Home

Chemické reakce pracovní list

Chemická reakce a její rovnice - Digitální učební

Pracovní list - Rychlost chemické reakce

Title: ��Pracovn� list: Chemick� rovnice 2 Author: ��Horv�ti Created Date: 11/26/2015 8:15:22 P Pracovní list ke kinetice chemických reakcí Pro začátek chemické reakce je třeba dodání (2) energie. V tom se shodne teorie aktivovaného komplexu a (8) teorie. Reakce, která teplo spotřebovává se nazývá (3), zatímco reakce teplo uvolňující se nazýv Reakce 3 . Elektronegativita, druhy chemických vazeb, Ionty: Oxidy uhlíku: Reakce 4 . Energie chemické vazby, exotermické a endotermické reakce: Oxidy dusíku: Oxidy nejen v mineralogii. Oxid hlinitý a oxid křemičitý.

Chemické pokusy - pracovní postupy; Informace o učebnici; Chemický děj. Chemická reakce. V této části se seznámíme s chemickou reakcí jako dějem. Rozlišíme výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvedeme příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provedeme jejich klasifikaci a zhodnotíme jejich. Klasifikace chemických reakcí. 1) Klasifikace chemických reakcí podle vnějších změn. a) Syntéza neboli chemické slučování - z jednoduchých molekul vznikají molekuly složitější: 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O. 2 Na + Cl 2 → 2 NaCl. b) Analýza neboli chemický rozklad - dochází ke štěpení složitějších látek na látky jednodušší: CaCO 3 → CaO + CO Pracovní listy. Testy. Chemické rovnice 1 (22_Ch9_multi). Chemické rovnice 2 (23_Ch9_multi). Chemické rovnice 3 (24_Ch9_multi). Chemické rovnice 4 (25_Ch9_multi obecná chemie, chemické rovnice, pracovní list. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

www.otevrenaveda.cz CHEMIE Pracovní list pro studenta Název: Látkové množství, molární hmotnost, koncentrace roztoků, výpočty z chemické rovnice Jméno: Část první: O líném brigádníkovi v železářství aneb látkové množství, molární hmotnos 3.12 Reakce železitých iontů s jodidovými ionty 62 3.13 Reakce hořčíku a vápníku s vodou 63 3.14 Reakce sodíku s vodou 64 3.15 Reakce zinku se sírou 65 3.16 Redukční vlastnosti siřičitanů 67 3.17 Různé barvy manganu 68 3.18 Vytěsňování mědi železem 70 4 Pracovní listy 72 4.1 Pracovní list číslo 1 72 4.2 Pracovní.

pracovní list na téma chemická rovnice - Barviva A Pigment

 1. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 2. Chemická reakce je proces vedoucí ke změně chemické struktury chemické látky.Látky, které do reakce vstupují, nazýváme reaktanty.Látky, které z reakce vystupují, nazýváme produkty.Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v molekule, zjednodušeně řečeno, dochází k zániku a vzniku chemických vazeb
 3. Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 373 Autor: Mgr. Elen Štorková Datum: 20.9. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Chemické reakce Téma: Redoxní reakce Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list je určen k procvičení a upevnění učiva na téma redoxn

Chemické reakce - Digitální učební materiály RV

 1. Pracovní list k procvičení pojmů k tématu chemická reakce, vyčíslení chemických rovnic, procvičení značek a názvů chemických prvků. Očekávaný výstup: rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání CHEMICKÉ REAKCE.odt ŠÁFROVÁ, Alena.
 2. Pracovní list: Chemické výpočty 2 1. S pomocí periodické tabulky prvků vypočítej, jakou hmotnost má 1 mol následujících látek. Seřaď je podle vzrůstající hmotnosti a vylušti jednoduchou hádanku
 3. CHEMICKÉ ROVNICE - pracovní list PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.086
 4. Pracovní list pro studenta. Název: Laboratorní pokus č. 1: Seznámení s enzymy. Enzym katalasa. Úkol. Porovnej vliv různých katalyzátorů na průběh chemické reakce. Porovnej rozklad peroxidu vodíku při styku s různými potravinami. Identifikuj plyn, který rozkladem vzniká. Pozorování zaznamenej do tabulky. Vypracuj úkoly
 5. Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IC
 6. Pracovní list č. 1 Chemická reakce Průběh chemické reakce můžeme zapsat schématem: železo + síra sulfid železnatý čteme: peroxid vodíku kyslík + voda čteme: Děje, při nichž z určitých chemických látek vznikají jiné chemické látky, se nazývají chemické reakce. Př

Autor: Veronika Koldová: Školitel: RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. Rok vzniku: 200 Během chemické reakce dochází ke štěpení vazeb výchozí látky a ke vzniku nových vazeb u produktů.Energie disociační vyjadřuje energii potřebnou na rozštěpení vazeb. Energie vazebná je energie, která se uvolní při vzniku vazeb (má opačné znaménko než disociační) CHEMICKÉ REAKCE A ROVNICE PRACOVNÍ LIST 1 Jméno: Ke každé rovnici napiš, zda jde o chemické slučování nebo chemický rozklad. Do rámečků pod značky nebo vzorce urči, jestli jde o reaktanty - R nebo produkty - P ←Pracovní list č.21 mladší žáci - Sacharidy v potravě. Pracovní list č.46 - Metamorfózy stonku →. Pracovní list č.22 mladší žáci - Jak probíhají chemické reakce Chemické látky, kt eré do reakce vstupují, se nazývají reaktanty, chemické látky, které při reakci vznikají, se nazývají produkty. Chemickou reakci zapisujeme chemickou rovnicí . Chemická rovnice je zápis chemického děje pomocí značek a vzorců chemických látek, má levou a pravou stranu, mezi nimi se zapisuje šipka.

3.7 Pomůcka při vyuþování - pracovní list 33 4 Praktická část 36 4.1 Bezpeþnost práce v chemické laboratoři 36 4.1.1 Oheň a jeho nebezpeþí 36 4.1.2 Nebezpeþí popálení a poleptání 36 4.1.3 Nebezpeþí výbuchu 3 Uhlík, alkalické kovy - pracovní list (.pdf) Chemické vlastnosti kovů - pracovní list (.pdf) Kovy - písemná práce (.pdf) Acido-bazický indikátor z červeného zelí - pracovní list (.pdf) pracovní list (.pdf) Redoxní reakce - písemná práce (.pdf) Gymnázium Rokycany Mládežníků 1115/II, 337 01 Rokycany Telefon: 371 725 36 Pracovní list 35. 2.1. Zadání pracovního listu. 35. 2.2. Řešení pracovního listu. nebo dočasně připojen kofaktor. Kofaktor v chemické přeměně substrátu vystupuje jako dárce nebo příjemce elektronů (redoxní reakce), kationtů vodíku (acidobazické reakce) nebo charakteristických skupin. to vede ke zvýšení. Výukové materiály z matematiky a chemie na základní škole Páteř-pracovní list (doc) Svaly I (doc) Svaly II (doc) Klouby těla (ppt) Obecná stavba svalu (ppt) Svaly hlavy a krku (ppt) Lebka-obličejová část (doc) Lebka-mozková část (doc) Kostra horní končetiny (ppt) Svaly hrudníku, břicha a zad (ppt) Klouby lidského těla (doc) Svaly horní a dolní končetiny (ppt) Směry a roviny.

Chemické reakce: Alkeny - výukový list 16/18. Profesionální výukový list přehledně a srozumitelně přibližuje chemické reakce alkenů a dodává jejich grafickou ilustraci. Práce obsahuje pracovní list na téma sacharidy a také základní otázky k tomuto tématu Transcript Chemická reakce. Projekt Škola činností CZ.1.07/1.4.00/21.30.20 VY_52_INOVACE_50_Ch8 Základní škola Loket, okres Sokolov Chemické reakce Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení Pracovní listy. Chemie kolem nás - word - pdf (01_Ch8_doc) Test

8. a 9. roník ů základních škol a internetových stránek, kde lze nalézt pracovní listy k výuce chemie na základní škole nebo víceletém gymnáziu. 3.1 Pracovní sešity Pracovní sešit je cviebnice obsahující převáţně úkoly a cviení pro samostatnou práci ţáků Voda - pracovní list; Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rov­nic; Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2; Paliva - test; Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1; Ionty; Halové prvky; Kyseliny a zásady - test; Kyseliny a zásady - pracovní list; Lipidy, sacharidy, proteiny; Látkové. Následující reakce probíhají pouze za přítomnosti katalyzátoru. Zaznamenej tento fakt do chemické rovnice. a) 2 SO 2 + O 2 2 SO 3 Reakce je katalyzována slouþeninou V 2 O 5. b) 4 NH 3 + 5 O 2 4 NO + 6 H 2O Reakce je katalyzována platinou Pt. 3. Doplňte slova do textu

Kyslík, chemický prvek O. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, nejrozšířenější prvek na Zemi, izotopy kyslíku. Průmyslová výroba, laboratorní příprava a praktické využití kyslíku Kinetika chemických reakcích - pracovní list na doplnění • změna energie soustavy v průběhu chemické reakce vyjádřená pomocí teorie aktivních srážek a teorie aktivovaného komplexu - graf - DOPLNIT • graf vyjadřuje vzájemný poměr aktivačních teorií aplikovaný na obou teoriíc

Chemické reakce. Pracovní list k procvičení pojmů k tématu chemická reakce, vyčíslení chemických rovnic, procvičení značek a názvů chemických prvků. Mgr. Alena Šáfrová, publikováno 23.11.2011 15:49, zhlédnuto 6797×, hodnocení Pomůcky: Pracovní list č.1, tužka, podložka Postup: Před odchodem do terénu, si zopakujte několik základních pojmů, které budeme používat během celého dne. K uvedenému pojmu vyberte jeden výraz z nabídky - zakroužkujte správnou odpověď. - Čtverečkem označte odpověď, kterou si myslíte že by označili žáci Soubor ke stažení: Pracovní list č.11 - Rychlost chemické reakce. Moderní výuka laboratorních cvičení. 28.9.2013 admin Permalink. Post navigation ← Pracovní list č.10 mladší žáci - Kyslík. Pracovní list č.12 mladší žáci - Elektrolýza. Opakujeme chemické prvky. Pracovní list a AZ kvíz pro žáky. Pracovní list obsahuje pětici různorodých aktivit a je doplněn hrou AZ kvíz, která je interaktivně vytvořena v MS PowerPoint. Mgr. David Mánek, publikováno 8.4.2011 14:42, zhlédnuto 4267×, hodnocení Tento pracovní list pomůže studentům sledovat vědeckou metodu a vytvářet experimenty s mentory a koky během jednotky chemických reakcí! Tato Storyboard That aktivita je součástí příručky pro učitele Chemické Reakce. Pracovní List Experimentu Menthos & Coke. Přizpůsobte si tento příklad

Chemické reakce alkadienů. Mezi nejpodstatnější reakce alkadienů patří elektrofilní adice, polymerace a cykloadice. Při cykloadici spolu reagují konjugovaný alkadien a dienofil (částicí milující dieny), například ethenyl chlorid Otázky a výpočty zaměřené na rychlost chemické reakce, faktory ovlivňující její rychlost, na mechanismus chemické reakce. Tento pracovní list byl vytvořen s cílem procvičit a upevnit danou problematiku. Navazuje na prezentaci se stejným názvem Chemické a bilanční výpočty - pracovní list pro studenty Lekce č. 9 - Stechiometrické výpočty - úvod Úlohy řešené na cvičení Př. 9.1 (N): V laboratoři potřebujeme připravit 25,0 g thiosíranu sodného. Kolik gramů pevného hydroxidu draselného a kolik gramů síry musíme navážit k jeho přípravě Průměrné chemické složení organismů Voda 65% Sušina organické látky 32% anorganické látky 3% biochemické reakce a dobrým rozpouštědlem, podílí se na udržení stálého pH a osmotického Pracovní list: Přírodní látky Odpovězte na otázky, doplňte text nebo splňte pokyn:.

Vlastnosti; Výskyt v přírodě; Praktické využití; Chemické vlastnosti a reakce. Chemický prvek uhlík se vyskytuje ve třech základních formách. Krystalický uhlík je znám jako diamant, amorfní uhlík se nazývá grafit, fulleren je modifikací uhlíku s molekulovou krystalickou stavbou, charakterizují ho kulovité útvary se 60 atomy uhlíku. . Uhlík má nejvyšší teplotu. Prostřednictvím prezentace je vymezena rychlost chemické reakce a faktory, které ji ovlivňují. Součástí učebního materiálu je pracovní list a několik videí chemických pokusů. Tyto pokusy přesto doporučuji provést v hodině demonstračně

Chemie 8.-9. ro čník - zsvolyne.c

Kristýna Anna Rolníková období vytvoření Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH08 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 - duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: člověk a příroda vzdělávací obor: chemie tematický okruh: obecná chemie téma: chemické reakce anotace: Pracovní list s. reakce bývají často urychlovány (katalyzovány) přítomností iontů. Pokud je reakce urychlována jedním z produktů reakce, označuje se jako autokatalytická. Nejprve probíhá reakce pomalu, protože se nevytvořilo dostatečné množství katalyzujícího produktu. Avšak později se rychlost reakce značně zrychluje. Pracovní list vlepený do sešitu, rovnice 1 - 5 povinně!!! TEST výsledky - zápis do ŽK, kontrola ŽK, Známky a sebehodnocení Neutralizace = reakce kyseliny a hydroxidu za vzniku vody a sol Chemie-chemické reakce Stáhnout. Pracovní list-Chemické rovnice Stáhnout. Anglický jazyk-16.11.-22.11.-2020 Stáhnout. Zavedení školního systemu Classroom Stáhnout. Fyzika a Matematika rozbor testu Stáhnout. Matematika-Odmocniny a zaokrouhlovan.

Výukový portál [CH] 2

Pracovní list 1/4 5.P, 1.A Gymnázium Polička 5.P, 1.A Které faktory ovlivňují rychlost chemické reakce? Výsledky 1. Chemickou rovnicí vyjádřete prováděnou chemickou reakci. 2. Dosažené výsledky zapište do tabulky. číslo zkumavky H 2 SO 4 [cm3] - Na 2 S 2 O 3 + H 2 Pracovní list 1/4 Kvinta Gymnázium Polička Kvinta - Laboratorní práce č. Vysvětlete barevné změny v průběhu chem. reakce a uveďte, jak se v průběhu chemické reakce měnila hodnota pH. Závěr. Author: michal Created Date: 2/25/2014 8:38:49 PM.

Chemie - materiál

Tematický okruh: Chemické reakce Téma: Chemická reakce octa s jedlou sodou Metodický list: Žáci si zopakují techniku jímání plyn ů nad vodou na základ ě pokusu s běžn ě dostupnými látkami a seznámí se s laboratorním d ůkazem oxidu uhli čitého. Laboratorní práce odpovídá jedné vyu čovací hodin ě Pracovní list pro žáka Teplota - faktor ovlivňující průběh chemické reakce Úkol: zjistit, jak reaguje kyselina chlorovodíková se zinkem při různé teplotě Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - zinek - granulky b) potřeby - kádinky - 2 ks - zkumavka - 2 ks - lihový kahan - azbestová síťka - trojnožk 2020-09-22 UČIVO - chemické reakce a chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti, chemická reakce, chemická rovnice, stechiometrické koeficienty, dělení reakcí podle vnějších změn, DÚ: pracovní list PL - CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 1 dokonči Pracovní list. Popište změnu zbarvení modré skalice při žíhání a změnu zbarvení produktu žíhání po přidání vody. • Chemické reakce • Anorganické sloučeniny. Zakotvení v RVP ZŠ • Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní. Výsledky: Zpracujte pracovní list. Úkol č. 2: Pozorujte tepelné změny při neutralizaci roztoku kyseliny chlorovodíkové HCl roztokem hydroxidu sodného NaOH. V průběhu chemické reakce měřte teplotu a nejvyšší teplotu zaznamenejte do tabulky. 4) Uvedené pozorování proveďte pro 4, 6, 8 a 10 M HC

Pracovní list č. 1 - Vlastnosti vitaminů Datum: Jméno: Třída: Vyvození dalších vlastností vitaminů Vitaminy rozdělujeme do dvou skupin. Některé jsou rozpustné ve vodě (například vitamin C, vitaminy řady B) a jiné v tucích (například vitaminy D, E, K, A). Zamysli se nad nimi a zkus vyplnit správně tabulku čidlo ke studiu tepelného zabarvení chemické reakce. Při celé řadě chemických reakcí, které studenti znají, se uvolňuje značné množství tepla. Běžných reakcí, při nichž naopak dochází k ochlazování (teplo je odebíráno od okolního prostředí) studenti znají podstatně méně

ELU

Do středy nastudujte kapitolu RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE A CHEMICKOU ROVNOVÁHU: ST-chemická rovnováha.docx. PL-rychlost chem.reakce a chem. rovnováha.docx. Teorie kyselin a zásad. ST-Kyseliny a zásady.pdf. Zápis-kyseliny a zásady.pdf. Pracovní list opakování + nová látka : Chemické reakce - spojovačka (Chemie) Doporučený ročník: 8, 9 Předmět: chemie Cíl aktivity: ke slovu přiřadit správný text Cílový jazyk: viz kartičky Časový nárok: 10 - 15 minut Pomůcky: kartičky, pracovní list s okénky. Pracovní list s texty rozstříháme na kartičky a zalaminujeme (na jednom listě dvě řady.

Chemické rovnic

Pracovní list pro studenta Název: Elektrochemie - elektrolýza, galvanický článek a reaktivita kovů Jméno: a) Úkol Žáci postupně řeší tři různé, na sebe navazující, úlohy, jejichž úkolem je: I. Sestavit jednoduchou aparaturu a provést elektrolýzu kuchyňské soli (NaCl). II Chemické a bilanční výpočty - pracovní list pro studenty Lekce č. 10 - Stechiomerické výpočty - reálný průběh reakce Př. 10.1 (N): Jodičnan draselný se v laboratoři připravuje oxidací jodidu draselného manganistanem draselným ve vodě Pracovní listy obsahují jednotlivé úkoly, které lze využít nejen pro práci studentů v hodině, při procvičování, opakování, ale i v domácí přípravě. Lze je rovněž využít pro práci s nadanými studenty, protože součástí jsou i doplňkové úkoly náročnějšího typu. 7.6 Chemické reakce - shrnutí . 4. Chemické reakce: Dusík - výukový list 1/18. Typ školy: SŠ. Kategorie: Chemie, Profi práce. 166x. Lipidy- pracovní list. Práce obsahuje pracovní list na téma lipidy. Popisuje základní otázky, pojmy a rovnice... CHEMICKÉ REAKCE A DĚJE 32 Pracovní list k učebnici str. 50-51 Zopakuj si, jakou reakci označujeme jako neutrali-zaci. Které látky se této reakce účastní? Zkus pojmeno-vat všechny výchozí látky a produkty reakcí. Počáteční teplota: Konečná teplota: Počáteční teplota: Konečná teplota: 25 ml10% NaOH 25 ml 10% HCl.

Chemické rovnice-pracovní list - Chemie - Střední škola

Pracovní list - názvosloví - kyseliny, porovnávání vlastností kyseliny sírové a kyseliny dusičné; kyselina uhličitá, siřičitá, chlorná Chemické reakce: 17. Směsi: 18. Periodická soustava prvků. Pracovní list Učitel moderuje vyhodnocení výsledků. Žáci prezentují ůb ěh a záv ry svých pokusů, porovnávají své výsledky s výsledky ů. Žáci Dozvěděli jste se, že chemické reakce můžeme rozdělovat podle toho, zda se při nich teplo uvolňuje nebo spotřebovává Reakce, při kterých se uvolňuje teplo, nazýváme . Chemické pokusy hravě i doma: Domácí chemické pokusy pro žáky 2. stupně základní školy. In CHEMICKÉ POKUSY - HRAVĚ I DOMA. Brno : Masarykova univerzita, 2007. Created Date: 11/20/2011 4:16:00 PM Other titles: PRACOVNÍ LIST: EXOTERMICKÝ A ENDOTERMICKÝ DĚJ.

DUMY.CZ Materiál Vyčíslování chemických rovnic - pracovní list

A, B - práce do cca 1.4. + pracovní list 2 Zapsat si do sešitů učivo Chemické reakce - ze školního webu - sekce pro žáky - 8. ročník - Chemie - Chemické reakce (9 slidů) Prostudovat dané učivo v učebnici - str. 38 - 41, zapsat si 41/ 3, Metodický list Biologie - Měkkýši Pracovní list 1 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol 1) Chemické složení schránek měkkýšů Prověření reakce jednotlivých vrstev schránky s HCl, odůvodnění Vrstva schránky Reakce s HCl Úkol 2) Charakteristické znaky ulity plž Ch -3 Chemické reakce Ch - 2 Kovy, nekovy, polokovy Vypracuj pracovní list Periodická soustava prvků a pošli ho vypracovaný zpět do 15. 3. do 20 hodin na email: jana.liskova@zsbrectanova.cz. Do předmětu napiš CH1 - příjmení. Ch - 1 PSP - pracovní list periodická soustava prvků na webu prvky.com 8. A + 8. B T - Atom 6. 2

8

Chemická reakce - Wikipedi

Chemické rovnice - procvičení úprava.pptx Prvky - kovy, polokovy, nekovy.pptx Chemické reakce - PPT - Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D..pd VY_32_INOVACE_CJ0109 - Literární druhy - pracovní list VY_32_INOVACE_CJ0110 - Literární druhy - doplňovačka VY_32_INOVACE_CJ0111 - Verš, strofa, rým, rytmu Redoxní reakce Úvod do organické chemie Přírodní látky Biokatalyzátory Heterocyklické sloučeniny Chemické výpočty Chemické výpočty II (koncentrace a složení roztoků změny ve složení roztoků) Karboxylové kyseliny Přírodní zdroje organických sloučenin pracovní list.docx Internetové bankovnictví - testová. Pracovní list - Rychlost chemických reakcí I. (podmínky průběhu CHR, rychlost chemické reakce, vliv koncentrace a teploty na rychlost chemické reakce) Řešte podle zadaní. Jaké podmínky musejí být splněny, aby se reaktanty přeměnili na produkty

Chemické reakce - Školáci

Jednoduché chemické reakce probíhají předvídatelnými způsoby. Poznáte 4 typy. Text k nastudování a příklady k vyřešení najdete na pracovním listu. Pracovní list ve formátu Word: Typy chemických reakcí výklad s procvičováním Pracovní list ve formátu pdf: typy.. Pracovní list č. 2 (23.3 -27.3.2020) Vyučující: Mgr. Marek Kudr email: marek.kudr@gmail.com Předmět/třída: Chemie 9.A Téma: Látková koncentrace, faktory ovlivňující rychlost chemické reakce Úkoly: Prostudovat problematiku Látková koncentrace, faktorů ovlivňující rychlost chemické reakce Reakce v organické chemii. Hlavní záložky. Zobrazit (aktivní záložka) What links here; Studijní materiál ve formátu PDF. Obsah. 1. Typy chemických reakcí 2. Homolýza a heterolýza 3. Názvy chemických dějů 4. Zápis průběhu chemické reakce. Experimentální chemie. Cvičebnice středoškolské chemie Chemické reakce, úprava rovnic Vlastnosti nejd ůležit ějších anorganických látek [kyslík, vodík, NaCl, CO 2, H 2SO 4, Ca(OH) 2] 4 opakování spojené s ukázkami látek frontální pokusy samostatná práce pracovní listy: chemické rovnice - úpravy chemické d ěje vlastnosti a použití láte Pracovní list pro žáka Exotermická reakce Úkol: sledování teplené změny při reakci kyseliny chlorovodíkové se zinkem a s uhličitanem vápenatým Pomůcky a) chemikálie - roztok kyseliny chlorovodíkové - zinek - granulky - uhličitan vápenatý - drcený b) potřeby - baňky 2x - lžička c) přístroj

Polyuretanové lepidlo (66 fotografií): jednosložkové aNebezpečí obrázek, Vektorové Nebezpečí - 25 Grafik

metody práce v chemické laboratoři. íle lekce - badatelské Žáci si během lekce vyzkouší všechny badatelské kroky. Testováno na (třída) 2.ročník SŠ Potřebný čas 90 minut Potřebný prostor a pomůcky Učebna, pracovní list, zkumavky, stojany na zkumavky, plastové pipety, lžička Rychlost chemické reakce lze vyjádřit jako převrácenou hodnotu času v = f(1/t). Rychlost je závislá především na koncentraci výchozích látek a na teplotě. Kinetiku chemických reakcí lze velmi dobře Výsledky: Zpracujte pracovní list. Pracovní návod 3/3 5.P, 1.A Gymnázium Poličk Vypracuj následující pracovní list a založ si ho do sešitu. Teplo a chemické reakce 1. s kterými se pracuje v chemické laboratoři. Označ hořlaviny červenou pastelkou. 5. Reakce, při které se uvolňuje světlo a teplo se nazývá: Viz. Tajenka 1. Sloučenina, která obsahuje hydroxylový anion.. pracovní list - Látky, směsi, roztoky.doc + ve verzi ActivInspire Destilace roztoku modré skalice s vyuţitím ţákovské semimikrosoupravy/ Chemické reakce a chemické rovnice, typy chemických reakcí (2 VH) definuje pojem chemická reakce, reaktanty, produkt pracovní list pro žáka učební text Pomocí problémového výkladu postupně doplníme s žáky jednotlivé kroky kontaktní metody výroby kyseliny sírové do pracovního listu. Diskutujeme možnosti ovlivnění rovnováhy chemické reakce Pracovní list - Chemická vazba: Word: Test - Atomy, molekuly, ionty: Word: Pracovní list - Chemické rovnice a reakce: Word: Test - Chemické rovnice a reakce: Word: Test - Periodická soustava prvků: Word: Pracovní list - Periodická soustava prvků: Word: Pracovní list - Nekovy : Word: Pracovní list - Kovy: Word: Test - Kovy a nekovy: Wor

 • Kocici psinka.
 • Warcraft 2 film kdy.
 • Jak vyvolat menstruaci po potratu.
 • Jak uháčkovat kuličku.
 • Čeština testy pro 8. třídu.
 • Americký mobilheim.
 • Význam slova neděle.
 • Neurologické vyšetření psa.
 • Hairwonder barva na vlasy.
 • Hra psychologie.
 • Současnost počítačů.
 • Boty na podpatku pro děti.
 • Vodní tobogán cena.
 • Separace zubu.
 • Jantarové korálky kulaté.
 • Roboticky kun.
 • Hypochondr význam.
 • Produkce piva ve světě.
 • The blind side 2009.
 • Grizzly movie.
 • Trueno ae86 prodej.
 • Kožené bundy mustang.
 • Pálení ovoce.
 • Jarní výzdoba do oken.
 • Přehrávač avi.
 • Messenger masky.
 • Palindrom datum.
 • Pakmin ucinky.
 • Baby boomer nehty postup.
 • Araukana prodej.
 • Snímací čip.
 • Audi q7 2008.
 • Douglaska strom.
 • Teplota a vystoupla fontanela.
 • Foliaže.
 • Subaru liberec.
 • Cervarix cena 2018.
 • Josif vissarionovič stalin manželky.
 • Tři procentní body.
 • Zánět očního koutku.
 • Delonghi magnifica s.