Home

Vypravování pracovní list 6 třída

Návod na krásný vystřihovaný svícen z papíru | Svícny

Anotace: Pracovní list slouží k procvičení slohového útvaru vypravování, má navádět žáky k hledání vhodných jazykových prostředků a k jejich využití ve slohových pracích Tenhle pracovní list se mi moc líbí - perfektní nápad s těmi žánry na konci. Škoda, že už šesťáky v nejbližší době mít nebudu. Stáhnu si to a uložím

DUMY.CZ Materiál Vypravování - pracovní list

6. třída - pracovní listy ; 7. třída - pracovní listy ; 8. třída - pracovní listy ; 9. třída - pracovní listy ; Literatura Literární slovníček; Vypravování Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky (20%). Dokument obsahuje náměty pro slohové vyučování - vypravování. Lze uplatnit i jako dílčí složky. Aktity podporují žákovu kreativitu. Očekávaný výstup: uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Náměty pro vypravování.doc VRZÁŇOVÁ, Lenka. Náměty pro vypravování. Metodický. 22_06_Fi_DUM_pracovní list (doc, 91.00 kB) 22_06_Fi_DUM_pracovní list (xls, 70.50 kB) 22_06_Fi_DUM_výuka (ppt, 8.89 MB) Jedy, které máme rádi 22_07_Fi_DUM_pracovní list (doc, 90.50 kB) 22_07_Fi_DUM_pracovní list (xls, 71.50 kB) 22_07_Fi_DUM_výuka (ppt, 3.89 MB) Drogy 22_08_Fi_DUM_pracovní list (doc, 90.00 kB) 22_08_Fi_DUM_pracovní. pracovní list, papíry formátů A0 - A5. Různé sešity, bloky, vizitky, kalendáře Metodický a didaktický komentář: Úvodní první úkol je určen pro všechny ročníky - měření stran papíru různých formátů řady A. Úkol pro 6. ročník je více praktický, souvisí s obsahem obdélníka a dělitelností Unit 3 - Project 2 - slovní zásoby Holidays. Jednoduchou slovní zásobu k tématu Holidays máte zde - prosím všimněte si, že pokud sjedete níže, máte pod slovíčky přidáno několik dalších aktivit - pexeso, balonky na sestřelování slov, hru oběšenec a osmisměrku.. postupně probereme - minulý čas prostý od slovesa to be, to have, pravidelné tvoření minulého.

Náměty pro vypravování - Digitální učební materiály RV

 1. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 6. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva)
 2. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál
 3. ulé online hodiny. Vypracuj do sešitu ( 70 - 100 slov)
 4. Pracovní list je určený pro 4. - 5. ročník. 07. Popis pracovního postupu . Žáci zapisují slovesa vhodná k popisu přípravy pokrmu. V připraveném textu nahrazují sloveso dám vhodnějšími výrazy. Samostatně popisují vybranou pracovní činnost. Prezentace je určena žákům 4. a 5. ročníku. 08. Zpráva, oznámen
 5. Pracovní listy na téma úhel mohou pomoci prohloubit některé vědomosti a dovednosti žáků pro téma úhly. Žáci si upevní pojem úhlu jakožto části roviny, procvičí si porovnávání úhlů, určování typu úhlu, sčítání a odčítání velikostí úhlů

Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit vlastní myšlenky do současného světa. Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo mít uvedení do děje, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravován Pracovní listy z Matematiky pro 6. - 9. ročník Pracovni_listy_6_ rocnik_RVM_a_PP_Matematika_pdf.rar Pracovni_listy_7_ rocnik_RVM_a_PP_Matematika_pdf.ra Prezentace slouží k aktivizaci pojmů báseň, verš, rým. Nové pojmy: báseň lyrická, epická. Ukázka z díla Jaroslava Seiferta. Pracovní list je určen k samostatné práci při tvoření rýmů Základem vypravování je děj.; Při vypravování se zaměřujeme na nějakou událost, která se odehrála. Můžeme také vypravovat příběh, který jsme si přečetli, dále např. děj filmu nebo co jsme slyšeli v rádiu = reprodukce (reprodukovaný děj) Zdrojový list (pdf) Pracovní list a zadání (xlsx) Hledat na mapě stránek: Poslední aktualizace stránky: 16. října 2012 16:28:59. Optimalizováno pro MS Internet Explorer. Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing..

Pracovní sešit - Pavoukovci - str.37 - 39 - prosím nafotit a odeslat do pátku 15.5. na gajdova@skolapist.cz - pomoz si prezentací + obrázky z učebnice str.71 a dále (při práci v pracovním sešitě) Vypracovaný pracovní list + pracovní sešit - vše najednou - odeslat do 15. 5. na gajdova@skolapist.cz díky :) Informatik pracovní list - internet-vyhledávání-úkol. č. 5.docx pracovní list - ukládání informací z internetu-úkol. č. 6.docx pracovní list - elektronická pošta-úkol. č. 7.doc ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace Mrákotín 114 588 54. IČ: 70994846 IZO: 150014953 REDIZO: 650014944 Identifikátor DS: xj5mdtc. E-podatelna Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] Angličtina, pracovní list 9,What are they doing [PDF, 635 kB] Angličtina, pracovní list 10, Music or sport [PDF, 694 kB

Přírodopis 6. t řída - zsvolyne.c

Pracovní list 9 MATEMATIKA 6. TŘÍDA PONDĚLÍ 9. 11. 2020 Prvočísla a čísla složená - opakování 6 921 b) 42 145 c) 1 750 428 d) 4 564 087 . 7. Vyberte čísla, která jsou dělitelná čtyřmi. a) 4 924 b) 38 622 c) 1 489 956 d) 9 873 870 8. Vyberte čísla, která jsou dělitelná pěti a zároveň třemi Přídavná jména - stupňování, pracovní list s řešením. 18. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 20. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno JÁ - skloňování a pracovní list s. Pracovní list 15 MATEMATIKA 6. TŘÍDA PONDĚLÍ 30. 11. 2020 Dnes neobvykle budete procvičovat zlomky. Klikněte na odkaz uvedený níže a vyberte si k procvičení zlomků: 1. Krácení zlomků - rozhodovačka, přesouvání 2. Sčítání a odčítaní zlomků - rozhodovačka, přesouván pracovní list si vytiskni, vyplň rukou a vybarvi a jeho forografii nebo scan pošli jako přílohu do domácích úkolů nebo na můj email; pátá várka úkolů: splňte do pátku 15.5. zkontroluj si, zda máš dobře vyplněný pracovní list Biosféra 4. a) Biosféra - 1. řešení.docx (18968 Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu

Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly plní přímo do pracovního listu. Vy_51_Inovace_Kouření.56: 6. - 7. Žáci se seznámí s problematikou kouření a pochopí jeho negativní dopad na zdraví. Pracovní list podává základní informace o kouření, vede žáka ke čtení s porozuměním Kdo má pracovní list doma (vyzvedl si ho ve škole), stačí aby doplnil/vyplnil a odevzdal ke kontrole tento pracovní list. Fyzika 8. třída 2.-6.11. 2020. Ahoj osmáci, budeme se teď učit Fyziku na dálku, ale to zvládneme, viďte :) Přečti si osnovu vypravování a potom podle ní napiš krátký příběh, vymysli nadpis; B. ústně vypracovat cv. 3, 5, 6, 7 v učebnici na str. 124 ústně cv. 4 v učebnici na str. 124 vypracovat písemně a odeslat na Teams Zadání Používání dějových sloves ve vypravování do pátku 13 6. třída. Od 30. 11. 2020 probíhá rotační výuka žáků 6. ročníku. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na prezenční výuce ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. (pracovní list, cvičení v pracovním sešitě atd.) 6.

Pracovní list k odbornému stylu (jazykové prostředky útvarů odborného stylu), pomůcky - Slovník cizích slov Inovace: využití ICT, rozvoj čtenářské gramotnosti, mezipředmětové vztahy - dějepis. 3. VY_32_INOVACE_01_03. Umělecké vypravování. Český jazyk a literatura, 4. roční Rozbory - 6. třída. Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách

Milí žáci - po týdnu volna posílám pracovní list z Dějepisu - vyplňte ho a pošlete na můj mail, můžete ho i vyfotit a poslat jako přílohu. Zelenková Úvod > Základní škola > Třídy > 6. třída > Výuka 6. > Dějepis 2.11.-8.11. pracovní list č.1. Dějepis 2.11.-8.11. pracovní list č.1. Štítky: DĚJEPIS Home Blog Tag: 3. třída. Čtení s porozuměním: Listopadové čtení Dnes pro vás opět máme pracovní list, na kterém si procvičíte fantazii a tvoření vět. Budeme si hrát na vynálezce, ale ne takové, kteří sedí v... Více. Matematické úlohy. 15. 6. 2017 378 0 0 Název souboru Popis Typ souboru Velikost; stáhnout: Náhled: Shoda přísudku s podmětem 1.doc: Pracovní list 1: Dokument Microsoft Word: 1,30 MB: stáhnou Využijte při návštěvě expozice hotové pracovní listy připravené našimi zaměstnanci, nebo si díky našemu novému on-line systému vytvořte pracovní list sami. Autor: Jan Faltýnek, VIDA! science centrum Věkové doporučení: 6. třída - Střední škola Počet exponátů: 6

Pracovní list - ZLOMKY Pracovní list sloužící k opakování základních operací se zlomky a k vysvětlení sčítání zlomků ID: 1234354 Idioma: checo Asignatura: Matematika Curso/nivel: 6.třída Edad: 12-13 Tema principal: Zlomk Magnety 2 - pracovní list 6. ro čník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky pracovní list na opakování mocnin . Termín splnění: Pondělí 30. listopad 2020 Ke stažen Pracovní list - 7. třída Většinu žáci budou dostávat na emaily, skupiny - masenger, emaily rodičů. Práce bude průběžně hodnocena, bude zasílána každý školní den. Zde se jedná o práci do konce týdne do 13.3.2020. Vše zašlu i na emaily a dalšími kanály. Přeji hlavně pevné nervy a zdraví Osnova vzor. Pracovní list - vypravování o prázdninách. Vzory smutečního projevu. Charakteristika kamaráda. Charakteristika spolužáka. Popis - můj spolužák. Popis kamarádky. Charakteristika spolužačky. Popis a charakteristika osoby. Popis pracovního postupu

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

Půda - pracovní list 6 - 5

 1. Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu - v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text - tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu
 2. Pracovní list - Číselný obor 1 -6 Grade/level: 1. třída ZŠ, 2. třída ZŚ podle § 16 odstav. 9 Age: 6-10 Main content: Číselný obor 1-6 Other contents: Číselný obor 1-6 Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Team
 3. 4. 6. 2019M - příprava na závěrečnou písemnou práci - zde - DÚ na pondělí 10. 6. - z přípravy vyřešit úlohy 2, 8, 2
 4. Naše vlast - opakování - pracovní list zde - Domácí úkoly: - Ověření učiva: vyplňte test zde (aktivní od středy 10.6. 7:00 hod do úterý 16.6. 18:00 hod, opraven bude v úterý po 20. hodině) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Učivo: Alkoholismus, přepiš ze s. 132 zde do sešitu - Co je alkohol. Zamysli se nad obrázky a udělej si test.
 5. ulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB
 6. 6. nosič 6. první krční obratel 7. čepovec 4. kost hrudní 8. os frontale 8. kost čelní 9. os 13. dolní čelist 10. skelet 11. humerus 11. kost pažní 10. kostra 12. maxila 5. ohnutí 13. mandibula 3. natažení 5. Popiš stavbu kloubu podle obrázku: a. kloubní chrupavky b. kloubní hlavice c. kloubní jamka d

6. třída :: zs-kojeti

 1. Snad pro vás budou pracovní listy z různých předmětů inspirací. Krásné jarní dny. MA - v geometrii se zaměříme na osu úsečky a střed úsečky MA - v aritmetice počítání s čísly do milionu přikládám čtecí list. MA - Osa úsečky, střed úsečky MA - Pracovní list 4 2020 Základní škola IV. třída.
 2. Počasí dnes: 6. 12. 2020. Bude oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C
 3. Doktor Proktor a vana času - Pracovní list s texty pro čtenářskou dílnu. Čtenářská gramotnost. zatím nehodnoceno. Úroveň 5 - profík . Typ materiálu Metodiky a pracovní listy Použití Čtenářský klub (šablony) Třída 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída . Detail.
 4. Vesmír. astronomie - věda, která se zabývá výzkumem vesmíru Vesmír vznikl před 13 mld. let. teorie velkého třesku - viz. přírodopis. Issac Newton - anglický vědec, gravitační síla, gravitační pole (každé těleso je přitahováno k jinému gravitační silou). vesmírná tělesa - objekty, které se nachází ve vesmírném prostoru, např. hvězdy, planety, hvězdokupy.
 5. Pracovní list - Slovní druhy Pracovní list sloužící k procvičování slovních druhů. ID: 1391786 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6. třída Age: 12-13 Main content: Slovní druhy Other contents: Slovní druhy Add to my workbooks (1) Download file pdf Embed in my website or blo
 6. 6. matematické LUŠTĚNKY: Přičítáme k 7: Písemné počítání do 100 bez přechodu: Přičítáme k 6: Geometrie: PŘÍMKA: 2. matematické LUŠTĚNKY: 4. matematické PĚTIMINUTOVKY: Přičítáme k 5: Sčítání dvojciferných do 100 (typ 40+32) Přičítáme k 4, 3 a 2: Odčítání dvojcifer.č. (typ 76-30, 82-42) 1. matematické.

VY_32_INOVACE_6_3 Prvouka pro 2

 1. 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída 2. třída 3. třída Roční období, měsíce, dny v týdnu - interaktivní pracovní list
 2. 19_06_Fa_DUM_pracovní list (docx, 48.38 kB) 19_06_Fa_DUM_výuka (pptx, 5.29 MB) Savci - hlodavci 19_07_Fa_DUM_pracovní list (docx, 49.33 kB) 19_07_Fa_DUM_výuka (pptx, 3.49 MB) Savci - kočkovité šelmy 19_08_Fa_DUM_pracovní list (docx, 50.07 kB) 19_08_Fa_DUM_výuka (pptx, 6.01 MB) Savci - psovité šelmy 19_09_Fa_DUM_pracovní list.
 3. Co už víme o slovesech - pracovní list pro 7. ročník, opakování učiva ze 6. ročníku, mluvnické kategorie osoby, čísla, času, způsobu, vhodné používání sloves, pravopis ve shodě, tvoření slovesných tvarů, včetně řešení. 4

Vypracuj následující pracovní list (na další straně) a vlep si ho do školního sešitu NJ. Pokud nemáš možnost si pracovní list vytisknout, nevadí. U cv. 3 si nejdříve vyhledej ve slovníku, co konkrétní slovesa (případně i slovíčka) znamenají. Nadepiš si nad ně český význam slova. Ofocený úkol zašli do čtvrtku. Pracovní list 5.třída; 1. Vybarvěte obrázek zubu podle předlohy! Zub má tři části: KORUNKU, KRČEK a KOŘEN Zub má také několik vrstev: SKLOVINU, ZUBOVINU, ZUBNÍ DŘEŇ . Vybarvěte označenou barvou správnou část zubu, dokud nebude celý zub vymalovaný.. Pracovní list č. 6 - vybarvování příkladů se stejným výsledkem, počítání v oboru 0 až 10. Pracovní list č. 7 - sčítání 3 až 4 čísel v oboru 0 až 10, doplňování částí příkladů. Pracovní list č. 8 - spojování příkladů se stejným výsledkem v oboru 0 až 10

Odkaz na stránky s fonetickými značkami !!!!! nové !!!!! project 3 - Unit 4c - procvičování slovní zásoby skvělý slovník na procvičování slovní zásoby . ODKAZ NA STRÁNKY S PROCVIČOVÁNÍM SLOVNÍ ZÁSOBY - NAJDĚTE SI TÉMA A PAK SI PROKLIKEJTE CVIČENÍ!. NOVÉ PROCVIČOVÁNÍ PRO PROJECT - TESTÍKY A V ČEŠTINĚ - ODKAZ JE ZDE . učivo na školní rok 2015 - 201 Sčítání a odčítání do 6: Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 14-4) Procvičujeme počítání do 6: Sčítání do 20 bez přechodu desítky: Číslo 7, číselná řada, porovnávání, rozklad: Odčítání do 20 bez přechodu desítky: Sčítání a odčítání do 7: Sčítání a odčítání do 20 bez přecho. des. 1 Pracovní list 5.třída; 1. Znáte své zuby? Pokud ano, jistě pro vás nebude problém poskládat správně obrázek zubu. Pozorně si prohlédni obrázek. Pak jej zamíchej a pokus se ho znovu složit. Klepnutím na kterýkoliv díl jej přemístíš na místo červeně orámovaného políčka

6. třída - pravěk a starověk - Dějepis Kameničk

3. Vypracuj pracovní list a odešli ho emailem nebo dones do školy nejpozději do pátku 6. listopadu do 12.00 hodin. Úkoly budou klasifikovány. Úkoly od 19. 10. do 23. 10. Na online vyučování M přes Skype v úterý a v pátek si připrav: učebnici, sešit M-Š, psací náčiní . Pro čtvrťáčky úkoly na samostudium: 1 Poté zkuste vypracovat přiložený pracovní list: Souřadně spojené věty vedlejší. Jsou v něm přepsaná cvičení 1 - 3 ze stran 107 - 108 v učebnici, abyste je nemuseli opisovat (nemáte-li možnost si pracovní list vytisknout, cvičení napište do sešitu, nebo na papír) 7. B třída AJ Minulý týden jsme se pustili do budoucího času GOING TO - vyjadřujeme jím naše plány, něco, na co se chystáme. Někteří z vás se úkolů zhostili velmi dobře :o). Pokud stále máte problém, je zapotřebí často číst celé věty v tabulkách PS 77-78/6.1-6.4. A nejen číst, také se je snažit opakovat zpaměti

Sloh - 6. třída

- vyplněný list vystavíme V pondělí 7.12. je vylosovaná LUCIE HANÁKOVÁ. 2.6.DNES DÚ Z ČJ NAPIŠ V PRACOVNÍM SEŠITĚ (PŘÍLOHA 3 )ADRESU SVÉ MAMINKY Probíhají konzultace ve škole, prioritou je nyní příprava na přijímací zkoušky. český jazyk. 9. + 10. týden (do 15.5.) - dopis s prvky vypravování 8. týden (do 1.5.) - oprava chyb v textu, pracovní list - Pyžamo 6. týden (do 17.4.) - česká meziválečná literatura 5. týden (do 10.4.) - větný rozbor - škola v pyžam Úkol: Vypracovat pracovní list. Přečíst kapitolu 5. A přece se točí v učebnici str. 22 - 24. Zkontrolovat se zápisem v sešitě. Přečíst kapitolu 6. Točí se a obíhá v učebnici str. 25 - 28. Udělat do sešitu stručný zápis a nalepit a popsat Obr.45 (str.27 Pozn.: Učebnice Český jazyk 6 (Fraus), strana115, cvičení 4. VÝKLAD Přídavná jména - role zpřesňujících přídavných jmen je při popisu nezastupitelná. Pouze díky nim můžeme napsat výstižný a přesný popis. CVIČENÍ Pracovní list č. 4. Slovní zásoba k popisu postavy - doplňte co nejvíce přídavných jmen

Náměty pro vypravování - Školáci

pracovní list 4 - 6. ročník. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely PRACOVNÍ LIST 14 PŘÍVLASTEK 1) Využijte těchto slov jako přívlastků shodných: Dokonči krátce výše uvedené vypravování: Title: PRACOVNÍ LIST Author: x Created Date: 6/16/2011 10:50:34 AM. Pracovní list 6 - čas. Číst dál Pracovní list 6 - čas; Published: 2010. Autor: Petra Procházková Tato třída je složena výhradně z žáků cizinců. Příručka tedy neřeší problematiku výuky dětí cizinců, integrovaných v běžných třídách základní školy. Podklady autorka sbírala převážně z vlastních. strana č.4 ­ pracovní list ­ žák převede údaje na sekundy, pracuje s pomůckou strana č. 5 ­ pracovní list ­ žák převede údaje na minuty, pokusí se již pracovat bez pomůcky strana č.6 ­ pracovní list­ žák pomocí názorného obrázku doplní čas vyjádřený zlomke

6. - 9. ročník ZŠ Štěpánkovic

fyzika - pracovní listy 6.-9. ročník. fyzika procvičování. Fyzika projekty. matematika 6.třída - pracovní listy. matematika 6.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - pracovní listy. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - pracovní listy. matematika 8.třída - výklad + příklad strana č.6 ­ pracovní list ­ žák dotvoří komiks na téma gravitace strana č.7 ­ pracovní list ­ žák dopočítá gravitační sílu těles strana č.8 ­ pracovní list ­ žák doplní využití gravitační síly u jednotlivých těles strana č.9 ­ odkazy strana č.10 ­ metodik Šiškáčkův pracovní list 5 a 6. Jak se narodí skřítek? Kdo je Datel a jak uvítat do rodiny miminko? To vše Číst více. 7 února 2019 Nezařazené, Pracovní listy 1-2 třída. Šiškáčkův pracovní list 3. Další díl příběhu , další učení hrou! Čtení, psaní, počítání, tvorba, sociální inteligence. To.

Stránky NEJEN pro angličtináře ZŠ BŘEZNICE - 6

22.3.2018 - Explore Kateřina Krsová's board Pracovní listy on Pinterest. See more ideas about Pracovní listy, Učení, Předškoláci Angličtina 6. třída. Introduction.pdf Osnova podle které si trénujeme povídání o sobě a svých zálibách. AJ6 - materiály používané ve výuce Materiály důležité pro výuku. Milí žáci, na tuto stránku Vám budu vkládat materiály, které používáme přii hodinách. V případě ztráty si je zde můžete stáhnout

PRACOVNÍ LIST - NÁSOBENÍ JMÉNO: DATUM: 1. Doplň chybějící čísla: násobení 6 3 9 1 8 4 5 7 2 7 63 35 2. V řadě násobků čísla 6 jsou dvě chyby. Najdi je a označ modře: 6, 12, 19, 24, 30, 36, 43, 48, 54, 60 3. Podtrhni a vynásob: 24 61 38 49 53 1 Odesláním fomuláře souhlasíte s tím, že Vámi vyplněná osobní data budou zpracována dle zásad o ochraně osobních údajů a adresát Vás může kontaktovat buď telefonicky, nebo e-mailem

Český jazyk 6. třída pracovní list. Anglický jazyk 5. třída. Přehled cvičení. Kontakt. Partneři. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny. Návštěvnost Český jazyk 6 pro základní školy Pracovní sešit. Eva Hošnová; Ivana Bozděchová. měkká vazba. Český jazyk 6 s nadhledem pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní. Člověk a svět práce/ pracovní činnosti (6. třída) Pracovní listy Cvičný diktát Pololetní diktát (5. třída) Pracovní listy Cvičný diktát Básnické prostředky. Pracovní listy Zámořské objevy. Pracovní listy Vánoce ve světě. o Pracovní sešit str. 39 cv. 2, 3 o Pracovní sešit str. 40 cv. 4, 6, 7,8 o Pracovní sešit str. 41 cv. 1,2 o Pracovní sešit str. 42 cv. 4 - procvičit - Literatura: byl rozdán pracovní list, vlepit do sešitu a vypracovat o Čtenářský deník - kniha s humorným příběhem dle zadání o Pracovní listy budou postupně dodáván 6) Dopl ň správný pojem Základní seismický model Zem ě sestavil australský geofyzik Pod oceány se nachází oceánská k ůra, která j

Fyzika v 6.r. - webzdarm

Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o Vánocích. Žáci procvičují výrazy to a from, prostřednictvím vánoční punčochy. Kreslí dárky, pojmenovávají je. Píšou vánoční přání s věnováním 1.2.2019 - Explore Michaela Pavková's board pracovní činnosti on Pinterest. See more ideas about Vypravování, Školní psychologie, Školka Pracovní list č. 4 TRÁVICÍ SOUSTAVA 1. Doplň: tlusté střevo, tenké střevo, konečník, žaludek, játra, jícen, dutina ústní, slepé střevo 2. Spoj arou, co k sobě patří. dutina ústní promíchání potravy se žaludeční šťávo Vypracujte zezadu do sešitu pracovní listy k tématu situace ve světě před 1. světovou válkou a začátku 1. světové války, vše zkontroluji příští týden ve škole Pracovní list 1 Pracovní list

Pracovní listy datakabinet

UČIVO NA TÝDEN 7.12. - 11.12 Začínáme nový projekt - Semeno, kořen ke stažení: úvodní stránka projektu a pracovní listy č. 1 a 2 Záhlaví projktu Stavba semen a jednosemenných plodů Klíčení semen TERMÍNY KONTROL, PREZENTACÍ A TESTŮ: 7.12. test - Rostlinná Obrázky podle zástupců rozdělte do jednotlivých tříd obratlovců a druhy též pojmenujte (všechno jsou živočichové žijící na území ČR). Pracujte s učebnicemi, internetem a prolistuje si také portfolia ze 6. ročníku. Třída: _____ Třída: ____ Pracovní listy k vytisknutí 06.04.2020 10:53. Násobení (5. 6.) Kdo má excel, stáhněte si do počítače. Při každém otevření budete mít jiný pracovní list Naše třída, Lubomír Šára, Přírodověda. Získání poznatků o lidském těle, základní funkce jednotlivých orgánových soustav. Náměty k podpoře vlastního zdravého způsobu života. - prezentace kostra - pracovní list - pracovní list Kostra - testík-6) Svaly (1 vyučovací hodina) - popis vyučovací hodiny

imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c Mgr. Jana Sochorová biogeo-cz@seznam.cz. Menu. Close Menu. Úvod; Zeměpis. Zeměpis 6. třída. Pracovní listy Afrika, Austrálie, Oceáni Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz Pracovní listy Názvosloví uhlovodíků. nitroslouceniny_aminy_alkoholy_fenol_aldehydy_ketony_karboxylove_kyseliny_nazev_vzorec_vyplnene.pdf (1053337 Počasí dnes: 7. 12. 2020. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C

 • Kindle paperwhite 4 čeština.
 • Shaka zulu serie.
 • Jodie fosterová.
 • Orlík dovolená s dětmi.
 • Restaurace u zeleného stromu.
 • Korál červený referát.
 • West sussex wiki.
 • Koleje generála svobody olomouc.
 • Stroh 80 cena.
 • Solarium praha.
 • Filmy o kulečníku.
 • Horcik rano nebo vecer.
 • 60 odst 1 autorského zákona.
 • Radioaktivní mrak černobyl.
 • Hlen z očí.
 • Svatební šaty velikost 34.
 • Kapverdy doba letu z prahy.
 • Obraz pod mikroskopem.
 • Změkčovače vody pro domácnost.
 • Cetelem kreditní karta zrušení.
 • Velký draft csfd.
 • Jordan 11 red velvet.
 • Praha ostrava vlak cena.
 • Produkce piva ve světě.
 • Kopie zdravotní dokumentace.
 • Art star hotel.
 • Ts store.
 • Dyson vysavače.
 • Audi s3 sedan.
 • Armáda ruska.
 • Plesové šaty bonprix.
 • Instalace certifikátu ios.
 • Media player classic windows 10.
 • Spádové oblasti základních škol olomouc.
 • Zlatnictvi.
 • Site velikonocni dekorace.
 • Draslík a cukrovka.
 • Žárovka 200w.
 • Řád bílého lva za vítězství.
 • Jak narýsovat ostroúhlý trojúhelník.
 • Čím jsou prospěšné olivy.