Home

Literární subjekt

Lyrický subjekt- zástupce vypravěče v poezii Vševědoucí vypravěč - stojí mimo děj, ví o všech postavách vše Epika - literární druh, který má děj, je na něm založený (velká, střední, malá) Píseň - kratší báseň s pravidelným rytmem a výrazným rýmem (lid. slovesnost Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Subjekt je ochoten vidět naději tu v televizní reklamě, tu v knize, tu na sociální síti. Nebo ne. Vidí tam něco jiného. Ale zabralo to na dobré dvě hodiny. Subjekt si celkem pomohl, ale vlastně si vůbec nepomohl. Má tik. Padají mu věci. Nespí. Pořád chodí na záchod. Už není, co býval Knihy Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci-- autor: Dolák Antonín Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia-- autor: Kozak Krištof Jacek Autor a subjekt-- autor: Schmarcová Ľubica Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu-- autor: Slezáková Andrea, Tkáč Peter, Novotná Michaela Človek ako subjekt moci - Racionalita ako zhoda ideí.

Literární akademie – Design portál

Lyrický subjekt je velmi výrazný i v další básni ze stejné sbírky, Jen jedenkrát. Velmi známou básní s lyrickým subjektem je Vrchlického Za trochu lásky, ve které hovoří o odhodlání i utrpení, které je ochoten snést, aby získal lásku Jak se říká tomu, když je v literární díle začátek a konec prostorově a dějově stejný? (1 odpověď) Chci se zeptat zda li je faux pas, kdyz dam tridni ucitelce stejnou bonbonieru jako ucitce na jazyk? (3 odpovědi) Co je to námět? (2 odpovědi) Co Vás motivuje se učit? (9 odpovědí 4. literární druh a žánr - rozhodneme, o jaký druh a žánr se jedná, a své tvrzení zdůvodníme literární druhy: lyrika - dílo, které nemá děj; popisuje dojmy, pocity, nálady autora lyrický subjekt = mluvčí básnického díla 6. postava - jmenujte postavy díla a charakterizujte j Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Kytice (rozbor) (6) (Karel Jaromír Erben) - Všechny básně Erbenovy sbírky Kytice mají literární formu balady, která obsahuje ponuré téma a vždycky končí tragicky. Všechny skladby této sbírky vykreslují dramatické.. Lyrický subjekt vystraší o půlnoci šramot. Ukáže se, že původcem podivných zvuků je krkavec (v tradičních českých i mnoha jiných cizojazyčných překladech básně označovaný jako havran, zoologicky sice nesprávně, ale ve shodě s tradiční literární symbolikou české poezie), [1] [2] [p 1] který vzápětí vletí do.

Literární prostředky (souhrn pojmů) - Český jazyk

 1. První z nich, Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie (2012), představuje soubor teoretických studií, jejichž cílem je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svým
 2. Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy.
 3. Literární druh a žánr: rodinný román s autobiografickými prvky (próza, epika) Vypravěč / lyrický subjekt: vypravěčem je sama autorka (nezávislá pozorovatelka děje), er-forma; lyrických subjektů mnoho: Elizabeth, Jane, pan Darcy, Georgiana Děj: Kniha vypráví o rodině Bennetových žijící na venkovském sídle v Anglii
 4. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.
 5. Subjekt a objekt - proměny literární noetiky ve francouzské literatuře 19. století.
 6. Literární druh a žánr: Literární druh: Drama Literární žánr: Tragédie (zprvu komedie, která se postupem času přemění v tragédii) Hra o 3 dějstvích + předmluva . Vypravěč/lyrický subjekt: Není to psáno ani er ani ich formou, jelikož je to drama

Literární dílo, ať už o to autor usiluje nebo ne, vypovídá i o jeho osobnosti, představuje sdělení, do něhož autor pochopitelně uložil i to, co se nějak dotklo jeho vlastní osoby. Nelze ovšem zjednodušeně ztotožňovat vše, co nalezneme v textu, s autorovou osobností Literární historička Lenka Řezníková označuje období fin de siècle termínem paradigmatický zlom (Řezníková 2004, s. 23)._2 Nebudu zkoumat příčiny tohoto zlomu, je ovšem důležité už v úvodu zmínit, že pojem lyrický subjekt, který sleduji především v rámci germanistického a bohemistického bádání, má své. • literární forma, druh a žánr poezie, epika, satirická básnická skladba • lyrický subjekt er-forma (vševědoucí vypravěč) • postava Král Lávra - dobrý panovník, nechce, aby nikdo věděl jeho tajemství - stydí se za svoje uš Chronologický kompoziční postup. 34 strof, 4 veršová sloka Literární druh a žánr epika alegorická satirická skladba pohádka Forma poezie Vypravěč / lyrický subjekt vypravěč : er forma Postavy Král Lávra - starý dobrý král, lidé ho měli rádi, protože je nenechával trpět, byl moudrý a oblíbený, ale měl jednu. TLUSTÝ, Jan. Lyrický subjekt v hodině literární výchovy. In Literární výchova jako cesta k četbě. Ústí nad Labem: UJEP, 2008.s. 120-127, 8 s. ISBN 978-80-7414-009-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RI

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Lakomec (rozbor) (3) ( Moliére) - Harpagon je zámožný pán, avšak svému domu vládne hamižnou pěstí. Šetří na všem, tyranizuje a omezuje své děti i personál. Zároveň je to ale i požitkář. Rád by si vzal za ženu.. V pátek 4. prosince zemřela ve věku 84 let literární historička a někdejší mluvčí Charty 77 Marie Rút Křížková. Z jejího životního díla je z literárního hlediska nejdůležitější, že se... Fotografií roku se v 26. ročníku Czech Press Photo stal snímek Romana Vondrouše. Lyrický subjekt: lyrickým subjektem díla je sám autor, který vypráví své vlastní zážitky (viz. motivy) Význam sdělení a hlavní myšlenky díla Autor Literární kritika. Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) Kytice (Lyrickoepický žánr - poezie - báseň - balada

Subjekt Spolek pro Literární noviny, z.s. v likvidaci (IČO: 22897194) vznikl dne 1. ledna 2014 v Praze. Aktuální informace o počtu zaměstnanců, obratu, sídle subjektu Subjekt a objekt - proměny literární noetiky ve francouzské literatuře 19. století: Název česky: Subjekt a objekt - proměny literární noetiky ve francouzské literatuře 19. století: Název anglicky: Subject and object - metamorphosis of noetic approaches in French literature in the 19th century: Autoř Knihy Objekt a materiál v umení a edukácii-- autor: Blažek Timotej, kolektiv autorů Myseľ ako objekt-- autor: Takáč Martin Největší tajemství templářů - Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob?-- autor: Vašíček Arnošt Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe-- autor: Vandrovcová Tereza Internet jako objekt práva - Hledání rovnováhy. 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik Literární akademie je součástí Vysoké školy kreativní komunikace a zaměřuje se na literární tvorbu. Od roku 2016 navázala na Literární akademii — soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého. Studio Colmo připravilo pro akademii nové logo, které navazuje na původní, rozvíjí ho však hravější formou.. VŠKK je v současnosti jediná univerzita v České republice.

literární druh, žánr, jeho znaky v textu, v úryvku slohový postup lyrický subjekt, vypravěč (jeho pozice: vševědoucí - hledisko postav(y), zaujatost, nezaujatost, stojí vně děje či je jeho součástí; vztah vypravěče a postav, popř. vypravěče k postavám, vyprávěc TEORIE LITERATURY - Literární žánry 4. Tematická výstavba literárního díla. motiv- v teorii literatury = základní, nejjednodušší tematická jednotka díla, významová jednotka, nejmenší celistvost podávající věcnou informaci o situaci, určuje směřování díl • literární druh a žánr II. část vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku. Pohádka literární - literární adaptace zaznamenaných folklorních textů. Adaptace klasická sleduje vytvoření tzv. optimálního variantu (K. J. Erben aj.), adaptace autorská je určována individuálními představami těch, kteří ji realizují (Božena Němcová aj.). 3 Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy

Literární druh a žánr-lyrickoepické básně-balady (lidové),ale také lidová epika (pohádka Zlatý kolovrat),pověst (Věštkyně), legenda (Záhořovo lože). - vyznačují se pochmurným dějem, tragickým koncem a marným bojem s nadpřirozenem . Lyrický subjekt a typy promluv-používá 3.osobu tj.er-form Epika je literární druh, v němž je skutečnost ztvárněna vypravováním příběhu. Obvykle mívá dvě složky - řeč autorskou (vypravěč) a promluvy jednotlivých postav. Lyrika je literární druh, který vyjadřuje city, pocity, nálady. Vystupuje v ní lyrický mluvčí (lyrický subjekt). Tato básnick • literární forma, druh a žánr próza, epika, sociální román • vypravěč / lyrický subjekt er-forma • postava Ferina Lišák - lstivý, podlý, lapka Oliver Twist - hlavní hrdina, zvědavý, poctivý, nejistý, sirotek Čódl Bates - lapka, loudal Fagin - starý a protřelý žid, který vede skupinu mladých zloděj Nové soutěže každý den! Možnost založení vlastní soutěže. Soutěže.cz - největší soutěžní portál v ČR

Literární druhy a žánry - Studuju

 1. Literární historie a literární teorie (1.8; 1.9) 10-20 2 Písemná práce V rámci písemné práce jsou ověřovány dovednosti spojené s produkcí textu. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání stanoví pro každé zkušební období několik různorodých zadání, v počtu stanoveném vyhláškou
 2. K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ forma, er-forma, metonymie a lyrickýsubjekt. • 3) Nechť poskytují pedagogické fakulty dostatek příležitostí studentům učitelství osvojit si nejen znalosti literární teorie, ale též interpretace děl vhodných pro 2. stupeň ZŠ, ab
 3. Literární druh a žánr. Lit. druh - Epika (próza) Lit žánr - Román (filozofický, pohádkový příběh) II. část Vypraveč/Lyrický subjekt. Vypravěčem je pilot, reprezentuje autora. ich-forma - na začátku a na konci. er-forma - použita při popisu Malého prince a jeho činů. Postava/y Hlavní. Malý prin

Téma/žánr: slovenská literatura - subjektivita v literatuře - literární teorie - literárněvědné rozbory - textová analýza, Počet stran: 275, Cena: 207 Kč, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Literárne informačné centru SUBJEKT A SUBJEKTIVITA MODERNISMU Pojem subjektu je bezpochybně stěţejní nejenom pro oblast literární vědy, ale i filozofie, sociologie, psychoanalýzy a současných gendrových studií. Výklad tohoto problému je také do jisté míry pokusem objasnit dynamiku některých pojmů určitých oblastí vědeckého prostoru Lyrický subjekt v hodině literární výchovy. Title in English: The lyrical subjekt in the literature lesson: Authors: TLUSTÝ Jan. Type: Article in Proceedings Conference: Literární výchova jako cesta k četbě : MU Faculty or unit.

literární druh: drama; literární žánr: komedie; literární forma: drama (5 dějství) dominantní slohový postup: vyprávěcí; typ vypravěče: repliky - přímá řeč postav; vysvětlení názvu díla: Zkrocení zlé ženy - Hádavou, uštěpačnou a prudkou Kateřinu si nikdo nechce vzít, je potřeba ji nejprve změnit = zkrotit 2f vyprav / lyrický subjekt (Vyber správnou variantu.) Vypravěč je termín epiky, lyrický subjekt je termín lyriky. Uvedený text představuje literární druh drama, kde se uvedené pojmy nevyužívají, neboť divadelní text představuje pouze přímou (monolog nebo dialog) postav příběhu

Zdeněk Nejedlý – Wikipedie

Subjekt a jednotky nevědomého zpracování... 33 1. 1. 3. Reakce psychoanalýzy na nový kontext daný kognitivní a afektivní neurovědou.. .43 1. 1. 4. Neuronální jáství a dynamické Skutečný a literární subjekt.. 407 3. 1. 3. Znak a nevědomí. Statistiky z registru smluv. Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v testovacím režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce

Český literární fond byl v souladu se zákonem č. 318/1993 Sb., kterým se nově upravilo postavení kulturních fondů, a nařízením vlády ČR č. 58/1992 Sb. transformován na Nadaci Český literární fond, se sídlem v Praze 2, Pod Nuselskými schody 3, IČO: 60 46 11 52. Nadace vznikla podle ust. §§ 20b - 20e zák. č. 40/1964. Literární žánry Úloha fantazie v umělecké tvorbě Problematika uměleckého překladu Ideologické tendence Vypravěč a jeho pozice v rámci epického vyprávění, lyrický subjekt. Vypravěč a jeho pozice v rámci epického vyprávění, lyrický subjekt Cílem knižní studie je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy (Na příkladu Dostojevského románu Bratři Karamazovi). Příspěvek k evoluční estetice. Monografie představující jeden z nejkomplexnějších analytických a interpretativních přístupů k teorii symbolu a strukturaci symbolična v českém odborném prostředí

Kafíčko nad subjektem - literární zápisník A2 - neklid

Elektronická kniha Subjekt na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Subjekt od ostatních uživatelů. Nakupujte E-knihy o sci-.. díla, literární žánr, kompozice, témata, čas a prostor, vypravěč / básnický subjekt, jazyk, styl a básnické prostředky). Semináře navazují na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945-1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Chtějí poskytnou • literární / obecně kulturní kontext Slovní zásoba - pojmy literární teorie: výňatek (úryvek, ukázka, text), kontext díla (začátek, úvod), téma, motiv, časoprostor, kompoziční výstavba - chronologická, literární druh - lyricko-epický a žánr - báseň / balada, lyrický subjekt, postava (hlavní, vedlejší) Literární žánry Úloha fantazie v umělecké tvorbě Problematika uměleckého překladu Ideologické tendence Vypravěč a jeho pozice v rámci epického vyprávění, lyrický subjekt. Literární žánr - legenda. Legenda ( pochází z latinského legenda, což znamená má býti čteno Vzdorospolek - literární sdružení, diskuse, názory, komentáře, hodnocení, fórum a příspěvky k firmě Vzdorospolek - literární sdružení. nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li.

Literární topika. repertoár uč. konstantních motivů, ustálených obrazů a myšlenkových formulí. Viz také Topoi. Literární žánry. viz žánr. Literatura. písemnictví, všechny písmem zaznamenané jazykové projevy; dělí se na věcnou (odbornou) a uměleckou (krásnou), pojem odvozený od latinského slova littera = písmeno. Vnitřní, textový a. nebo dílu inherentní literární osobnost (viz → autorský subjekt, → implikovaný autor, → subjekt díla) proti reálnému, mimotextovému a. se objevuje již ve dvacátých a třicátých letech u J. N. Tyňanova, V. V. Vinogradova, R. Ingardena, J. Mukařovského nebo M. M. Bachtina Tato autorská dichotomizace. Informace o firmě Občanské sdružení Literární Luhačovice. Založena: 20.02.2004. IČO: 26653249: Tento subjekt nemá žádné obchodní vztahy se státem ani s politickými stranami, proto o ni nezobrazujeme více detailů. Pomozte nám udržovat český stát transparentní Za tři roky nám 632.

subjekt - ABZ.cz: slovník cizích slo

V Kroměříži budou nově vyhlašovat Kulturní počin roku

Lyrický subjekt Rozbor-dila

Maturita z češtiny - ústní zkouška - Literárněhistorický

Co je to téma a motiv literárního díla (knížky) ? Jaký je

Literární teorie rozliší prózu a poezii; lyrický, epický a dramatický text; rozezná na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů; rozezná autora, vypravěče / lyrický subjekt, postavy; postihne vztah mezi nimi a způsob, jak jsou textem vytvářeny Literární testy. Česká - 19. století Podmět (latinsky subjekt) je řazen mezi základní větné členy. Společně s přísudkem, který také patří mezi základní větné členy, tvoří tzv. základní skladební dvojici. S přísudkem se shoduje v osobě a čísle • literární druh a žánr 0 - 4 body II. část vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba 0 -4 body III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 0 - 4 body LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEX Drama jako literární fakt. Interní subjekt v dramatu. Čapkova poetika v dramatu a nepovedené konce jeho her. Geneze norem (Poetika budovatelského dramatu). Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČR, H & H 1993. Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného. Přidat subjekt Zaregistrujte se do databáze kulturních subjektů Jihočeského kraje. Základní údaje. Název * (Pokud jste fyzická osoba, vyplňte prosím i jméno a příjmení.) literární kavárna; Jiné.

Maturita z češtiny - ústní zkouška - Slohový útvar | LearnTube

Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (6) Čtenářský

Havran (báseň) - Wikipedi

Klikáním levým tlačítkem myši na tlačítko Další se objevují výrazy vlevo a vpravo na liště. Tlačítkem Smaž můžeš už naučené slovo (větu aj.) vyřadit z dané sady Literární novinky | lid é Lyrický subjekt má všechny smysly afirmované touhou po milostném objektu. Nejprve je tento stav deklamován obecně cejtit všude, načež je důraz přenesen na vizuální vjem. Ten většinou člověku podává nejpřesnější obraz o světě. Tím, že lyrický subjekt vidí objekt touhy všude.

Literatura - Wikipedi

Tato příspěvkovka MK obsahuje i literární sekci a s činnostmi, jež bude Centrum vykonávat, má na rozdíl od Moravské zemské knihovny své zkušenosti. Pointou ale není protěžovat zde jeden subjekt na úkor druhého, pointou je fakt, že ministerstvo své rozhodnutí podřídit Centrum MZK nijak nezdůvodnilo ani pracovní skupině Vybrané kapitoly z didaktiky literární výchovy. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Vybrané kapitoly z didaktiky literární výchovy. 1. Literární text 350 2. Pravdivostní podmínky promluvy a literární aspirace textu 355 3. Aspirace textu a aspirace autora 363 4. Interpretace jako sféra vstřícnosti 365 a. Maximalizace racionality 365 b. Maximalizace komunikativní spolupráce 366 c. Maximalizace literární hodnoty: intencionalismus versus konvencionalismus 36

UKÁZKA: Drew Karpyshyn, Odveta (Mass Effect 3) | sardenAktuálně - Oficiální stránky Obce Velké Přílepy

Pýcha a předsudek - rozbor knihy RozborKnihy

Za subjekt recepce bývá považován čtenář, za objekt recepce literární dílo. Méně jasné je, jak vytvořit ze subjektu a objektu recepce i z jejich funkčního vztahu objekt empirického zkoumání Publikoval v časopisech Literární měsíčník, Tvorba, několik básní uveřejnil také ve Zdravotnických novinách, spolupracoval s rozhlasem. na jejichž základě vyslovuje lyrický subjekt svou úctu k životu, zdraví a času, který mu byl dán. V této sbírce a v dílech následujících pak také upozorňuje na zhoubný.

Karel Havlíček Borovský - Král Lávra - rozbor díla

Narodila se v roce 1981. Vystudovala tvůrčí psaní a mediální komunikaci na Literární akademii v Praze. V letech 2007-2013 působila v Českém rozhlase na stanici Vltava. Debutovala rozhlasovou hrou Odpoledne s liliputem (2007, režie. Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce . z Českého jazyka a literatury pro školní rok 2020/2021. Střední škola hotelnictví a gastronomie, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 - Klánovic

Subjekt a objekt - proměny literární noetiky ve

(Čeština) Přidat subjekt Zaregistrujte se do databáze kulturních subjektů Jihočeského kraje. Základní údaje. Název * (Pokud jste fyzická osoba, vyplňte prosím i jméno a příjmení.) literární kavárna; Jiné. Čtenář je konstitutivní prvek jazykové a literární komunikace uzavírající triádu autor - text - čtenář a subjekt vstupující do interakce s autorem, ať už reálné, nebo potenciální (strukturní). Čtení je kognitivní proces, kulturní technika či kompetence, jejímž prostřednictvím tento subjekt nabývá významy textu a stává se tak gramotným Podobné jednotky. Subjekt znalce v myšlení o literatuře jako teoretický a literárněhistorický problém : teze disertace k získání vědeckého titulu doktor věd ve skupině věd filologických / Hlavní autor: Janoušek, Pavel, 1956- Vydáno: (2016) Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999 / Hlavní autor: Janoušek, Pavel, 1956- Vydáno: (2001

R.U.R. - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila.c

Richard Müller, Pavel Šidák (eds.): Slovník novější literární teorie.Academia, Praha, 2012, 700 s. fikce, jazykové tvrzení, které nereferuje (→ reference) k žádné entitě nebo vztahu v rámci → aktuálního světa, a přece je nelze označit za lež, resp. které se vzpírá dvouhodnotové logice pravda/lež.- Podle R. Ronen(ové) je f. významová vlastnost jazykových. Subjekt neboli já projektované v literárním vyprávění může být sjednocen v každém časovém bodě a může i zůstat v průběhu času konstantní. A může naopak kdykoli odhalit niternost prolezlou konflikty (Hochman), ale i proces radikální změny v čase, čímž činí integraci jeho jednotlivých složek a.

Slovník pojmů - Pedagogická fakulta M

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: lyrika (subjekt), epika (objekt), drama (syntéza) Emil Staiger: literární druhy jako ideální způsoby lidského vztahování se ke světu, resp. základního naladění (lyrično - minulost, epično - přítomnost, dramatično - budoucnost Zobrazuji 1 - 10 z 17 pro vyhledávání: 'literární komunikace', doba hledání: 0,05s Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 100 Seřadit podle Relevance Od nejnovějšího Od nejstaršího Autor Náze Báseň v této části je buď setkáním se smrtí nebo s vírou, kterou lyrický subjekt pravděpodobně odmítá. Jak lze vidět, ani rozbor aluzí nezodpoví otázku po smyslu literárního díla jasně a přesvědčivě. Způsobují to zejména tři faktory - literární dílo se neskládá jen z aluzí, každý recipient může nalézt. - Ich-forma - vypravuje v 1. osobě, vypravěč vystupuje jako čtenáři známý subjekt stojící nad dějem, do kterého vstupuje, hodnotí a věci jsou podávány z jeho hlediska Zdroj: Vlašín, Š. a kol: Slovník literární teorie Kategorie: Čeština, Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o., Olomouc Charakteristika: Práce je zaměřena na rozbor díla Maryša od bratrů Mrštíků.Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle nových kritérií z roku 2015

Konec lyrického subjektu? Pojem lyrického subjektu a jeho

literární druh a žánr ll. Eást vypravëë / lyrický subjekt UMËLECKÉHO analýza uméleckého textu postava vyprávécí zptsoby typy promluv veršová výstavba IN. Eást jazykové prostiedky a jejich funkce ve viñatku literárnëhistorický kontext CHARAKTERISTIKA NEUMELECKÉHO TEXTU analýza neumëleckého t. tást ll. ëás Literární soutěž pro studenty UP. Propozice; Vítězové 2018. Poezie. Opadávání a podzim souvisejí s tematikou stáří, lyrický subjekt bilancuje svůj život, vzpomíná, vrací se do dětství a uvažuje nad příchodem smrti. Tato témata - stáří, návraty do dětství a blízkost smrti - prolínají veškerou. díla, literární žánr, kompozice, témata, čas a prostor, vypravěč / básnický subjekt, jazyk, styl a básnické prostředky). Semináře navazují na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945—1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Chtějí poskytnou Podrobnosti o firmě Literární koňárna Amálkov, z.s. - IČO 08275131 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů Firma Literární salon Ireny Obermannové, z.s., spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 67676, Městský soud v Praze. Dluží vám tento subjekt

Janez Drnovšek – Wikipedie

Seminář: Literární kritika a teorie Vyučující: Doc. PhDr. Michal Peprník, Dr. - označující neustále vstupuje do dalších spojení s dalšími označujícími, ustanovování významu je tedy neukončitelným procesem - po stopě označujícího se dostaneme do prostoru virtuální intertextuality (7.2) Nový historismu Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Vlastnost Hodnota; Název Příjemce (obchodní jméno) Společnost pro Literární noviny: IČ (IČO) 43000193: Právní Forma: Pojišťovací spolek: Stá Kreativní Evropa 2014-2020 Nabízí finanční podporu pro: Podporu pro profesionály a umělce KKO mezioborovou spolupráci literární překlady vývoj evroých filmů, TV programů a her distribuci a propagaci evroých filmů a pro sítě kin Záruční fond Kreativní Evropy Zahájen v roce 2016 121 mil. € pro Záruční fond na garance půjček pro kulturní Posudek diplomové práce: Anna Trachtová.: Vztah francouzské literární kritiky k autorské biografii Diplomantka změnila téma své diplomové práce v poměrně pozdním stadiu příprav, a jis­ tý nedostatek času je znát nejen na rozsahu práce, který se blíží dolní hranici požadavku, ale také na poněkud letmém pojednání látky, kterému i při serióznosti přístupu. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye

 • Gamut.
 • Povaha fjorda.
 • Yarnell hill požár.
 • West sussex wiki.
 • Xiaomi kontakty.
 • Hravá angličtina albi.
 • The fresh bistro.
 • Luxusní menu.
 • Žebříček dětských knih.
 • Quick lift zkušenosti.
 • Počet vražd v londýně.
 • Cikánské karty výklad návod.
 • Rychlý moučník s mascarpone.
 • Katy perry rise mp3.
 • Zaloha raspberry.
 • Krosové kolo 23.
 • Jaká je základní metoda zkoumání v rámci humanistické psychologie.
 • Jak poslat newsletter.
 • Kanibalové rusko.
 • Pálení rukou v noci.
 • Promoce obed.
 • Bazos zlaty bazant.
 • Amiens cathedral.
 • Rakovina jater u psů příznaky.
 • Inovace v čr.
 • Já padouch vektor.
 • Bažanti díly.
 • Ncis la 9 série cz.
 • Dárky pro ženy k narozeninám.
 • Krvácení do bazálních ganglií.
 • Civilismus v malířství.
 • Klasické filmy které musíte vidět.
 • Gestil wonder kamenný obchod.
 • Peter's pub domazlice.
 • Řecké písmo podřízené systémy.
 • Svět v roce 2100.
 • Curyšská bible.
 • Odemykani gestem.
 • Utrpení mladého werthera rozbor typy promluv.
 • Pilsner urquell ms 2019.
 • Chovatelská stanice koček.