Home

Processus palatinus maxillae

pal·a·tine pro·cess of maxilla. [TA] medially directed shelves from the maxillae that, with the horizontal plate of the palatine bone, form the bony palate. Synonym (s): processus palatinus maxillae [TA] Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012 Latin = processus palatinus ossis maxillae, processus palatinus maxillae GraySubject = 38 GrayPage = 162 Caption = The bony palate and alveolar arch. (Palatine process labeled at bottom left.) Caption2 = Inferior surface of maxilla at birth. System = Precursor = MeshName = MeshNumber = DorlandsPre = p_34 DorlandsSuf = 1266756 From Wikipedia, the free encyclopedia. Jump to navigation Jump to search. Processus palatinus may refer to: Palatine process of maxilla, also known by the Latin term processus palatinus ossis maxillae. Primary palate, also known by the Latin term processus palatinus medianus Processus palatinus [upravit | editovat zdroj] Vodorovná ploténka odstupující mediálně od maxilly, se symetrickou částí druhé maxilly splývá ve švu sutura palatina mediana . Obsahuje též spina nasalis anterior, která se nachází ventrálně na maxille

PPT - OS NASALE PowerPoint Presentation, free downloadMaxilla

Der bukkolabiale Überbiß wird durch das Wachstum der Processus palatini maxillae sichergestellt. Die Art des bukkolabialen Überbisses ist von der Größe der Processus palatini maxillae abhängig processus palatinus maxillae, lamina horizontalis ossis palatini. Laterální stěnu tvoří (zpředu dozadu): boční stěna zevního nosu, processus frontalis maxillae a facies nasalis těla maxily, os lacrimale, mediální stěna labyrintu čichové kosti (nad tělem maxily), lamina perpendicularis ossis palatini, lamina medialis processus. processus palatinus maxillae — [TA] palatine process of maxilla: a horizontally arched plate of bone that helps to form the lower part of the maxilla and with its fellow of the opposite side the anterior two thirds of the hard palate Medical dictionary. processus — SYN: process (1). [L. see process] p. accessorius vertebrae lumbalis [TA] SYN: accessory process of lumbar vertebra palatine process of maxilla: [TA] medially directed shelves from the maxillae that, with the horizontal plate of the palatine bone, form the bony palate. Synonym(s): processus palatinus maxillae [TA

Processus palatinus maxillae definition of processus

 1. processus palatinus maxillae. processus palatinus maxillae: translation [TA] palatine process of maxilla: a horizontally arched plate of bone that helps to form the lower part of the maxilla and with its fellow of the opposite side the anterior two thirds of the hard palate
 2. sulcus palatinus major maxillae. greater palatine groove of maxilla sulcus palatinus major maxillae.. Medical dictionary
 3. processus palatinus maxillae [TA] palatine process of maxilla: a horizontally arched plate of bone that helps to form the lower part of the maxilla and with its fellow of the opposite side the anterior two thirds of the hard palate
 4. Processus palatinus maxillae information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues
 5. a horizontalis ossis palatiny přední a boční stěnu dutiny ústní tvoří čelistní výběžky a vnitřní strana dolní čelisti - procesus frontalis et facies interna mandibula

The list of terms: Tuber maxillae - Tuber of maxilla Facies nasalis corporis maxillae - Nasal surface of the body of maxilla Processus frontalis - Frontal process Processus zygomaticus - Zygomatic process Processus palatinus - Palatine process Processus alveolaris - Alveolar process Sinus maxillaris - Maxillary sinus Canalis incisivus - Incisive cana Lebka (cranium) 1 - os incisivum (corpus, facies palatina) - řezáková kost (tělo, patrová plocha) 2 - processus palatinus ossis incisivi - patrový výběžek řezákové kosti 3 - processus palatinus maxillae - patrový výběžek horní čelisti 4 - dens molaris primus - první stolička 5 - processus alveolaris maxillae - lůžkový výběžek horní čelist The list of terms: Arcus alveolaris - Alveolar arch Juga alveolaria - Alveolar juga (eminences) Foramen incisivum - Incisive foramen Canalis incisivus - Incisive canal Palatum osseum - Bony (hard) palate Processus palatinus maxillae - Palatine process of maxilla Lamina horizontalis ossis palatini - Horizontal plate of palatine bone Sutura palatina mediana - Median palatine sutur

processus palatinus ossis maxillae, processus palatinus maxillae: Gray's: subject #38 162: Dorlands/Elsevier : p_34/12667562: The palatine process of the maxilla (palatal process), thick and strong, is horizontal and projects medialward from the nasal surface of the bone Palatine process of maxilla. The bony palate and alveolar arch. (Palatine process labeled at bottom left.) Inferior surface of maxilla at birth. The palatine process of the maxilla ( palatal process ), thick and strong, is horizontal and projects medialward from the nasal surface of the bone

palatine process [of the maxilla] Gaumenfortsatz m des Oberkiefers, Processus m palatinus maxillaem des Oberkiefers, Processus m palatinus maxillae The Palatine Process (processus palatinus; palatal process).—The palatine process, thick and strong, is horizontal and projects medialward from the nasal surface of the bone. It forms a considerable part of the floor of the nose and the roof of the mouth and is much thicker in front than behind Palatine process (processus palatinus maxillae). Inferior view of the palatine process. 1. 2. 3. Incisive foramen (foramen incisivum maxillae). Inferior view of the incisive foramen. 1. 2. 3. Palatine bone: Horizontal plate (pars horizontalis palatini). Inferior view of the horizontal plate. 1. 2. 3

Palatine process of maxill

 1. Der bukkolabiale Überbiß wird durch das Wachstum der Processus palatini maxillae sichergestellt. Die Art des bukkolabialen Überbisses ist von der Größe der Processus palatini maxillae abhängig. This is a preview of subscription content, log in to check access
 2. entia maxillae. Fora
 3. This page was last edited on 19 July 2018, at 07:29. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

a) báze dutiny nosní - šířka: 12 - 15 mm, char.: rovná, odděluje dutinu nosní od ústní; podklad: os incisivum, processus palatinus maxillae, lamina horizontalis ossis palatini ad For arthropod maxillae, see Maxilla (arthropod). For insect maxillae in particular, see Maxilla (Hexapoda). Bone: Maxilla Side view. Maxilla visible at bottom left, in green Wikipedia. Process — In anatomy, a process is a projection from a structure. The process of the mandible is the part of the lower jaw that projects forward

Processus palatinus - Wikipedi

Processus palatinus gomurinė atauga statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Processus palatinus ryšiai: platesnis terminas - įterptinis žandikaulisryšiai: platesnis terminas - įterptinis žandikauli 7.Processus palatinus maxillae 8.Processus alveolaris maxillae 9.Sutura palatina transversa 10.Lamina lateralis processus pterygoidei 11.Hamulus pterygoideus 12.Fossa pterygoidea 13.Lamina medialis processus pterygoidei 14.Fossa scaphoidea 15.Choana 16.Ala vomeris 17.Vomer Click on the blue arrow to go to Fossa pterygopalatina

Start studying Processus, Os, septa och sinus. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Processus palatinus gomurinė žandikaulio atauga statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Processus maxillopalatinus; Processus palatinus ryšiai: platesnis terminas - viršutinis žandikaulisryšiai: platesnis terminas - viršutinis žandikauli

(6) Concha nasalis media (7) Concha nasalis inferior (8) os frontale (9) os nasale (10) Processus frontalis maxillae (11) Canales incisivi (12) Foramen sphenopalatinum (13) Os palatinum-->Lamina horizontalis ossis palatini (14) Processus palatinus maxillae (15) Palatum durum (16) Palatum durum (17) Meatus nasi superior (18) Meatus nasi medius. processus palatinus maxillae orbita - os zygomaticum septum nasi (deviatio) concha nasalis infenor fossa infratemporalis foramen sphenopalatinum fossa pterygopalatina foramina alveolaria - cnsta infrazygomatica _ pars orbitalis concha nasalis superior — — - oszygomaticu processus palatinus maxillae sinus maxillaris sinus sphenoidalis fossa hypophysialis meatus acusticus ext. sutura coronalis sutura lambdoidea os nasale corpus mandibulae canalis mandibulae processus condylaris angulus mandibulae ramus mandibulae spina nasalis ant. dorsum sellae C2 lamina ext. et int. diploe os petrosum Head - lateral projection. processus frontalis maxillae a jejich posun. Stejná projekce blíže střední čáře zachycuje odlomení nosních kůstek od glabely. Stav v oblasti lamina cribrosa je i na CT nejasný, stejně jako spojení processus palatinus maxillae s os incisivum

ზედა ყბა – edu

Maxilla - WikiSkript

processus palatinus a dásňový ili zubní-processus alveolaris. Tělo horní þelisti, corpus maxillae obsahuje rozsáhlou dutinu vystlanou sliznicí, sinus maxillaris (antrum Highmori) a rozeznávájí se na něm þtyř C. processus palatinus maxillae * D. processus zygomaticus maxillae. 6. Програма самопідготовки студентів до теми: 6.1. Повторити кістки черепа. 6.2. Вивчити та визначити стінки орбіти та структури, що їх утворюють. 6.3.

Processus palatinus maxillae. 2. Lamina transversalis ossis palatini. 3. Processus alveolaris maxillae. 4. Dentis maxillae. 5. Processus pyramidalis ossis palatini. 15. Formacionet komunikuese në qiellzën e fortë 1. Foramen palatinum majoris canalis pterygopalatinus fossa pterygopalatina.. C. processus palatinus maxillae * D. processus zygomaticus maxillae. 6. Программа самоподготовки студентов к теме: 6.1. Повторить кости черепа. 6.2. Выучить и определить стенки глазницы, чем они образованы. 6.3. Выучить и. Cévní zásobení mléčné žlázy. Tonutí - je uzavření dýchacích cest po ponoření do vody nebo jiné tekutiny.Jestliže příhoda vede ke smrti, mluvíme o utopení, nastane-li živost ohrožující neodkladná situace, jde o tonutí (téměř utonutí) Костное небо образовано небными отростками верхних челюстей (processus palatinus maxillae) и горизонтальными пластинками небных костей (laminae horizontales ossis palatini). Правая и левая половины костного Н.

Das Wachstum des Processus palatinus maxillae SpringerLin

palatine lamina of maxilla {processus palatinus maxillae} {med.} الصَّفيحَةُ الحَنَكِيَّةُ للفَكِّ العُلْوِيّ {الناتِىءُ الحَنَكِيُّ للفَكِّ العُلْوِيّ} {طب Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) Alveolar process of maxilla. Interpretation Translatio

Dutina nosní - WikiSkript

- небный отросток верхней челюсти (парный), processus palatinus maxillae; - горизонтальная пластника небной кости (парная), lamina horizontalis ossis palatini Processus palatinus (maxillae) Lamina horizontalis (ossis palatinae) Canalis nasolacrimalis BASIS CRANII EXTERNA Foramina et canales Foramen palatinus major Canalis palatinus major Foramina palatina minora Canales palatini minores Canalis incisivus Foramina incisiva Foramen spinosum Foramen ovale Foramen lacerum Apertura externa canalis carotic

processus palatinus maxillae — с русского на все язык

Palatine process of maxilla definition of palatine

 1. a horizontalis, дополняет сзади processus palatinus maxillae, образуя твердое небо, palatum osseum
 2. or V2 N. nasales N. Nasopalatinus Septum nasi'de öne ve aşağıya (canalis incisivus'a)doğru uzanır. Sert damakta dağılır. 40
 3. Processus palatinus maxillae. English. horizontal plate of palatine. Last Update: 2020-10-16 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Latin. crista incisiva maxillae. English. incisive crest of maxilla Henle. Last Update.
 4. a horizontalis) з піднебінним відростком верхньої щелепи (processus palatinus maxillae) утворюється поперечне піднебінне шво (sutura palatina transversa)
 5. a perpendicularis, eine dünne, senkrecht stehende Platte, legt sich anterior an die Maxilla und bedeckt einen Teil der Öffnung des Sinus maxillaris, wobei ein spezielles Knochenplättchen, der Processus maxillaris, über den Rand dieser Öffnung hängt
 6. The processus praemaxillaris maxillae has grown more rostrally and runs dorsal to the ventral side of the os praemaxillare, dorsorostral to the processus palatinus praemaxillae. The processus maxillopalatinus has extended caudally and has developed a flag‐shaped caudal sheet

processus palatinus maxillae - medicine

 1. temporale ossis zygomaticus arcus zygomaticus pars horizontale os palatina foramen palatinum majus pars horizontalis os palatina sapi medial pars perpendicularis os palatinus fossa pterygo palatinum os palatina sapi medial hamulus pterygoideus os premaxillae os premaxilae os premaxillae / incisiva processus nasalis processus palatinus processus.
 2. processus zygomaticus ossis frontalis , processus alveolaris maxillae , processus palatinus maxillae , processus zygomaticus maxillae , Categories: P. Rastgele Bir Soru Getir. Rastgele Bir Terim Getir. Bir cevap yazın Cevabı iptal et. E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Yorum. İsim
 3. Corpus maxillae'nin iç yan yüzüne facies nasalis de denir. Yüz üzerinde hiatus maxillaris adında büyük bir delik bulunur. Bu delik sinus maxilaris ismi verilen; maxilla içindeki boşluğun ağzını oluşturur. Bu deliğin önünde sulcus lacrimalis yer alır;yukarıdan aşağı doğru uzanır. Damak çıkıntısı (Processus palatinus
 4. Название Содержимое артерии вены нервы Большой небный канал, canalis palatinus major - a. palatina descendens (из a. maxillaris) - vv. palatinae (притоки plexus venosus pterygoideus) - n. palatinus major et rr. nasales posteriores inferiores (от ganglion pterygopalatinum).
 5. a palatina

greater palatine groove of maxill

Processus pterygoideus des Keilbeins und zeigt hier einen flachen Vorsprung, den Tuber maxillae. 1.1.1.4 Processus frontalis (Stirnfortsatz) Der Processus frontalis geht nach vorne und oben vom Corpus maxillae ab und legt sich an das Stirnbein an. Hier beteiligt er sich, mit einer hinter der Crista lacrimalis anterio spine of maxilla الشوكة الأنفية الأمامية للفك العلوي. English-Arabic Medical Dictionary. 2013

Processus palatinus maxillae - RightDiagnosis

processus palatinus maxillaeを解説文に含む見出し語の日中中日辞典の検索結果です。ピンイン shàng gé gǔ è tū英語訳 processus palatinus maxillae、maxillary palatal process、Palatine process of. 6-Processus pyramidalis, 7-Crista conchalis, 8-Crista ethmoidalis, 9-Lamina perpendicularis, 10-Processus orbitalis, 11-Processus sphenoidalis, 12-Incisura sphanopalatina, 13- Foramen sphenopalatinum (Sulcus palatinus major - Canalis palatinus major) JFIF @ICC_PROFILE 0ADBE mntrRGB XYZ acspAPPLnone -ADBE cprt 2desc 0kwtpt bkpt rTRC gTRC bTRC rXYZ gXYZ bXYZ textCopyright 1999 Adobe Systems Incorporateddesc Adobe.

Posterior View of the Skull Bone Markings

Der aus zwei Knochen bestehende Oberkiefer zählt zum Gesichtsschädel. Er besteht aus einem gedrungenen Körper (Corpus maxillae) mit vier Flächen (Facies anterior, infratemporalis, orbitalis und nasalis) sowie aus vier von diesem Körper abgehenden Knochenfortsätzen (Processus frontalis, zygomaticus, alveolaris und palatinus) processus frontalis maxillae中文翻译 上颌额突,冯巴德勒本额骨 processus palatinus maxillae中文翻译 上颌骨腭突 processus zygomaticus maxillae中文翻译 上颌颧突 alveolaris中文翻译 牙槽的 maxillae中文翻译 上颌骨 processus中文翻译 额蝶突; 突 небный отросток верхней челюсти (парный), processus palatinus maxillae; - горизонтальная пластника небной кости (парная), lamina horizontalis ossis palatini B. Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae C. Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum D. Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum E. В ділянці canalis incisivus 36. Чоловік 65 років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього.

- лобный отросток верхней челюсти, processus frontalis maxillae; 20 - lamina perpendicularis ossis palatini; 21 - зонд в canalis palatinus major; 22 - processus pyramidalis ossis palatini; 23 - hamulus pterygoideus; 24 - tuber maxillae; 25 - lamina lateralis processus pterygoidei; 26 - fossa. splanchocranium tvoří ho navzájem sobě nepohyblivě spojené kosti (výjimka je dolní čelist jazylka) kostmi neurocrania se na dolní čelist připojují pevn Contextual translation of processus radii into English. Human translations with examples: xray, xray, vermiform process, trust the process, lenticular nodule processus zygomaticus ossis temporalis 中文翻譯 : 顳骨顴突 processus alveolaris maxillae 中文翻譯 : 上頜骨牙槽突 processus frontalis maxillae 中文翻譯 : 上頜額突,馮巴德勒本額骨 processus palatinus maxillae 中文翻譯 : 上頜骨腭突 zygomaticus 中文翻譯 : 顴肌 Maxila (Maxilla), sau maxilarul (superior) este un os pereche și neregulat, situat în centrul feței, făcând parte din viscerocraniu. Are un corp (cu 4 fețe: anterioară, infratemporală, orbitară, nazală) și 4 procese (zigomatic, frontal, alveolar, palatin); conține sinusul maxilar și canale ce străbat maxila (canalul suborbitar, canale alveolare)

3 facies orbitalis maxillae. 4 processus maxillaris conchae nasalis inferioris. 5 processus palatinus maxillae. P přední jáma lebeční. Tvrdé patro tvoří: processus alveolaris maxillae et lamina horizontalis ossis ethmoidalis processus palatinus maxillae et lamina horizontalis ossis palatini processus oralis maxillae et lamina vericalis ossis ethmoidalis processus alveolaris maxillae et lamina vericalis ossis ethmoidalis. v miste prosečaku sutura frontalis, coronalis et. Koń. Kościec głowy w przekroju strzałkowym z kolorowo zaznaczonymi kośćmi Tablica 109. 28. 1. os incisiiinn — kość siekaczowa 2. maxilla — szczęka 3. processus palatinus maxillae. *Corpus maxillae'nin iç yan yüzüne facies nasalis de denir. *Yüz üzerinde hiatus maxillaris adında büyük bir delik bulunur. *Bu delik sinus maxilaris ismi verilen; maxilla içindeki boşluğun ağzını oluşturur. *Bu deliğin önünde sulcus lacrimalis yer alır;yukarıdan aşağı doğru uzanır. Damak çıkıntısı (Processus.

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

 1. iç ve dış olmak üzere iki yüzü; üst, ön, alt ve arka olmak üzere dört kenarı vardır
 2. Maxilla - Anatomy Standar
 3. Topography of The Skull: Basis Cranii Extern
 4. Palatine_process_of_maxilla - bionity
 5. palatine process (of the maxilla
 6. The Maxillæ (Upper Jaw) - Human Anatom
OberkieferanatomionlineFossa pterygopalatina
 • Co s negativy.
 • Omv karta.
 • Havrda miroslav mudr. hradec králové.
 • Bohové olympu komplet bazar.
 • Sestry matky terezy praha.
 • Gymnastika hrazda.
 • Morbus osgood schlatter fussball.
 • Protein nutrend.
 • Mistrovství světa v hokejbale 2019.
 • Horizontal bar.
 • Kožešiny a plyše.
 • Amygdalin b17.
 • Youtube filmy pro děti.
 • Canon reset.
 • Jak uháčkovat kuličku.
 • Pancreolan forte.
 • Silhouette.
 • Bicí hra.
 • Arctia.
 • Icq for ubuntu.
 • Lázně kolín.
 • Dieta po laparoskopii slepého střeva.
 • Pečetidlo sada.
 • Horcik rano nebo vecer.
 • Marseille bezpečnost.
 • Salesko tábory.
 • Mbr gpt windows 7.
 • Kanekalon růžový.
 • Bella cream recenze.
 • Kolowratský palác.
 • Youtube pražský výběr.
 • Second hand online výprodej.
 • Merkury market eshop pl.
 • Puzzle z fotky venus.
 • Cetnik ve vysluzbe.
 • Vermont logo.
 • Turgor.
 • Druhy vlku.
 • Indigově modrá barva.
 • Technické překlady cena.
 • Viktoria plzeň živě.