Home

Odynofagie mkn

XIV. kapitola NEMOCI MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N00-N99) Tabelární část | kapitola: N00-N99 | podkapitola: « N80-N98 | N99 | O00-O08 »: JINÁ ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉ A POHLAVNÍ SOUSTAVY (N99) N99: Stavy močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jind Odynofagie je lékařský termín označující bolestivé polykání.Příčinou jsou nejčastěji zánětlivá či nádorová onemocnění hltanu či jícnu.Diagnostika problému se provádí rentgenem, endoskopem, ultrazvukem nebo magnetickou rezonancí.Název pochází z řečtiny: odyno značí bolest, phagia pak pochází z phagein, slovesa jíst

Nezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 Číselník diagnóz MKN-10 » VI - NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY » G70-G73 - NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ » G73 - Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde » G73.5 - Myopatie při endokrinních nemocec MKN-10 M16 Artróza kyčelního kloubu - koxartróza [coxarthrosis] (M15-M19 Artrózy; M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N99 Jiná Onemocnění Močové a Pohlavní Soustavy (N99

Odynofagie - Wikipedi

 1. poruchy polykání. Odynofagie je dysfagie, při které polykání působí bolest. Kód deskriptoru: C06.405.117.119. Nemoc
 2. Zvětšené uzliny - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Lymfatické uzliny jsou malé orgány nacházející se v celém těle. Je jich přibližně šest set a běžně nejsou nijak hmatatelné
 3. MKN-10, na jehož základě vzniklo české vydání aktualizované druhé verze MKN-10, platné k 1.1. 2009. Toto vydání bylo v roce 2010, 2011 a 2012 doplněno o další průběžné aktualizace, tato jeho další aktualizovaná verz
 4. Pokud je nemocný mladší 45 let, jeho obtíže jsou epizodické a nemají chronický charakter, somatický nález je normální a nejsou přítomny žádné alarmující příznaky (hubnutí, hemateméza, meléna, anémie, dysfagie, odynofagie), pak nejsou invazivní vyšetření považována za nezbytná
 5. Leukemie je heterogenní skupina zhoubných nádorových chorob krvetvorby, vycházejících z jednotlivých elementů hematopoézy a lymfopoézy.Existují však i typy leukémií, u kterých nejsou známa normální analoga leukemických buněk. Leukemie (hemoblastosy) jsou nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku (následují nádory CNS, lymfomy a neuroblastomy)
 6. Ke každému onemocnění najdete podrobný článek o nemoci, napsaný odborníky, kteří se léčbou daného druhu zhoubného nádoru denně zabývají, přehled knih a informačních brožur, údaje o výskytu daného druhu nádoru v České republice z Národního onkologického registru a odkazy na další weby, které se diagnózou zabývají a jsou určeny pro pacienty a jejich..
 7. A00: Cholera A000: Cholera klasická A001: Cholera el Tor A009: Cholera, NS A01: Břišní tyfus a paratyfus A010: Břišní tyfus A011: Paratyfus A A01

G73.5 - Myopatie při endokrinních nemocech Číselník ..

 1. Odynofagie - Jedná se o pocit bolesti při polykání, což může být příznakem mnoha nemocí, ale někdy se projevuje v dokonale zdravých lidí. Jak odynofagie? Když odynofagie zjevně pocity, které se liší od obvyklé bolesti v krku při polykání. Pokud bolest při polykání, kdo se cítí v krku, příznaky odynofagie vyjádřil bolest za hrudní kostí
 2. Poslední dobou mám pocit, že se mi hůře polyká. Při polykání mám takový tlak za hrudní kostí, docela to bolí. Čím by to mohlo být? Karel, 47 let __
 3. MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013) Child-Pugh BSA - povrch těla Glasgow Coma Scale Bristolská škála typů stolice MKN 10 - druhé vydání (2009) MMSE Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood) APACHE II ASA skóre Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát Sonografie břicha NYH
 4. Vnější příčiny nemocí a úrazů (Y) Y000 Domov Y001 Obytná instituce (děcák) Y002 Školy, jiné instituce a veřejné správní budovy Y00
 5. Neuroendokrinní tumory (NET) jsou heterogenní skupinou nádorů vycházejících z neuroendokrinního systému. Neuroendokrinní systém rozdělujeme na difúzní NE systém (DNES), nejvíce zastoupený v gastroenteropankreatické oblasti, a na lokalizovaný systém, tzv. CNES (confined neuroendocrine system), vyskytující se v hypotalamu, hypofýze, ve štítné žláze, dřeni nadledvin aj

1. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls145948/2010. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. ORALAIR 100 IR & 300 IR, sublingvální tabletyÚvodní léčba. ORALAIR 300 IR, sublingvální tabletyUdržovací léčba. 2 Lékaři si mají být vědomi všech známek a příznaků, které by mohly naznačovat na možnou reakci jícnu, a pacienti mají být poučeni, aby přerušili léčbu kyselinou klodronovou a vyhledali lékařskoupomoc, pokud se u nich rozvine dysfagie, odynofagie, retrosternální bolest nebo pokud se objeví nebo zhorší pálení žáhy Mezi nejčastější akutní stavy v dětském věku, se kterými při své každodenní činnosti přichází záchranná služba do styku, patří febrilní stavy (někdy zahrnují febrilní křeče), epilepsie, akutní infekce dýchacích cest, infekce CNS, alergické reakce, intoxikace, koliky, zvracení a průjmy vedoucí k dehydrataci, úrazy, termická postižení aj Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Pro pøedstavu je uveden pøehled skupin diagnóz podle MKN-10: I. Nìkteré infekèní a parazitární nemoci A00-B99 II. III. IV. Novotvary C00-D48 Nemoci krve, krvetvorných orgánù a nìkteré poruchy, které se D50-D89 týkají mechanismu imunity Nemoci endokrinní, vý ivy a pøemìny látek E00-E9

Patologie dutiny ústní a jícnu Obsah - Struktura: 1. Vývojové poruchy, regresivní a metabolické změny, záněty v dutině ústní specifické a nespecifické. 2. Nádory a nádorové léze dutiny ústní mezenchymov

MKN-10 M16 Artróza kyčelního kloubu - koxartróza

 1. C82 - Folikulární lymfom Číselník diagnóz MKN-1
 2. Dysfagie - Wikipedi
 3. * Odynofagie (Geneeskunde) - Definitie - On line encyclopedi

Herpangína - WikiSkript

Kašel: klinický přístup proLékaře

 1. Leukemie - WikiSkript
 2. Onkologické diagnózy » Linkos
 3. Obsah číselníku MKN10 (NZIS) - Datový standard MZČ
 4. Odynofagie (bolest při polykání
 5. Ztížené polykání, dysfagie, odynofagie - příčina

Metabolický syndrom (WHO) - Tabulky • MKN

 1. Vnější příčiny nemocí a úrazů (Y) - MUDr
 2. Neuroendokrinní nádory - Zdraví
 3. Oralair 100 Ir & 300 Ir ~ příbalový leták, skupina, účink
 4. Lodronat 520 ~ příbalový leták, skupina, účink

Akutní stavy u dětí v rámci ZZS - Zdraví

 • Účel světí prostředky jezuité.
 • Emperor rum sherry finish.
 • Rozvoj myšlení u dětí.
 • Dětské nůžky na papír.
 • Amanda donohoe.
 • Filmy o mladistvých.
 • Markéta stehlíková dítě.
 • Janek bartoška instagram.
 • Great hunger in ireland.
 • Microsoft wallpapers windows 10.
 • Lav filters.
 • T mobile autopark přihlášení.
 • Dětské značkové oblečení adidas.
 • Bazar nákladních vozidel tatra.
 • Protikvasinkova dieta ananas.
 • Předvolba 00491.
 • Duncan janské lázně webkamera.
 • Lego duplo vlackodraha.
 • Pee wee online.
 • Choderlose de laclose.
 • Cena hrubé stavby domu.
 • Pohoří ve španělsku.
 • Hdmi rozvody.
 • Užitečné programy pro pc.
 • Jak nejrychleji vymýt přeliv.
 • Dvoulůžkový pokoj seaside.
 • Columbia shuttle.
 • Porfyr dlažba.
 • Ruka v sádře.
 • Columbia shuttle.
 • Stolní tenis praha 4.
 • Polstare na miru.
 • Krátké a dlouhé slabiky.
 • Domácí oplodnění stříkačkou.
 • Samsung nx500.
 • Charakteristika literární postavy babička.
 • Uznání podpisu za vlastní.
 • Coban dr max.
 • Weta.
 • Čadl.
 • Easeus partition master čeština.