Home

Hustota zalidnění praha

Největší města ČR podle počtu obyvatel, rozlohy i hustoty zalidnění k 1. lednu 2019. Při posledním sčítání obyvatel v roce 2011 žilo v České republice 10 562 214 obyvatel.Z toho: 12 % v Praze10 % v dalších městec Hustota zalidnění (počet obyvatel na km 2) v jednotlivých státech. Tento seznam států a závislých území podle hustoty zalidnění obsahuje nezávislé státy (ať už je jejich nezávislost diplomaticky uznaná jinými zeměmi, nebo jsou pouze de-facto nezávislé jako třeba Tchaj-wan), a dále samostatně ta závislá území. Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Praha-západ, Praha-východ a Kladno, ve kterých dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km 2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města

Vedle základních informací, jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje katalog i mnohem méně obvyklé informace - například počet nákupních center, počet aktivních ekonomických subjektů, nebo třeba počet obyvatel v ambulantní péči na jednoho lékaře Hustota zalidnění Zlínského kraje je tedy 147,1 obyvatel na kilometr čtvrteční. 4 Kde je nejvyšší hustota zalidnění Celosvětově jsou podle dat z roku 2018 nejhustěji osídleny Macao (19 443 obyvatel na kilometr čtvrteční), Monako (17 667 obyvatel na kilometr čtvrteční) Singapur (7 546 obyvatel na kilometr čtvrteční) Krajské město: Praha Rozloha:11 014 km² Počet obyvatel:1 230 158 Hustota zalidnění:111 obyvatel/km.

Největší města ČR 2020: podle počtu obyvatel, rozlohy

Hustota zalidnění; Asie: 43 820 000 km 2: 4 393 296 000: 100,26 obyvatel na km 2: Evropa: 10 180 000 km 2: 738 442 000: 72,54 obyvatel na km 2: Afrika: 30 370 000 km 2: 1 186 178 000: 39,06 obyvatel na km 2: Jižní Amerika: 17 840 000 km 2: 418 447 000: 23,46 obyvatel na km 2: Severní Amerika: 24 490 000 km 2: 573 777 000: 23,43 obyvatel na. Okres Praha-západ náleží pod Středočeský kraj. Sídlem je město Praha. Okres se rozkládá na 580 km² a bydlí v něm téměř 110 000 obyvatel. Hustota zalidnění je 186 obyvatel na 1 km². Do okresu patří 79 obcí, z toho 9 měst a 2 městyse. Území okresu obepíná ze západu a jihu hlavní město Prahu, jeho sousedy jsou okresy Praha-východ, Benešov, Příbram, Beroun.

Seznam států světa podle hustoty zalidnění - Wikipedi

Charakteristika kraje ČSÚ pro Středočeský kra

V porovnání s okolními metropolemi v Evropě Praha výrazně zaostává v hustotě zástavby i zalidnění. Pro Prahu má tento jev neblahé důsledky, ať už jde o hlubokou krizi s nedostatkem bytů, zbytečně vysokých výdajů na provoz hromadné dopravy i údržbu veřejných prostranství. Objevují se i názory, že je až s podivem, že Praha za současné řídkosti ještě. Praha: Nejvyšší bod se nachází ve Zličíně (399 m n.m.), nejnižší bod je v Suchdole (177 m n.m.). Středočeský kraj: Nejvyšším bodem je vrchol brdských hřebenů Tok (862 m n.m.), nejnižším bodem je řečiště Labe u Dolních Beřkovic (158 m n.m.). Jihočeský kra

(Zdroje: World Population Data Sheet 2007, prb.org - hustota a počet obyvatel, Kapesní atlas světa, Kartografie, Praha 2003 - rozlohy států) Státy s nejnižší hustotou zalidnění jsou vesměs velké či středně velké země s nepříznivými přírodními podmínkami Městská část Praha-Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy u dálnice D1 směr Brno. Rozkládá se na cca 370 ha a počet obyvatel k 31. prosinci 2018 činil 3 366. Hustota zalidnění je 909 obyvatel na 1 km2. Tvoří ji jedno katastrální území Újezd u Průhonic, jehož součástí jsou dvě sídelní části, a to Kateřinky a. Hustota zalidnění a městské aglomerace ve světě Předmět: Zeměpis Stupeň školy: 2. stupeň ZŠ Střední škola Region: Svět Mapa ze Školního atlasu světa (str. 26-27

Hustota zalidnění: 134,7 ob./km2 . Hlavní město: Praha . Matematicko-geografická poloha. Okrajové body. S - Lobendava. J - Vyšší Brod. V - Bukovec . Z - Krásná. Délka státní hranice: 2290,2 km (2293 km) z toho: Německo 810,3 km. Polsko 761,8 km (779 km) Rakousko 466,3 km (452 km) Slovensko 251,8 km. NEJ ČESKÉ REPUBLIK Praha drží spolu Hlavní město Praha v době mimořádných opatření - aktivity, informace, kontakty, rady . Veřejná sbírka na obnovu kostela sv. Michaela Příspěvky mohou lidé zasílat na transparentní účet 500089822/0800 Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně - ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města Poslední aktualizace: 17.4.2018 10 států s nejvyšší hustotou zalidnění v roce 2007 (v prvním sloupci je hustota obyvatelstva v obyvatelích na km 2, v druhém sloupci počet obyvatel, ve třetím rozloha státu v km 2,). 1.Monako 16976 ob./km 2 33 000 obyvatel 2 km

Malá Strana – Wikipedie

Data o Praze přehledně

Největší hustota zalidnění ve městech. Tento nepříliš populární seznam vede město Praha s více než 2630 obyvatel na km². Následuje Havířov, Teplice, Kladno a České Budějovice. Těchto TOP 5 měst v ČR má tedy největší počet obyvatel na km² svého území. Největší vesnice (obce) v ČR v roce 202 Praha-východ se rozkládá na rozloze 754,91 km² a čítá téměř 130 tisíc obyvatel. Hustota zalidnění tohoto okresu je 171 obyvatel na 1 km². V okrese Praha-východ je 110 obcí, z toho 8 měst a 4 městyse. Okres sousedí s územím hlavního města Prahy a s okresy Praha-západ, Benešov, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk Praha Sňatky Rozvody Živěnarození Zemřelí PřirozenýPřírůstek Přírůstekstěhováním CelkovýPřírůstek Celkem 6 441 3 041 9 057 13 616 -4 559 -1 856 -6 415. Obyvatelstvo k 31.12.1997 Hustota zalidnění (na km2) 2 424 Předproduktivní věk (0-14) 176 125 Produktivní věk (ženy 15-54, muži 15-59) 775 21 Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Praha-západ, Praha-východ a Kladno, ve kterých dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km 2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně - ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města

Jak se počítá hustota zalidnění - poradíme přehledně a

kraj počet obyvatel rozloha km 2 hustota zalidnění obyv./km 2 krajské město počet obyvatel krajského města počet okresů v kraji; Praha: 1 193 270: 496: 2 405,7 Hlavním městem České republiky je Praha. Rozloha České republiky činí 78 864 km 2 (21. místo v Evropě). Počtem obyvatel 10,3 mil. se řadí na 12. místo na evroém kontinentu. Průměrná hustota zalidnění v roce 2000 činila 130 obyv./km 2 Hustota zalidnění je 115 obyvatel na km², přičemž nejvyšší je v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km². Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města

Hustota kapalin - tabulky hustoty kapalných látek. Hustota - kapaliny. Úvod > Tabulky > Hustota - kapaliny Hustota kapalin. Pokud není uvedeno jinak je uváděna hustota kapalin při 20 °C. Tabulka hustoty vybraných kapalin: Látka Praha: SPN Praha, 1988 . Hledat Praha - Náměstí Míru . 10:00 - 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let. Praha - Zítkovy sady. 10:00 - 20:00 pouze pro osoby ve věku 18-59 let. Praha - Kateřinská zahrada . 10:00 - 15:00 pouze pro osoby starší 60 let15:00 - 20:00 pouze pro děti a dorost. Brno - Moravské náměst Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města Hlavní město Praha je samostatným krajem. Leží uvnitř Středočeského kraje, ale není jeho součástí. V jihovýchodní části se nachází soutok řek Berounka a Vltava. Rozloha Prahy je 496 km2. Počet obyvatel je asi 1.3 mil a hustota zalidnění je okolo 2600 obyvatel na km2

Hustota zalidnění 149 obyvatel na km 2 je v kraji čtvrtá nejvyšší. Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice) a 4 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Mšeno) Hustota zalidnění (obyv. na km2) Počet obyvatel ve věku 0-14 let Podíl dětí na celkové populaci Index stáří Počet cizinců Praha 17 325 24 666 7 589,5 3 428 13,9 98,9 2 421 Praha - Zličín 717 6 315 880,8 1 139 18,0 69,0 1 462 Celkem 1 042 30 981 2 973,2 4 567 14,7 91,5 3 88 Přestože rozlohou Praha 2 patří k malým městským částem, drží pražské prvenství v nejvyšší hustotě obyvatel - rozloha 4,19 km 2, počet obyvatel 49,6 tis. (údaj ČSÚ k 31.12.2017), hustota zalidnění 11 843 obyv./km 2. Číselné značení částí Prahy z roku 1923 používalo římské číslice

Tab. C1.3: Obyvatelstvo, domy a byty, rozloha a hustota zalidnění v městských částech Prahy, 2017 Městská část Rozloha [ha] k 31. 12. 2017 Obyvatelstvo Dokončené byty celkem Kód Název Počet obyv. Přírůstek celkem Hustota obyv. na 1 km2 2017 Skutečnost Index 2017/2016 Hl. m. Praha celkem 49 621 1 294 513 14 005 2 609 5 846 96, Tab. C1.3: Obyvatelstvo, domy a byty, rozloha a hustota zalidnění v městských částech Prahy; 2018 Městská část Rozloha [ha] k 31. 12. Obyvatelstvo Dokončené byty celkem Kód Název Počet obyv. Přírůstek celkem Hustota obyv. na 1 km2 Skutečnost Index 2018/2017 Hl. m. Praha celkem 49 621 1 308 632 14 119 2 637 5 290 90, Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník., viz tabulka 1. Tab. 1 - Středočeská kraj Okres Rozloha (km2) Počet obyvatel Hustota zalidnění Počet obcí Benešov 1 475 97 085 66 115 Beroun 662 90 169 135 85 Kladno 720 68 466 224 100 Kolín 744 98 815 132 89 Kutná Hora 917 74 495 81 8 Městská část Praha-Kunratice je jednou z 57 městských částí, ze kterých se skládá hl. město Praha. Území městské části Praha-Kunratice je územně součástí městského obvodu Praha 4 a správního obvodu Praha 4. Znak a Prapor 14. února 2001 udělil předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus Městské části Praha-Kunratice znak a prapor, oficiální popis.

Katastrální výměra: 7,14 km² Počet obyvatel: 42 200 (2011) Hustota zalidnění: 5,736 obyv./km² Starosta: Mgr. Jan Čižinský (Praha 7 SOBĚ Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Praha-západ, Praha-východ a Kladno, ve kterých dosáhla hodnoty přes 200 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně - ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města Tabulka 1.1 Hl. m. Praha v číslech, 2014 Obr. 1.1 Hl. m. Praha Zdroj: CENIA Zdroj: ČSÚ Administrativní centrum Praha Rozloha [km2] 496 Počet obyvatel 1 259 079 Hustota zalidnění [obyv.km‑2] 2 538 Počet obcí x Největší obec x Nejmenší obec x Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15-64 let [%] 5,0 HDP kraje [mil. Jeho hustota zalidnění převyšuje hranici 7 000 obyv./km 2 a prochází jím jedna z nejposvátnějších hinduistických řek - řeka Jamuna. V Dillí je přes 170 památek, uznaných jako národní dědictví. Tokyo . Počet obyvatel: 37 833 00

Krajský úřad Středočeského kraje KrajskyUrad

Praha 10 je situována v jihovýchodní části hlavního města (viz obr. 2­1) a zahrnuje území o rozloze přibližně 1850 hektarů. zalidněná část, bydlí zde jen necelá 2 % obyvatel Prahy 10 a je zde nejnižší hustota zalidnění. Svými nepatrnými částmi území zasahují do MČ Praha 10 ještě katastry. V okresech Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-západ a Příbram žije přes 100 000 obyvatel. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s necelými 55 000 obyvateli. Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ a Praha-západ, kde se pohybuje kolem hodnoty 200 obyvatel na km 2. Všechny tyto okresy mají.

Hustota zalidnění čr čsú Hustota zalidnění čr. Ukazuje to i např. počet obyvatel na 1 km2 na území okresu Kladno - 217, 2 a Mělník - 134, 0 obyvatel na 1 km2, oproti okresu Příbram, kde hustota obyvatelstva dosahuje jen 65, 8 obyvatel na 1 km2 a na okrese Benešov dokonce jen 61, 2 obyvatel na 1 km2 Veškerý obsah je k dispozici ke stažení zdarma, avšak pouze pro osobní či výukové potřeby. Není možné jej jakkoliv komerčně využívat s necelými 56 tisíci obyvateli (55 553). Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha západ a Praha východ, kde dosáhla hodnoty přes 240 obyvatel na km2. Naopak nejniţší hustota zalidnění je v okresech Rakovník a Benešov, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na 2km

Vyšší hustota zalidnění do roku 2030 Dnes má Praha 610 000 bytů, v roce 2030 očekává nárůst na 700 000 bytů. Vedle přeměn brownfieldů je výstavba vyšších budov ideální variantou pro rozšíření bytového fondu Základní informace . Hlavní město:: Londýn: Rozloha:: 243 610 km² (77. na světě) z toho 1,34 % vodní plochy: Nejvyšší bod oblasti Praha Hustota zalidnění: rozvojová oblast > 300 obyv./ km2 zařazované obce > 150 obyv./ km2 Velikost jádra > 1 mil. obyv. Zastoupení: středních center > 20 tis. obyv. PROMĚNY JÁDROVÉHO ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO PROSTORU V OBDOBÍ 1991-2018 Milan Körne

Obyvatelstvo a sídla ČR Studijni-svet

 1. Hl. m. Praha se nachází v centrální části ČR (Obr. 1.1) a je přirozeným historickým centrem ČR, z čehož vycházejí faktory utvářející stav životního prostředí kraje (Tabulka 1.1). Hustota zalidnění [obyv.km-2] 2 60
 2. Hustota zalidnění v obcích České republiky vypočítaná na základě dat z veřejné databáze ČSÚ. Národní geoportál INSPIRE. Základní metadata. CENIA - Hustota zalidnění v obcích ČR (2004-2018) Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10. email: geoportal@cenia.cz
 3. Praha-Šeberov 3 058 40,2 1 525 39,4 1 533 40,9 Praha-Újezd 2 965 37,9 1 433 37,6 1 532 38,2 Výměra (ha) Hustota zalidnění na 1 km2 Poet obyvatel ve věku 0 - 14 15 - 64 65 a více Správní obvod 2 193 3 840 12 008 54 895 17 314 Praha 11 979 7 883 10 721 50 025 16 429 Chodov 743 Háje 23
 4. Hustota zalidnění (obyvatel/ km²): 1 237. Poloha: 122 až 1 035 metrů n. m. NEJ hlavní města Evropy. Zde uvádíme krátký přehled toho, jaká hlavní města Evropy jsou v jistém aspektu svébytnosti výjimečná, a tudíž se mohou v tomto ohledu řadit mezi nejlepší tři v celé Evropě

2.1 Struktura obyvatel ČS

 1. obyvatel. V okresech Praha-východ, Mladá Boleslav, Praha-západ, Kladno, Příbram a Mělník žije přes 100 tisíc obyvatel. Populačně nejmenším okresem kraje je Rakovník s necelými 56 tisíci obyvateli (55 288). Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-západ a Praha-východ
 2. Praha - Wikipedi
 3. Česká republika - Populac
 4. Hustota zalidnění - Wikipedi
 5. Seznam kontinentů podle hustoty zalidnění Zeměpis 2

Okres Praha-západ - výlety, zajímavosti, turistik

 1. Obyvatelstvo Česka - Wikipedi
 2. Praha - Zeměpis - Referáty Odmaturu
 3. Praha · Populac
Kyje – WikipedieOkres Praha-východ – WikipediePraha 13 – Wikipedie

Video: Česká republika - hra - zeměpis, chronologie a údaje o ČR

Řepy – WikipedieRurální sociologie | IngVinohrady (Praha) – Wikipedie
 • Nejbezpečnější druh dopravy.
 • Prodam suv.
 • Gta 5 čeština nemáte podporovanou verzi hry.
 • Zákon o pozemních komunikacích 2015.
 • La klara prodám.
 • Dětské dorty ovocné.
 • Fosfor konfigurace.
 • Sticky notes windows 8.
 • Afrika těžba nerostných surovin.
 • Poděbrady památky.
 • Sensai kanebo kosmetika.
 • Želva burger.
 • Dc vs marvel cz.
 • Indie průměrná délka života.
 • Cantonese.
 • Důsledky přepracování.
 • Ovesne cookies s cokoladou.
 • Program na formátování microsd karty.
 • Fiio d03k taishan.
 • Konvektomat miele.
 • Donna nails složení.
 • Krka na kole.
 • Jak dlouho namáčet čočku.
 • Video lps.
 • Gumové náramky pro páry.
 • Nejde stahovat do mobilu.
 • Indické hudební nástroje prodej.
 • Francouzština sloveso být.
 • Chronologický životopis.
 • Fytoterapie rostliny.
 • Prodej kuřic trutnov.
 • Solar eclipse spain.
 • Bulka v prsu.
 • Herní monitor levně.
 • Jak se fotí česká televize.
 • Zdravotnické potřeby plzeň.
 • Sicílie dálnice poplatky.
 • Tesák zub.
 • Jindřich šídlo rozhovor.
 • Veterinární stomatologie hradec králové.
 • Co je tdi pd.