterizace. Principy 3D grafiky, plochy a jejich vlastnosti. Formáty čísel, aritmetika procesoru. Multimediální procesory a rozšiřování instrukčního souboru, proudové zpracování instrukcí. chemická, cizojazyčná, pořadová a tabulková sazba, jejich specifika a využití . 6. a časopisy - historický vývoj novin, formáty, obsahové části novin a časopisů, zásady grafického zpracování novin a časopisů, rozdělení časopisů, obálka odstavce a strany - vlastnosti a čitelnost písma, kombinování.

Nikon Z 6II to je vyšší rychlost, všestrannost a výkon, je aktualizovaným pojetím všestranné bezzrcadlovky určeného pro špičkové aplikace pro tvorbu fotografie a videa. Navzdory bohatství upgradů si Z 6II zachovává svůj osvědčený tvarový faktor a cennou kvalitu obrazu, což je přínosem pro fungující tvůrce multimediálních obrázků

VICIDIA – Online offline marketing

Formáty pro přenos a ukládání grafické informace rastrové (bitmapové) Obraz je popsán jako matice barevných bodů. vektorové Obraz je popsán posloupností kreslících příkazů. metasoubory vektorová a rastrová data současně scénové animační multimediáln Grafické formáty výukový text KOMPRESE způsob zhušťování dat, jedná se o snahu zmenšit velikost datových souborů; ztrátová komprese při komprimaci se vypouští méně důležitá data, používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a nevýhoda určitého zkreslení je vyvážena velmi významným zmenšením souboru; (např. jpg) bezztrátová.

1.1 Vektorové grafické formáty. Vektorové grafické formáty tvoří poměrně různorodou skupinu souborových formátů určených pro popis grafické informace. Vektorová grafika má jednotlivé grafické prvky popsány příkazy jazyka, nikoli bitmapou a proto umožňuje jednoduché zoomování obrázků beze změny kvality Formáty: JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP. Bitmapové grafické editory pracují s obrazy, které jsou tvořeny maticí bodů, určeny pro retušování, montáž a úpravu obrázků. Lze vyříznout jeden element výkresu pouze se změnou jiného. Jedná se např. o MS Photo Editor či Adobe Photoshop. Charakterizujte vektorové grafické editory Většina prohlížečů dnes podporuje tři grafické formáty GIF, JPEG a PNG (čti ping). Obrázky v počítačové podobě můžeme získat mnoha způsoby - naskenováním z papírové předlohy, nakreslením v grafickém editoru, z digitálního fotoaparátu či z nějaké galerie obrázků Princip vektorové grafiky, vlastnosti, formáty, programy, použití v praxi. 5. Práce s grafickými formáty a fonty, Práce s tvary a možnosti jejich tvorby. Atributy vzhledu, grafické styly a jejich modifikace. 15. Počítačové zpracování elektronického dokumentu . Historie, sazba a písmo. Programy pro tvorbu textových. Kaľdý formulář je tvořen řadou různých prvků, u kterých můľete pracovat s jejich grafickými vlastnostmi. Lze to provádět různým způsobem - například velikost prvku můľete nastavit ručně pomocí myąi, místní nabídky nebo pomocí vlastností objektu. Písmo je zase moľné upravit pomocí karty FORMÁT, vlastností objektu a některé formáty pomocí místní nabídky

• respektovat estetické zásady vhodné grafické kompozice a barevného ladění • specifikovat běžné grafické formáty a jejich vlastnosti • provádět konverzi mezi formáty včetně nastavení vhodné komprese dat • zvolit grafický formát vyhovující danému užit Jak poznám parametry svého PC? Záleží na tom, jaké parametry máte na mysli. Jestliže nepotřebujete znát víc než základní údaje, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač a z nabídnutého menu vyberte možnost Vlastnosti.Kýžené informace jsou na kartě Obecné.Informace o pevných a přenosných discích pak získáte analogicky

Editace znaků a vlastnosti písem . Výběr znaků probíhá z alternativy mapy znaků, jejich rozvržení v písmu se řídí zejména kódovou tabulkou. Kromě Unicode písem s podporou až 65 536 znaků můžete vytvářet a editovat symbolová písma s různými speciálními znaky Vlastnosti systému. Dalším způsobem, jak zobrazit informace o grafické kartě s použitím pouze vestavěných funkcí systému Windows 10. Stisknutím kombinace Win + R otevřete okno Spustit. Zadejte příkaz msinfo32 a stiskněte klávesu ENTER. V části Komponenty klikněte na Zobrazit Grafické papíry v aktuálních produkčních a uživatelských souvislostech vyrobené způsobem, který umožňuje při zpracování jejich kvalitní potisk, nerušený průchod tiskovým strojem a bezvadný přenos tiskových barev způsobem daným použitou technologií tisku. Tyto různé tiskové technologie přitom mohou mít. Vlastnosti řady AMD Radeon R7 200 nám umožňují přesně říct, která z těchto grafických karet je lepší než ostatní. Začněme počtem univerzálních procesorů. S jejich pomocí se vypočítají barva a tvar objektů zobrazených na obrazovce. Jak jste pochopili, rychlost této karty závisí na tomto parametru

vlastnosti, umí volit vhodné formáty grafických dat a nástroje pro práci s mini; 6. Úvod do počítačové grafiky − rastrová a vektorová grafika, barevné modely, ukládání grafických dat − principy komprimace grafických dat, běžné grafické formáty a jejich vlastnosti, konverze mezi formáty (změna potu Výhodou kompaktních přístrojů je právě jejich kompaktnost, tzn. malá velikost a často i výborná obrazová kvalita. Mezi základní vlastnosti těchto přístrojů patří: Malé a kompaktní rozměry a nízká hmotnost. Malý snímací čip, a to u modelů všech cenových kategorií

Video: JPEG a GIF :: Grafik

rastrové formáty a jejich vlastnosti, základní operace rastrové grafiky (CSS), jejich vlastnosti a využití, možné způsoby zápisu CSS dynamické webové stránky, uspořádání klient-server, webové formuláře, metody POST a GET grafické znázornění a obecné charakteristiky jednotlivých příkazových struktu formáty souborů systému Microsoft Office 2007 a vyšší. Je-li Compatibility Pack instalován na systém se sadou Office XP nebo Office 2003, budou uživatelé schopni otevírat, upravovat a ukládat soubory v nových formátech. Budou-li uživatelé chtít, mohou si tyto nové formáty nastavit ve svých aplikacích Office jako výchozí d. webdesign, podporované grafické formáty e. psaní zdrojového kodu (strukturní a WYSIWYG editory f. pojmenování výchozích HTML souborů g. absolutní vs. relativní adresování zdrojů h. základní struktura HTML dokumentu 29. Visual Basic - základy programování a. základní pojmy VB: metody, vlastnosti, události. GRAFICKÉ SOUBORY A FORMÁTY - struktura grafického souboru, druhy a vlastnosti grafických formátů, oblasti aplikace; vnitřní komprese dat, kompresní algoritmy a jejich vlastnosti; rastrové (bitmapové) formáty, vektorové formáty, metaformáty

 • Vypnutí displeje android.
 • Ztužený tuk na cokoladu.
 • Builder ts3 icon.
 • Čsr za 2 světové války.
 • Jan tříska dcery.
 • Seda koupelna.
 • Plánované výluky čd 2018.
 • 57sth76 2804.
 • Midline katetr péče.
 • Faux pas meaning.
 • Archeopterix ark.
 • 4 a třída zš tgm borohrádek.
 • Christina aguilera duet.
 • Střední umělecká škola pardubický kraj.
 • Vykašlávání hlenu s krví u dětí.
 • Horcik rano nebo vecer.
 • Powerline lan.
 • Ubytování velké karlovice.
 • Francouzská manikůra krátké nehty.
 • Schlaggenwald porcelán.
 • Motorova kolobezka nahradni dily.
 • Zimní zahrada z balkonu.
 • Jak zjemnit vousy.
 • Flipové pouzdro sony xperia z1 compact.
 • Oteklá tlapka u kočky.
 • Lucie pranostika.
 • Deathstroke wiki.
 • Jidelna travnik prerov.
 • Generálové čsla.
 • Robbie williams concert 2019.
 • Macbook air polep.
 • Joga leginy.
 • The bell jar.
 • Odstranění permanentního make upu praha.
 • Romy schneider zivot.
 • Povrchní informace.
 • Lysin a rakovina.
 • Plechové hračky na klíček.
 • Svědek na svatbě volno.
 • Kartel drogovy.
 • Peugeot partner 2015.