Home

Naip izolace

Význam zkratky NAIP z kategorie Stavebnictví. Na zkratky.cz v kategorii Stavebnictví jsou aktuálně významy 150 zkrate Izolace mostů je celoplošná z NAIP Bitumelit PR 5 na pečetící vrstvu Sika Ergodur 500 Pro. Izolace byla položena 9 až 12 dní po betonáži na konci května až začátkem června 2018 a následně byla přikryta ochranou z MA Izolační pásy (NAIP), živičné (bitumenové), prefabrikované Dodávky izolačních materiálů (asfaltové pásy a PVC fólie) a doplňkového sortimentu pro zemní izolace, mosty, viadukty, střechy, Praha 4 - Česká republika. Tel. číslo. Zavolejte této firmě.

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR - Izolace (NAIP, stříkaná) - Pe četící vrstva Vozovky na mostech PK. sylabus p řednášek pro p ředm ět 133RBZS 9.1.2016 pouze pro výukové ú čely, schémata a fotografie byly po řízeny autory, pokud není uvedeno jinak 1

NAIP - Význam zkratky, obor Stavebnictví ZKRATKY

Konopná izolace Přírodní vlákna z konopí jsou velmi odolná a výborně se hodí pro výrobu tepelných izolací. Konopná izolace vykazuje velkou stabilitu, je odolná proti roztrhání. Pro zlepšení její ohnivzdornosti se k vláknům při výrobě izolace přidávají retardéry (uhličitan sodný, jedlá soda). Konopná izolace neobsahuje škodlivé látky ani alergeny Pokládka asfaltové izolace klasickým způsobe

MOSTY.CZ - Technické informac

Firmy - Izolační pásy (NAIP), živičné (bitumenové

Návleková izolace patří k těm nejpoužívanějším typům izolacím. K jejím výhodám patří zejména minimální tepelné ztráty, ale také zvýšené tepelně-izolační účinnosti. Návlekové izolace Mirolen se vyznačují tlumením akustických efektů, ale také jednoduchou instalací a ochranou potrubí proti kondenzaci a korozi Specializovaný e-shop na tepelné izolace, parozábrany, difuzní fólie, pásky a tmely, extrudovaný polystyren. 6 výdejních míst v prodejnách našich stavebnin AA+STAVEBNINY Izolace mostů je celoplošná z NAIP Bitumelit PR 5 na pečetící vrstvu Sika Ergodur 500 Pro. Izolace byla položena 9 až 12 dní po betonáži na konci května až začátkem června 2018 a následně byla přikryta ochranou z MA. Hodnotíme-li výsledky zkoušek všech hmot, pak všechny naměřené hodnoty splňují požadavk

Fadopex Izolační pouzdro na potrubí s AL polepem tl. izolace 100 mm délka 1 metr od 317,63 Kč Detail Fadopex Izolační pouzdro na potrubí s AL polepem tl. izolace 20 mm délka 1 met Naše firma, která byla založena v roce 1990 a zaměstnává 20 pracovníků, se zabývá především izolacemi proti vodě, zemní vlhkosti, protiradonové bariery, proti úkapu ropných produktů, skládky, provádění oprav hydroizolačního souvrství střech, včetně úplné rekonstrukce vodotěsné izolace střech a zateplení 311. Izolace proti vodě mimo izolace EAL, se oceňují položkami za jednotlivé izolační vrstvy (čl. 4). 312. Izolace EAL se oceňují položkami za izolační povlak (čl. 4). 34. Technologická manipulace 341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 25 m vodorovně a 3,5 m svisle. 4

Asfaltové pásy Stavebniny DE

5

Na spřaženou desku byla položena izolace NAIP s ochrannou vrstvou z LA a asfaltová vozovka. Na monolitické římsy bylo osazeno zábradelní mostní svodidlo. Investor ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Kontaktní osoba investora Ing. Jaroslav Karel Projektant PONTEX s.r.o. Stavbyvedoucí Jakub Hromádka Místo plnění Sosnov Středisko autodopravy nabízí firmám i soukromým osobám nejen z Libereckého kraje: Přeprava stavebních materiálů (sypké materiály jako písek, štěrk, zemina, suť; stavební materiál jako např. cihly, tvárnice, maltové směsi, sádrokartony, obklady, dlažbu, prkna, trámy, střešní krytinu); Zemní a výkopové práce (terénní úpravy pozemků, hloubení základových. Parotěsná zábrana z NAIP: 2: Tepelná izolace (plnoplošně nalepená nebo mechanicky přikotvená) ISOVER Styrodur: PFLEIDERER - PINGO: RAVAGO Styrofoam: 3: Sarnafil G plnoplošně lepený v ploše střechy: SARNAFIL. 4: Horkovzdušný svar: 5: Jištění okrajů upevňovacím profilem. DS - IZOLACE s. r. o., firma - kontakty, adresa, aktuální a historický výpis z živnostenského rejstříku a statistického úřadu

Izolační systémy mostů pjpk

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou m2 56,000 456,00 25 536,00 0,224 21 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 24,160 77,30 1 867,57 0,010 22 628331590 pás těžký asfaltovaný m2 31,952 146,00 4 664,99 0,144 23 71114255 C30/37 * izolace NAIP* vozovka dvouvrstvá* římsy z betonu (monolit C30/37,prefa C40/50)- podíl = 80/20%, š,1,5m a 0,8m* ocelové mostní zábradlí* mostní svodidlo* zábradelní svodidlo* elastický mostní závěr* ocelový mostní závěr, posun do 60mm* elastomerová mostní ložiska* přechodová oblast s přechodovou desko Výběr hydroizolace , příprava podkladu, natavování, ochrana hydroizolace. Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a . Krytiny z asfaltových hmot jsou rozděleny na Asfaltové izolační pásy (AIP) a natavitelné asfaltové izolační pásy (NAIP) Konstrukce byla následně spuštěna na nová ložiska. Byla provedena sanace pilíře, dříků opěr a nosné konstrukce. Na spřaženou desku byla položena izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů (NAIP) s ochrannou vrstvou z LA a asfaltová vozovka. Na monolitické římsy bylo osazeno zábradelní mostní svodidlo Export Komplet VZ 2.0 ZAMOK False {389a1039-1ef1-426a-bde0-e9c1b0482c48} 0,01 21 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám ---

Izolace tepelné 713 - Konstrukce tesaFské 762 Konstrukce suché výstavby 763 - Konstrukce klempíFské 764 - - Podlahy z dlaždic 771 - Dokon¿ovací práce - obklady 781 NAIP phtavením v plné ploše pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special deko Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 76757640 pásová izolace NAIP na rubech opěr(11+11,15+1+1)*(0,5+0,4)-1355309177 21,735*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 24311263 SO 201a - Demolice 13125110 izolace naip 5 mm. spojovacÍ postŘik ps 0,5 kg/m2. zdrsŇujÍcÍ posyp pŘedobalenou drtÍ fr. 4/8. obrusnÁ vrstva sma 11+ 40 mm. loŽnÁ vrstva acl 22+ 80 mm. spojovacÍ postŘik ps 0,5 kg/m2. spojovacÍ postŘik ps 0,5 kg/m2. krycÍ plech tvaru t ŠÍŘky 200 mm.

b) Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše pásy nopové fólie, výška nopů 20mm c) Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovným pásem přitavením NAIP pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 d) Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou. Izolace na ŽB části mostu je navržena z pečeticí vrstvy a asfaltových izolačních pásů NAIP, pod římsami je provedena ochrana izolace asfaltovými pásy s hliníkovou vložkou. Na ocelové části mostu je navržena celoplošná stěrková polymerní izolace. Konkrétně se jedná o izolační systém SikaCor HM Mastic. Po montáži dilatačních závěrů a provedení izolace NAIP s ochranou 4 cm LA na římsy osazeno zábradelní svodidlo ZSSAM/H2, položena asfaltová konstrukce vozovky (95 mm na mostě a 460 mm v přechodové oblasti). Po převedení dopravy na nově zřízenou část mostu bude odstraněno mostní provizorium a vybudována pravá část. EKO-IZOLACE HS group, s.r.o. Polská 9, Ceska Ves . CHYTRÁ PĚNA Polská 9, Dolní Lipová . JUBO okna Ceska Ves . Mirjan24 SK Na Středisku 104, Jeseník . Dodavatelé v blízkosti. Kodex-Pro Nejlevnější obývací stěny na Ty nejlevnějš

#039 Příprava a lepení hydroizolace Dodavatel: DEK

Podmínky užívání ploché střechy 1. Je nutné zabezpečit (uzamknout) střechu před vstupem nepovolaných osob. 2. Střecha je nepochozí, vstup je možný pouze v omezené míře z důvodu údržby hromosvodů, klimatizačních systémů, klempířských konstrukcí a podobně Karlovy Vary, lávka L20 u Drahovického mostu-odstran ění havarijního stavu Schodišt ě 2018-06 PDPS, 05/2018 PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.c Izolace prott vodë, vlhkosti a ynü-n bat kg to m Provedeni /zalace pro'] pñt&veohn NAIP 'tênu rod 2'. 52,500 52,soo 103, 2,625 z, 625 20 J.ccaa 55 132 85 7.95 72 C.na 300,64 210,n 6 59 332,58 800,94 z6 3 Nové konstrukce - zemní práce, osazení chodníkových obrubníků a palisád, zřízení venkovní kanalizace, základy z betonových patek a bloků, položení izolace proti zemní vlhkosti, osazení plechových kazet fasádního pláště, zateplení fasády minerální vlnou, zateplení fasády polystyrenovými deskami, zřízení. stavbyvedoucí Plánování rozpočtů, stavbyvedoucí na mostních konstrukcích, pozemních a dopravních stavbách.Provádění sanačních prací na mostech( vrty, cementové injektáže, zpevňování a statické zajišťování mostních konstrukcí a budov Helifix, Stati-cal atp

Zateplení podlahy, stropu a podhled

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 713 - Izolace tepelné. NAIP a pokryty geotextiliemi 600 g/m2 dle TKP. Nátěry v místech styku se zemi-nou byly ochráněny vrstvou geotexti-lie 600 g/m2. Hranice lícních nátěrů je 250 mm pod povrchem terénu. Pod římsami byla izolace ochráněna vrstvou asfaltového pásu s hliníkovou vložkou s hrubým posypem přesahují-cím 250 mm vnitřní obrys římsy Rozpočet: 01 Plochá střecha - varianta 1 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Vyškovská Gabriela Rozpis ceny HSV: PSV MON: Vedlejší náklad

Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

 1. 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 712 - Povlakové krytiny 713 - Izolace tepelné 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 762 - Konstrukce tesařské 763 - Konstrukce suché výstavby 764 - Konstrukce klempířské 765 - Krytina skládaná 766 - Konstrukce truhlářské 771 - Podlahy z dlaždic 781 - Dokončovací práce.
 2. Převáděnou komunikací je stávající silnice II/135 s jednostranným chodníkem. Původní spodní stavba mostu byla z roku 1890 a původní ocelová nosná konstrukce mostu byla vyměněna v roce 1935 na stávající trámovou ze železobetonu
 3. Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 311-001 Kazetový podhled 600/600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD;Kazety 600/600mm v kovovém přiznaném rastru z Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavení

A-Z IZOLACE - Esho

 1. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Dodávka + montáž vrat sklopných 2500/2350mm - včetně elektro. pohon
 2. 161 K 712341559 Provedeni povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše 162 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10 fólií přilepenou v plné ploše 166 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstv
 3. izolace 1 x NAIP tl. 5 mm. Povrch izolace bude odvodněn odvodňovacími trubkami. Na obou stranách mostu je navrženo ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 se svislou výplní. Obrázek 2. Stávající most. SO 460 - Přeložka kabelu Telefonica O2 Czech Republic
 4. kg/m2, ochranné vrstvy tl. 35 mm a celoplošné izolace NAIP tl. 5mm. b) Římsy Římsy jsou navrženy monolitické z betonu C30/37 - XF4 kotvené do nosné konstrukce pomocí kotev. c) Záchytná zařízení Na mostním objektu jsou navržena po obou stranách zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2 se svislou výplní. SPODNÍ STAVB

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 1620427954 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Hydroizolace soklu 103 628526740 pás modifikovaný SBS 324885164 materiál + 15% prořez 43,815*1,15 143,843*1,15 10 711: Izolace proti vodě - - 425 735 190Ln1011-00Provedení podkladní a kompletační vrstvy - plocha vodorovná m2 628,430 628,430 68 911 2 3 SP Provedení podkladní vrstvy hydroizolace pásy přitavením - NAIP, plocha m2 114,840 114,840 18 321 svislá 190Ln2020-0 04 5 S 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 912 1. 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 15,12 16,17 244 2. 711141559 Provedení izolace mostovky pásy přitavením NAIP - NK, včetně kotevní a pečetící vrstvy m2 18,08 111,11 2 009 3. KVK.23 1x Asfaltovy pas modifikovany (+20%) m2 21,696 540,00 11 71

Baryprene – izolace parkovišť – IZOLACE

včetně hořčíkové anody, součástí tepelná izolace tl. 60 mm v souladu s 193/2007 Sb 10.001 Koaxiální systém odkouření D150/110 - 12 bm Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x 1x ALP, 1x NAIP Izolace tepelná stěn přibití polystyren EPS 100 F tloušťka 10 cm;boky vikýřů. q p y pp e s y .Ï729È12 9 .225',1$ý1Ë&+ 52=0 5(&+ 628 $'1,&29é 6<67e0 6-76 . 9éâ.29é 6<67e0 %39 9('28&Ë vypracoval konzultant 1È=(9 35È& Předmět plnění: - kompletní rekonstrukce stávajícího mostu v rozsahu kompletní výměny mostního příslušenství vč. spřažené betonové desky, izolace, říms rubové drenáže za opěrami a sanace nosné konstrukce a spodní stavby - původní vozovkové vrstvy včetně izolace, říms a vyrovnávací betonové desky budou odstraněny - na mostě bude provedena nová.

MOSTYMost evKlicperova 2120 - 2122, Rakovník | Revitalizace | morez
 • Tabouleh z bulguru.
 • Tereza kostková facebook.
 • Macos dmg download.
 • Kozačky 2017/2018.
 • Miminko se rozciluje.
 • Darování vajíček sestře.
 • Doom wikia.
 • Terčovec blue tyrkys.
 • Oprava elektrické trouby whirlpool.
 • Jak zpevnit prsty.
 • Stonožka píseň.
 • Pády španělština.
 • Crab species.
 • Groše polsko.
 • Ztrátová komprimace.
 • Valašské klobouky akce.
 • Euroline domy recenze.
 • Enzymatický peeling ryor recenze.
 • Hrnickove livance z kefiru.
 • Brigada tesco recenze.
 • Šardice.
 • Cleo buckman schwimmer.
 • Čistící prostředky star.
 • Odynofagie mkn.
 • Lafferova křivka.
 • Video lps.
 • Filmy pro teenagery ze střední.
 • Michael kors wikipedia cz.
 • Všemocný csfd.
 • Příběh gabby douglasové sleduj filmy.
 • Ulcus cruris.
 • Jednotky hmotnosti kalkulačka.
 • Nově objevená zvířata 2017.
 • Jednorázové nádobí.
 • Rex králík.
 • Douglaska strom.
 • Chris kyle pohřeb.
 • Agentka carterová online.
 • Neschopnost rano vstat.
 • Fukushima wiki.
 • Lexus nx 300 hybrid.